Ổ cứng SSD, HDD (Tổng 62 sản phẩm)

Ổ cứng Western Digital Blue 1TB WD10EZEX (3.5Inch/ 7200rpm/ 64MB/ SATA3)

P/N: Western Digital Blue 1TB WD10EZEX

Giá: 1.450.000 đ Giảm 7%

Bán: 1.345.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Kingston NV2 2Tb (NVMe PCIe/ Gen4x4 M2.2280/ 3500MB/s/ 2800MB/s)

P/N: Kingston NV2

Giá: 3.350.000 đ Giảm 10%

Bán: 2.999.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Samsung 980 Pro w HS MZ-V8P2T0CW 2Tb (NVMe PCIe/ Gen4x4 M2.2280/ 7000MB/s/ 5100MB/s)

P/N: Samsung 980 Pro w HS MZ-V8P2T0CW

Giá: 5.560.000 đ Giảm 15%

Bán: 4.710.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Western Digital Blue SA510 WDS250G3B0A 250Gb (SATA3/ 2.5Inch/ 555MB/s/ 440MB/s)

P/N: Western Digital Blue SA510 WDS250G3B0A

Giá: 980.000 đ Giảm 16%

Bán: 820.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Kingston SA400 480Gb (SATA3/ 2.5Inch/ 500MB/s/ 450MB/s)

P/N: Kingston SA400 480Gb

Giá: 940.000 đ Giảm 20%

Bán: 750.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Samsung 980 Pro MZ-V8P2T0BW 2Tb (NVMe PCIe/ Gen4x4 M2.2280/ 7000MB/s/ 5100MB/s)

P/N: Samsung 980 Pro MZ-V8P2T0BW

Giá: 4.910.000 đ Giảm 17%

Bán: 4.090.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Western Digital Green WDS480G3G0A 480Gb (SATA3/ 2.5Inch/ 545MB/s/ 465MB/s)

P/N: Western Digital Green WDS480G3G0A

Giá: 970.000 đ Giảm 20%

Bán: 779.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Kingston KC600 256Gb (SATA3/ 2.5Inch/ 550MB/s/ 500MB/s)

P/N: Kingston KC600 256Gb

Giá: 890.000 đ Giảm 16%

Bán: 750.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Seagate Ironwolf 6TB ST6000VN001 (3.5Inch/ 5400rpm/ 256MB/ SATA3/ Ổ NAS)

P/N: Seagate Ironwolf 6TB ST6000VN001

Giá: 5.500.000 đ Giảm 17%

Bán: 4.580.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Samsung 870 Qvo MZ-77Q2T0BW 2TB (SATA3/ 2.5Inch/ 560MB/s/ 530MB/s)

P/N: Samsung 870 Qvo MZ-77Q2T0BW

Giá: 3.880.000 đ Giảm 20%

Bán: 3.100.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Western Digital Green WDS240G3G0B 240Gb (SATA3/ M2.2280/ 545MB/s/ 465MB/s)

P/N: Western Digital Green WDS240G3G0B

Giá: 610.000 đ Giảm 15%

Bán: 519.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Kingston NV2 250Gb (NVMe PCIe/ Gen4x4 M2.2280/ 3000MB/s/ 1300MB/s)

P/N: Kingston NV2 250Gb

Giá: 780.000 đ Giảm 17%

Bán: 650.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Seagate Firecuda 4TB ST4000DX005 (3.5Inch/ 7200rpm/ 256MB/ SATA3)

P/N: Seagate Firecuda 4TB ST4000DX005

Giá: 5.110.000 đ Giảm 20%

Bán: 4.090.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Samsung 980 Pro w HS MZ-V8P1T0CW 1Tb (NVMe PCIe/ Gen4x4 M2.2280/ 7000MB/s/ 5000MB/s)

P/N: Samsung 980 Pro w HS MZ-V8P1T0CW

Giá: 3.400.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.880.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Western Digital Green WDS240G3G0A 240Gb (SATA3/ 2.5Inch/ 545MB/s/ 465MB/s)

P/N: Western Digital Green WDS240G3G0A

Giá: 610.000 đ Giảm 17%

Bán: 509.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Kingston SA400 240Gb (SATA3/ 2.5Inch/ 500MB/s/ 350MB/s)

P/N: Kingston SA400 240Gb SATA3

Giá: 740.000 đ Giảm 20%

Bán: 590.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Seagate IronWolf Pro 4TB ST4000NE001 (3.5Inch/ 7200rpm/ 256MB/ SATA3/ Ổ NAS)

P/N: Seagate IronWolf Pro 4TB ST4000NE001

Giá: 4.830.000 đ Giảm 15%

Bán: 4.090.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Samsung 980 Pro MZ-V8P1T0BW 1Tb (NVMe PCIe/ Gen4x4 M2.2280/ 7000MB/s/ 5000MB/s)

P/N: Samsung 980 Pro MZ-V8P1T0BW

Giá: 2.830.000 đ Giảm 17%

Bán: 2.360.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Kingmax PQ3480 1Tb (NVMe PCIe/ Gen3x4 M2.2280/ 2500MB/s/ 2100MB/s)

P/N: Kingmax PQ3480

Giá: 1.690.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.350.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Kingston SA400 120Gb (SATA3/ 2.5Inch/ 500MB/s/ 320MB/s)

P/N: Kingston SA400 120Gb SATA3

Giá: 490.000 đ Giảm 15%

Bán: 415.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Seagate Skyhawk 6TB ST6000VX001 (3.5Inch/ 7200rpm/ 256MB/ SATA3/ Ổ Camera)

P/N: Seagate Skyhawk 6TB ST6000VX001

Giá: 4.550.000 đ Giảm 17%

Bán: 3.790.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Samsung 970 Evo Plus MZ-V7S1T0BW 1Tb (NVMe PCIe/ Gen3x4 M2.2280/ 3500MB/s/ 3300MB/s)

P/N: Samsung 970 Evo Plus MZ-V7S1T0BW

Giá: 2.550.000 đ Giảm 20%

Bán: 2.040.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Kingmax PQ3480 512Gb (NVMe PCIe/ Gen3x4 M2.2280/ 2500MB/s/ 2100MB/s)

P/N: Kingmax PQ3480

Giá: 870.000 đ Giảm 15%

Bán: 740.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Hikvision HS-SSD-Desire(S) 1TB (SATA3/ 2.5Inch/ 560MB/s/ 520MB/s)

P/N: Hikvision HS-SSD-Desire(S) 1TB

Giá: 1.490.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.240.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Seagate Ironwolf 4TB ST4000VN006 (3.5Inch/ 5400rpm/ 256MB/ SATA3/ Ổ NAS)

P/N: Seagate Ironwolf 4TB ST4000VN006

Giá: 3.790.000 đ Giảm 20%

Bán: 3.030.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Samsung 980 V8V1T0BW 1Tb (NVMe PCIe/ Gen3x4 M2.2280/ 3500MB/s/ 3000MB/s)

P/N: Samsung 980 V8V1T0BW

Giá: 2.300.000 đ Giảm 15%

Bán: 1.950.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Kingmax PQ3480 256Gb (NVMe PCIe/ Gen3x4 M2.2280/ 2300MB/s/ 1100MB/s)

P/N: Kingmax PQ3480

Giá: 610.000 đ Giảm 17%

Bán: 505.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Hikvision 512GB S-SSD-HB1 (SATA3/ 2.5Inch/ 550MB/s/ 480MB/s)

P/N: Hikvision 512GB S-SSD-HB1

Giá: 810.000 đ Giảm 20%

Bán: 650.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Seagate BarraCuda 4TB ST4000DM004 (3.5Inch/ 5400rpm/ 256MB/ SATA3)

P/N: Seagate BarraCuda 4TB ST4000DM004

Giá: 2.950.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.499.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Samsung 980 Pro MZ-V8P500BW 500Gb (NVMe PCIe/ Gen4x4 M2.2280/ 6900MB/s/ 5000MB/s)

P/N: Samsung 980 Pro MZ-V8P500BW

Giá: 2.270.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.890.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Kingmax PQ3480 128Gb (NVMe PCIe/ Gen3x4 M2.2280/ 2200MB/s/ 600MB/s)

P/N: Kingmax PQ3480

Giá: 460.000 đ Giảm 20%

Bán: 369.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Hikvision 256GB HS-SSD-HB1 (SATA3/ 2.5Inch/ 550MB/s/ 450MB/s)

P/N: Hikvision 256GB HS-SSD-HB1

Giá: 440.000 đ Giảm 16%

Bán: 370.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Seagate Ironwolf 2TB ST2000VN003 (3.5Inch/ 5400rpm/ 256MB/ SATA3/ Ổ NAS)

P/N: Seagate Ironwolf 2TB ST2000VN003

Giá: 2.750.000 đ Giảm 17%

Bán: 2.290.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Samsung 870 Qvo MZ-77Q1T0BW 1Tb (SATA3/ 2.5Inch/ 560MB/s/ 530MB/s)

P/N: Samsung 870 Qvo MZ-77Q1T0BW

Giá: 2.090.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.670.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Kingston NV2 4Tb (NVMe PCIe/ Gen4x4 M2.2280/ 3500MB/s/ 2800MB/s)

P/N: Kingston NV2

Giá: 6.480.000 đ Giảm 15%

Bán: 5.490.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Western Digital Red Plus 6TB WD60EFZX (3.5Inch/ 5640rpm/ 128MB/ SATA3/ Ổ NAS)

P/N: Western Digital Red Plus 6TB WD60EFZX

Giá: 5.450.000 đ Giảm 17%

Bán: 4.540.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Seagate BarraCuda 2TB ST2000DM008 (3.5Inch/ 7200rpm/ 256MB/ SATA3)

P/N: Seagate BarraCuda 2TB ST2000DM008

Giá: 1.910.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.530.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Samsung 970 Evo Plus MZ-V7S500BW 500Gb (NVMe PCIe/ Gen3x4 M2.2280/ 3500MB/s/ 3200MB/s)

P/N: Samsung 970 Evo Plus MZ-V7S500BW

Giá: 1.470.000 đ Giảm 15%

Bán: 1.249.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Kingston SKC3000 2Tb (NVMe PCIe/ Gen4x4 M2.2280/ 7000MB/s/ 7000MB/s)

P/N: Kingston SKC3000

Giá: 4.790.000 đ Giảm 17%

Bán: 3.990.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Western Digital Red Plus 6TB WD60EFPX (3.5Inch/ 5400rpm/ 256MB/ SATA3/ Ổ NAS)

P/N: Western Digital Red Plus 6TB WD60EFPX

Giá: 5.680.000 đ Giảm 20%

Bán: 4.540.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Seagate Skyhawk 2TB ST2000VX015 (3.5Inch/ 5400rpm/ 256MB/ SATA3/ Ổ Camera)

P/N: Seagate Skyhawk 2TB ST2000VX015

Giá: 1.650.000 đ Giảm 15%

Bán: 1.400.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Samsung 980 MZ-V8V500BW 500Gb (NVMe PCIe/ Gen3x4 M2.2280/ 3100MB/s/ 2600MB/s)

P/N: Samsung 980 MZ-V8V500BW

Giá: 1.370.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.139.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Western Digital Purple 6TB WD64PURZ (3.5Inch/ 5640rpm/ 256MB/ SATA3/ Ổ Camera)

P/N: Western Digital Purple 6TB WD64PURZ

Giá: 4.480.000 đ Giảm 15%

Bán: 3.800.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Samsung 870 Evo MZ-77E500BW 500Gb (SATA3/ 2.5Inch/ 560MB/s/ 530MB/s)

P/N: Samsung 870 Evo MZ-77E500BW

Giá: 1.310.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.050.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Kingston SKC3000 1TB (NVMe PCIe/ Gen4x4 M2.2280/ 7000MB/s/ 6000MB/s)

P/N: Kingston SKC3000

Giá: 2.630.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.230.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Western Digital Blue 4TB WD40EZAX (3.5Inch/ 5400rpm/ 256MB/ SATA3)

P/N: Western Digital Blue 4TB WD40EZAX

Giá: 3.050.000 đ Giảm 17%

Bán: 2.540.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Samsung Server MZ-7L33T800 PM893 3.84Tb (Tray) (SATA3/ 2.5Inch/ 560MB/s/ 530MB/s)

P/N: Samsung Server MZ-7L33T800 PM893

Giá: 22.110.000 đ Giảm 20%

Bán: 17.690.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Samsung 870 Evo MZ-77E250BW 250Gb (SATA3/ 2.5Inch/ 560MB/s/ 530MB/s)

P/N: Samsung 870 Evo MZ-77E250BW

Giá: 1.030.000 đ Giảm 16%

Bán: 869.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Kingston SKC600 512Gb (SATA3/ 2.5Inch/ 550MB/s/ 520MB/s)

P/N: Kingston SKC600

Giá: 1.550.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.290.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Western Digital Purple 4TB WD43PURZ (3.5Inch/ 5400rpm/ 256MB/ SATA3/ Ổ Camera)

P/N: Western Digital Purple 4TB WD43PURZ

Giá: 3.110.000 đ Giảm 20%

Bán: 2.488.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Samsung 870 Qvo MZ-77Q8T0BW 8Tb (SATA3/ 2.5Inch/ 560MB/s/ 530MB/s)

P/N: Samsung 870 Qvo MZ-77Q8T0BW

Giá: 13.330.000 đ Giảm 15%

Bán: 11.300.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Samsung 980 MZ-V8V250BW 250Gb (NVMe PCIe/ Gen3x4 M2.2280/ 2900MB/s/ 1300MB/s)

P/N: Samsung 980 MZ-V8V250BW 250Gb

Giá: 1.020.000 đ Giảm 17%

Bán: 850.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Kingston NV2 1TB (NVMe PCIe/ Gen4x4 M2.2280/ 3500MB/s/ 2100MB/s)

P/N: Kingston NV2

Giá: 1.610.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.290.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Western Digital Red Plus 2TB WD20EFZX (3.5Inch/ 5400rpm/ 128MB/ SATA3/ Ổ NAS)

P/N: Western Digital Red Plus 2TB WD20EFZX

Giá: 2.580.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.190.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Samsung Server MZ-7L31T900 PM893 1.92Tb (Tray) (SATA3/ 2.5Inch/ 560MB/s/ 530MB/s)

P/N: Samsung Server MZ-7L31T900 PM893

Giá: 11.870.000 đ Giảm 17%

Bán: 9.890.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Western Digital Blue SA510 WDS500G3B0A 500GB (SATA3/ 2.5Inch/ 560MB/s/ 510MB/s)

P/N: Western Digital Blue SA510 WDS500G3B0A

Giá: 1.250.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.000.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Kingston SKC3000 512Gb (NVMe PCIe/ Gen4x4 M2.2280/ 7000MB/s/ 3900MB/s)

P/N: Kingston SKC3000

Giá: 1.460.000 đ Giảm 15%

Bán: 1.239.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Western Digital Purple 2TB WD23PURZ (3.5Inch/ 5400rpm/ 64MB/ SATA3/ Ổ Camera)

P/N: Western Digital Purple 2TB WD23PURZ

Giá: 1.800.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.499.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Samsung 870 Qvo MZ-77Q4T0BW 4Tb (SATA3/ 2.5Inch/ 560MB/s/ 530MB/s)

P/N: Samsung 870 Qvo MZ-77Q4T0BW

Giá: 7.740.000 đ Giảm 20%

Bán: 6.190.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Western Digital Green SN350 480Gb WDS480G2G0C (NVMe PCIe/ 2400MB/s/ 1650MB/s)

P/N: Western Digital Green SN350

Giá: 980.000 đ Giảm 15%

Bán: 829.000 đ

Giá ưu đãi
1 2