Cân tính tiền cho cửa hàng (Tổng 12 sản phẩm)

0

UTE

Cân tính tiền điện tử UPA Q 30kg

P/N: EE15D-0E0 30370845

Giá: 1.180.000 đ Giảm 12%

Bán: 1.035.000 đ

Giá ưu đãi
UTE

Cân tính tiền điện tử UPA Q 30kg - RS232 kết nối phần mềm KiosViet, Sapo

P/N: UPAQ-RS232

Giá: 1.990.000 đ Giảm 15%

Bán: 1.690.000 đ

Giá ưu đãi
UTE

Cân điện tử UTE UWAN 30KG (kết nối RS232)

P/N:

Giá: 2.340.000 đ Giảm 21%

Bán: 1.850.000 đ

Giá ưu đãi

Cân tính tiền Topcash AL-S35

P/N:

Giá: 7.840.000 đ Giảm 12%

Bán: 6.900.000 đ

Giá ưu đãi

Cân điện tử tính tiền Topcash AL-S36

P/N:

Giá: 9.520.000 đ Giảm 17%

Bán: 7.900.000 đ

Giá ưu đãi

Cân điện tử cho cửa hàng hoa quả Aclas CS3X

P/N:

Giá: 9.990.000 đ Giảm 15%

Bán: 8.490.000 đ

Giá ưu đãi

Cân điện tử tính tiền Topcash AL-S31

P/N:

Giá: 9.400.000 đ Giảm 21%

Bán: 7.427.000 đ

Giá ưu đãi

Cân điển tử TOPCASH AL-S7000 (In hóa đơn tính tiền)

P/N:

Giá: 12.050.000 đ Giảm 12%

Bán: 10.600.000 đ

Giá ưu đãi
UTE

Cân điện tử UPA QT (cổng RS232 kết nối với phần mềm bán hàng - 30 kg)

P/N:

Giá: 1.670.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.390.000 đ

Giá ưu đãi