Switch Managed - SFP (Tổng 63 sản phẩm)

HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1960 48G 40p Class4 8p Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 600W (JL809A)

P/N: JL809A

Giá: 54.162.000 đ Giảm 15%

Bán: 45.900.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG350-10SFP-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 10 Cổng/ 10 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: SG350-10SFP-K9-EU

Giá: 10.935.000 đ Giảm 19%

Bán: 8.890.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1930 JL680A (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ 2 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: JL680A

Giá: 4.428.000 đ Giảm 17%

Bán: 3.690.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1960 24 Ports PoE+ 370W, 2XGT 2SFP+ (JL807A)

P/N: JL807A

Giá: 29.626.000 đ Giảm 14%

Bán: 25.540.000 đ

Giá ưu đãi

Switch HPE Aruba 6000 12G Class4 PoE 2G/2SFP 139W R8N89A

P/N: R8N89A

Giá: 16.392.000 đ Giảm 17%

Bán: 13.660.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG350-52-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 52 Cổng/ 2 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: SG350-52-K9-EU

Giá: 23.028.000 đ Giảm 17%

Bán: 19.190.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS326 (Gigabit (1000Mbps)/ 28 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: LGS326

Giá: 8.248.000 đ Giảm 15%

Bán: 6.990.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG250-50-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 50 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: SG250-50-K9-EU

Giá: 16.402.000 đ Giảm 15%

Bán: 13.900.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba 2530 8G J9783A

P/N: J9783A

Giá: 7.577.000 đ Giảm 19%

Bán: 6.160.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link JetStream TL-SG2210P (Gigabit (1000Mbps)/ 10 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG2210P

Giá: 3.408.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.888.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco CBS110-24T-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 26 Cổng/ 2 SFP)

P/N: CBS110-24T-EU

Giá: 4.890.000 đ Giảm 4%

Bán: 4.690.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba 2530 24G PoE+ J9779A

P/N: J9779A

Giá: 20.280.000 đ Giảm 17%

Bán: 16.900.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS326P (Gigabit (1000Mbps)/ 28 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 24 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: LGS326P

Giá: 15.486.000 đ Giảm 19%

Bán: 12.590.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1930 24G 4SFP/SFP+ (JL682A)

P/N: JL682A

Giá: 9.594.000 đ Giảm 9%

Bán: 8.740.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba 2530 48G J9781A

P/N: J9781A

Giá: 16.820.000 đ Giảm 14%

Bán: 14.500.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS318P (Gigabit (1000Mbps)/ 20 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 16 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: LGS318P

Giá: 8.026.000 đ Giảm 17%

Bán: 6.688.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1930 48G 4SFP/ SFP+ (JL685A)

P/N: JL685A

Giá: 15.576.000 đ Giảm 4%

Bán: 14.900.000 đ

Giá ưu đãi

Switch HPE Aruba 2530 48G J9775A

P/N: J9775A

Giá: 27.360.000 đ Giảm 14%

Bán: 23.500.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba 2530 48 PoE+ J9778A

P/N: J9778A

Giá: 38.350.000 đ Giảm 15%

Bán: 32.500.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG250-18-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 20 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: Cisco SG250-18-K9-EU

Giá: 8.040.000 đ Giảm 17%

Bán: 6.700.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link JetStream TL-SG2210MP (Gigabit (1000Mbps)/ 10 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG2210MP

Giá: 4.919.000 đ Giảm 19%

Bán: 3.999.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco CBS350-8T-E-2G-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ 2 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: CBS350-8T-E-2G-EU

Giá: 6.138.000 đ Giảm 19%

Bán: 4.990.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba 2530 8G J9777A

P/N: J9777A

Giá: 9.612.000 đ Giảm 17%

Bán: 8.010.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG250-10P-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 10 Cổng/ 2 SFP/ Managed Switch/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: SG250-10P-K9-EU

Giá: 10.620.000 đ Giảm 15%

Bán: 9.000.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1950 48G 2SFP+ 2XGT (JG961A)

P/N: JG961A

Giá: 44.776.000 đ Giảm 14%

Bán: 38.600.000 đ

Giá ưu đãi

Switch HPE Aruba 2530 48G PoE+ J9772A

P/N: J9772A

Giá: 47.355.000 đ Giảm 19%

Bán: 38.500.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG350-10P-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 10 Cổng/ 2 SFP/ Managed Switch/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: SG350-10P-K9-EU

Giá: 9.582.000 đ Giảm 19%

Bán: 7.790.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1218MP (Gigabit (1000Mbps)/ 20 Cổng/ 4 SFP/ 16 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1218MP

Giá: 4.290.000 đ Giảm 9%

Bán: 3.888.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1930 24G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 195W (JL683A)

P/N: JL683A

Giá: 17.464.000 đ Giảm 15%

Bán: 14.800.000 đ

Giá ưu đãi

Switch HPE Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ JL258A

P/N: JL258A

Giá: 27.360.000 đ Giảm 17%

Bán: 22.800.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG350-10-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 10 Cổng/ 2 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: SG350-10-K9-EU

Giá: 6.588.000 đ Giảm 17%

Bán: 5.490.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba 2530 24G J9782A

P/N: J9782A

Giá: 8.484.000 đ Giảm 3%

Bán: 8.230.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1930 24G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 370W (JL684A)

P/N: JL684A

Giá: 21.480.000 đ Giảm 17%

Bán: 17.900.000 đ

Giá ưu đãi

Switch HPE Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ JL255A

P/N: JL255A

Giá: 59.740.000 đ Giảm 14%

Bán: 51.500.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG250-26-K9-E (Gigabit (1000Mbps)/ 28 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: SG250-26-K9-E

Giá: 8.968.000 đ Giảm 15%

Bán: 7.600.000 đ

Giá ưu đãi

Switch HPE Aruba 2530-8G PoE J9774A (Gigabit (1000Mbps)/ 10 Cổng/ 2 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: J9774A

Giá: 8.733.000 đ Giảm 19%

Bán: 7.100.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1930 48G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 370W (JL686A)

P/N: JL686A

Giá: 32.595.000 đ Giảm 19%

Bán: 26.500.000 đ

Giá ưu đãi

Switch HPE Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Switch 370 W PoE+ JL261A

P/N: JL261A

Giá: 45.430.000 đ Giảm 15%

Bán: 38.500.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG250-50HP-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 52 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 48 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: SG250-50HP-K9-EU

Giá: 25.920.000 đ Giảm 17%

Bán: 21.600.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1430 26G 2SFP R8R50A (Gigabit (1000Mbps)/ 24 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: R8R50A

Giá: 7.368.000 đ Giảm 19%

Bán: 5.990.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1950 24G 2SFP+ 2XGT (JG960A)

P/N: JG960A

Giá: 28.200.000 đ Giảm 17%

Bán: 23.500.000 đ

Giá ưu đãi

Switch HPE Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP JL262A

P/N: JL262A

Giá: 75.000.000 đ Giảm 17%

Bán: 62.500.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG350-20-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 20 Cổng/ 2 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: SG350-20-K9-EU

Giá: 9.428.000 đ Giảm 15%

Bán: 7.990.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1830 24G JL812A (Gigabit (1000Mbps)/ 24 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: JL812A

Giá: 7.422.000 đ Giảm 15%

Bán: 6.290.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1950 24G 2SFP+ 2XGT PoE+ (JG962A)

P/N: JG962A

Giá: 36.462.000 đ Giảm 15%

Bán: 30.900.000 đ

Giá ưu đãi

Switch HPE Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ TAA-compliant JL263A

P/N: JL263A

Giá: 67.035.000 đ Giảm 19%

Bán: 54.500.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG250-26P-K9-E (Gigabit (1000Mbps)/ 28 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 24 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: SG250-26P-K9-E

Giá: 16.359.000 đ Giảm 19%

Bán: 13.300.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1960 24G 2XGT 2SFP+ (JL806A)

P/N: JL806A

Giá: 24.600.000 đ Giảm 17%

Bán: 20.500.000 đ

Giá ưu đãi

Switch HPE Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ TAA-compliant JL264A

P/N: JL264A

Giá: 124.200.000 đ Giảm 17%

Bán: 103.500.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG250-50P-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 50 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 48 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: SG250-50P-K9-EU

Giá: 31.188.000 đ Giảm 17%

Bán: 25.990.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1830 48G JL814A (Gigabit (1000Mbps)/ 48 Cổng/ 4 SFP/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: JL814A

Giá: 14.748.000 đ Giảm 17%

Bán: 12.290.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1960 48G 2XGT 2SFP+ (JL808A)

P/N: JL808A

Giá: 41.205.000 đ Giảm 19%

Bán: 33.500.000 đ

Giá ưu đãi

Switch HPE Aruba 6000 24G 4SFP R8N88A

P/N: R8N88A

Giá: 19.233.000 đ Giảm 14%

Bán: 16.580.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG350-28-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 28 Cổng/ 2 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: SG350-28-K9-EU

Giá: 13.558.000 đ Giảm 15%

Bán: 11.490.000 đ

Giá ưu đãi
1 2