Switch Managed - SFP (Tổng 37 sản phẩm chính hãng)

Switch Cisco SG350-10-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 10 Cổng/ 2 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: SG350-10-K9-EU

Giá: 6.588.000 đ Giảm 17%

Bán: 5.490.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba 2530-24G J9782A (Gigabit (1000Mbps)/ 28 Cổng/ 2 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: J9782A

Giá: 8.484.000 đ Giảm 15%

Bán: 7.190.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG250-26-K9-E (Gigabit (1000Mbps)/ 28 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: SG250-26-K9-E

Giá: 8.968.000 đ Giảm 15%

Bán: 7.600.000 đ

Giá ưu đãi

Switch HPE Aruba 2530-8G PoE J9774A (Gigabit (1000Mbps)/ 10 Cổng/ 2 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: J9774A

Giá: 8.733.000 đ Giảm 19%

Bán: 7.100.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG250-50HP-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 52 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 48 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: SG250-50HP-K9-EU

Giá: 25.920.000 đ Giảm 17%

Bán: 21.600.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1430 26G 2SFP R8R50A (Gigabit (1000Mbps)/ 24 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: R8R50A

Giá: 7.368.000 đ Giảm 19%

Bán: 5.990.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG350-20-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 20 Cổng/ 2 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: SG350-20-K9-EU

Giá: 9.428.000 đ Giảm 15%

Bán: 7.990.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1830 24G JL812A (Gigabit (1000Mbps)/ 24 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: JL812A

Giá: 7.422.000 đ Giảm 15%

Bán: 6.290.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG250-26P-K9-E (Gigabit (1000Mbps)/ 28 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 24 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: SG250-26P-K9-E

Giá: 16.359.000 đ Giảm 19%

Bán: 13.300.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG250-50P-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 50 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 48 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: SG250-50P-K9-EU

Giá: 31.188.000 đ Giảm 17%

Bán: 25.990.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1830 48G JL814A (Gigabit (1000Mbps)/ 48 Cổng/ 4 SFP/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: JL814A

Giá: 14.748.000 đ Giảm 17%

Bán: 12.290.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG350-28-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 28 Cổng/ 2 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: SG350-28-K9-EU

Giá: 13.558.000 đ Giảm 15%

Bán: 11.490.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG350-10SFP-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 10 Cổng/ 10 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: SG350-10SFP-K9-EU

Giá: 10.935.000 đ Giảm 19%

Bán: 8.890.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1930 JL680A (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ 2 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: JL680A

Giá: 4.428.000 đ Giảm 17%

Bán: 3.690.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG350-52-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 52 Cổng/ 2 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: SG350-52-K9-EU

Giá: 23.028.000 đ Giảm 17%

Bán: 19.190.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS326 (Gigabit (1000Mbps)/ 28 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: LGS326

Giá: 8.248.000 đ Giảm 15%

Bán: 6.990.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG250-50-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 50 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: SG250-50-K9-EU

Giá: 16.402.000 đ Giảm 15%

Bán: 13.900.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link JetStream TL-SG2210P (Gigabit (1000Mbps)/ 10 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG2210P

Giá: 3.408.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.888.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco CBS110-24T-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 26 Cổng/ 2 SFP)

P/N: CBS110-24T-EU

Giá: 4.890.000 đ Giảm 4%

Bán: 4.690.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS326P (Gigabit (1000Mbps)/ 28 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 24 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: LGS326P

Giá: 15.486.000 đ Giảm 19%

Bán: 12.590.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1930 JL682A (Gigabit (1000Mbps)/ 24 Cổng/ 4 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: JL682A

Giá: 9.594.000 đ Giảm 19%

Bán: 7.800.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS318P (Gigabit (1000Mbps)/ 20 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 16 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: LGS318P

Giá: 8.026.000 đ Giảm 17%

Bán: 6.688.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1930 JL685A (Gigabit (1000Mbps)/ 48 Cổng/ 4 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: JL685A

Giá: 15.576.000 đ Giảm 15%

Bán: 13.200.000 đ

Giá ưu đãi

Switch HPE Aruba 2530-48G J9775A (Gigabit (1000Mbps)/ 52 Cổng/ 4 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: J9775A

Giá: 27.360.000 đ Giảm 17%

Bán: 22.800.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG250-18-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 20 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: Cisco SG250-18-K9-EU

Giá: 8.040.000 đ Giảm 17%

Bán: 6.700.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link JetStream TL-SG2210MP (Gigabit (1000Mbps)/ 10 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG2210MP

Giá: 4.919.000 đ Giảm 19%

Bán: 3.999.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco CBS350-8T-E-2G-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ 2 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: CBS350-8T-E-2G-EU

Giá: 6.138.000 đ Giảm 19%

Bán: 4.990.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG250-10P-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 10 Cổng/ 2 SFP/ Managed Switch/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: SG250-10P-K9-EU

Giá: 10.620.000 đ Giảm 15%

Bán: 9.000.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG350-10P-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 10 Cổng/ 2 SFP/ Managed Switch/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: SG350-10P-K9-EU

Giá: 9.582.000 đ Giảm 19%

Bán: 7.790.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1218MP (Gigabit (1000Mbps)/ 20 Cổng/ 4 SFP/ 16 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1218MP

Giá: 4.290.000 đ Giảm 9%

Bán: 3.888.000 đ

Giá ưu đãi