Chuẩn AC (Wifi 5) (Tổng 2 sản phẩm)

Bộ mở rộng sóng wifi TP-Link RE305 (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 15 User)

P/N: TP-Link RE305

Giá: 699.000 đ Giảm 10%

Bán: 629.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ mở rộng sóng Wi-Fi chuẩn AC1200 Totolink EX1200L

P/N: Totolink EX1200L

Giá: 669.000 đ Giảm 19%

Bán: 539.000 đ

Giá ưu đãi