Dòng công nghiệp (Tổng 9 sản phẩm)

Máy quét mã vạch Honeywell 1911i

P/N: 1911I-3USB-5-

Giá: 18.600.000 đ Giảm 12%

Bán: 16.400.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch 2D Honeywell Granit 1991i XLR

P/N: 1911XLR

Giá: 20.330.000 đ Giảm 9%

Bán: 18.500.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch Honeywell Granit 1980i

P/N: 1980IFR-3USB

Giá: 18.132.000 đ Giảm 20%

Bán: 14.500.000 đ

Giá ưu đãi

Máy đọc mã vạch Honeywell Granit 1991iXR

P/N: 1991IXR-3USB-5-R

Giá: 22.500.000 đ Giảm 18%

Bán: 18.500.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch Honeywell Granit 1981i

P/N: 1981IFR-3USB-5

Giá: 18.500.000 đ Giảm 14%

Bán: 15.900.000 đ

Giá ưu đãi

Máy đọc mã vạch Honeywell Granit 1991iSR

P/N: Honeywell Granit 1991iSR

Giá: 19.500.000 đ Giảm 24%

Bán: 14.900.000 đ

Giá ưu đãi