PDA - Máy kiểm kho (Tổng 121 sản phẩm)

PDA (Personal Digital Assistant) là một loại thiết bị di động được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật số và quản lý thông tin cá nhân. Trong ngữ cảnh của kiểm kho và quản lý tồn kho, PDA thường được hiểu là Máy kiểm kho.

Máy kiểm kho tự động Zebra TC21 - TC210K-01A222-A6 (camera trước)

P/N: TC210K-01A222-A

Giá: 11.800.000 đ Giảm 17%

Bán: 9.800.000 đ

Giá ưu đãi

Máy đọc mã vạch Android Zebra TC26 - TC26BK-11A222-A6

P/N: TC26BK-11A222-A

Giá: 12.204.000 đ Giảm 7%

Bán: 11.350.000 đ

Giá ưu đãi

Máy kiểm kho Urovo DT40

P/N: DT40SE-S5

Giá: 12.500.000 đ Giảm 24%

Bán: 9.500.000 đ

Giá ưu đãi

Máy kiểm kho Urovo CT48

P/N: CT48

Giá: 1.050.000 đ Giảm -710%

Bán: 8.500.000 đ

Giá ưu đãi

Máy kiểm kho tự động Zebra TC56 - TC56DJ-1PAZU2P-A6

P/N: C56DJ-1PAZU2P-A

Giá: 28.500.000 đ Giảm 9%

Bán: 25.900.000 đ

Giá ưu đãi

Máy kiểm kho Urovo RT40 - chuyên dùng kho lạnh

P/N: UROVORT40

Giá: 18.500.000 đ Giảm 12%

Bán: 16.300.000 đ

Giá ưu đãi

Tay cầm gắn máy kiểm kho Zebra TC20 / TC25 ( PN:TRG-TC2X-SNP1-01)

P/N: TRG-TC2X-SNP1-0

Giá: 2.459.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.090.000 đ

Giá ưu đãi

Tay cầm Zebra TC21/TC26 - TRG-TC2Y-SNP1-01

P/N: TRG-TC2Y-SNP1-0

Giá: 3.800.000 đ Giảm 6%

Bán: 3.590.000 đ

Giá ưu đãi

Đế sạc máy kiểm kho Newland N7 - CDN7

P/N: CDN7

Giá: 2.929.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.490.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu đọc tầm xa Newland EX9050

P/N: EX9050

Giá: 21.967.000 đ Giảm 9%

Bán: 19.990.000 đ

Giá ưu đãi

Máy kiểm kho NEWLAND MT37 | MT37H (Phiên bản có cảm biến nhiệt độ)

P/N: MT37H

Giá: 9.400.000 đ Giảm 15%

Bán: 7.990.000 đ

Giá ưu đãi

Máy kiểm kho NEWLAND MT37

P/N: NLS-MT3752-W4

Giá: 8.878.000 đ Giảm 10%

Bán: 7.990.000 đ

Giá ưu đãi

Máy kiểm kho NEWLAND MT9084 (Có 4G)

P/N: NLS-MT9084-AER-2WE

Giá: 19.344.000 đ Giảm 7%

Bán: 17.990.000 đ

Giá ưu đãi

Máy kiểm kho NEWLAND MT67

P/N: NLS-MT6755-W4

Giá: 16.656.000 đ Giảm 10%

Bán: 14.990.000 đ

Giá ưu đãi

Máy kiểm kho NEWLAND N7

P/N: NEWLAND-N7

Giá: 21.165.000 đ Giảm 15%

Bán: 17.990.000 đ

Giá ưu đãi

Máy kiểm kho NEWLAND N7 Lite

P/N: NEWLAND-N7L

Giá: 13.782.000 đ Giảm 13%

Bán: 11.990.000 đ

Giá ưu đãi

Máy kiểm kho NEWLAND NFT10

P/N: NLS-NFT1055-W4

Giá: 19.769.000 đ Giảm 9%

Bán: 17.990.000 đ

Giá ưu đãi

Máy kiểm kho NEWLAND M10

P/N: CL-M1055-W4

Giá: 21.495.000 đ Giảm 7%

Bán: 19.990.000 đ

Giá ưu đãi

Tay cầm Newland MT90 - PG9050

P/N: NLS-PG9050

Giá: 2.372.000 đ Giảm 10%

Bán: 2.135.000 đ

Giá ưu đãi

Tay cầm Newland N7 - PGN7-01

P/N: PGN7-01

Giá: 3.215.000 đ Giảm 7%

Bán: 2.990.000 đ

Giá ưu đãi

Tay cầm Newland N7 Lite-PGN7L-01

P/N: PGN7L-01

Giá: 3.322.000 đ Giảm 10%

Bán: 2.990.000 đ

Giá ưu đãi

Máy tính di động Honeywell Dolphin 6000 (P/N:6000LU1-C111SE1)

P/N: 6000LU1-C111SE1

Giá: 10.984.000 đ Giảm 10%

Bán: 9.886.000 đ

Giá ưu đãi

Máy kiểm kho NEWLAND MT9052 (Có 4G)

P/N: NLS-MT9052-GL-2WE

Giá: 16.080.000 đ Giảm 13%

Bán: 13.990.000 đ

Giá ưu đãi

Máy đọc mã vạch Zebra TC21 - TC210K-01B212-A6

P/N: TC210K-01B212-A6

Giá: 11.353.000 đ Giảm 15%

Bán: 9.650.000 đ

Giá ưu đãi

Máy kiểm kho đeo tay Zebra WS50

P/N: WS50

Giá bán: Liên hệ

Máy di động kiểm kho Honeywell EDA51K-0-B961SQGHK

P/N: EDA51K-0-B961SQGHK

Giá: 13.500.000 đ Giảm 13%

Bán: 11.800.000 đ

Giá ưu đãi

Máy kiểm kho tự động Cipherlab CPT-8000L 4MB

P/N: A8000RSC00004

Giá: 8.059.000 đ Giảm 6%

Bán: 7.550.000 đ

Giá ưu đãi

Máy kiểm kho di động Honeywell CK75

P/N: CK75

Giá: 62.000.000 đ Giảm 19%

Bán: 50.500.000 đ

Giá ưu đãi

Máy kiểm kho Urovo RT40 - Tầm xa - chuyên dùng kho lạnh

P/N: RT40-A17

Giá: 22.500.000 đ Giảm 18%

Bán: 18.500.000 đ

Giá ưu đãi

Máy kiểm kho di động Honeywell ScanPal EDA61K

P/N: EDA61K-0AC934PGRK

Giá: 18.500.000 đ Giảm 3%

Bán: 17.990.000 đ

Giá ưu đãi

Máy tính di động cầm tay Workabout Pro 3

P/N: Workabout Pro 3

Giá bán: Liên hệ

Máy kiểm kho tự động Zebra MC18

P/N: MC18

Giá bán: Liên hệ

Máy kiểm kho tự động Zebra ET5x

P/N: ET5x

Giá bán: Liên hệ

Máy kiểm kho tự động Zebra TC70x

P/N: TC70x

Giá bán: Liên hệ

Máy kiểm kho di động Android Zebra TC72

P/N: TC72

Giá bán: Liên hệ

Máy kiểm kho di động Android Zebra EC30

P/N: EC30

Giá bán: Liên hệ

Máy đọc mã vạch Android Zebra PS20

P/N: PS20

Giá bán: Liên hệ

Máy Kiosk hỗ trợ khách hàng Zebra CC6000

P/N: ZBCC6000

Giá bán: Liên hệ

Đế sạc đơn máy kiểm kho NEWLAND MT90 - CD9050-03

P/N: CD9050-03

Giá: 3.518.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.990.000 đ

Giá ưu đãi

Đế sạc 3 chân máy kiểm kho NEWLAND MT90 - CD9050-3C

P/N: CD9050-03

Giá: 4.931.000 đ Giảm 13%

Bán: 4.290.000 đ

Giá ưu đãi

Đế sạc 4 ổ cho máy kiểm kho NEWLAND NFT10 - CD1051-4C

P/N: CD1051-4C

Giá: 4.931.000 đ Giảm 13%

Bán: 4.290.000 đ

Giá ưu đãi

Đế sạc đơn máy kiểm kho Newland M10 - CD1050

P/N: CD1050

Giá: 3.286.000 đ Giảm 9%

Bán: 2.990.000 đ

Giá ưu đãi

Máy kiểm kho Urovo CT58

P/N: Urovo CT58

Giá bán: Liên hệ

Máy kiểm kho Honeywell ScanPal EDA51 (Hỗ trợ sim 4G)

P/N: EDA51-1-B633SQGRK

Giá: 13.787.000 đ Giảm 7%

Bán: 12.800.000 đ

Giá ưu đãi

Máy kiểm kho đeo tay Zebra WS50 RFID

P/N: WS50 RFID

Giá bán: Liên hệ

Máy kiểm kho đeo tay Zebra WT6300

P/N: WT6300

Giá bán: Liên hệ

Máy kiểm kho Zebra ET85 Rugged 2 trong 1

P/N: ET85

Giá bán: Liên hệ

Máy tính bảng kiểm kho công nghiệp Zebra ET65

P/N: Zebra ET65

Giá bán: Liên hệ

Máy tính bảng Kiểm Kho Công Nghiệp Zebra L10 Android

P/N: Zebra L10 Android

Giá bán: Liên hệ

Máy kiểm kho Zebra ET80 Rugged 2 trong 1

P/N: ET80

Giá bán: Liên hệ

Máy kiểm kho Zebra ET40-HC

P/N: ET40-HC

Giá bán: Liên hệ

Máy kiểm kho Zebra ET45-HC

P/N: 0

Giá bán: Liên hệ

Máy kiểm kho Zebra ET45

P/N: ET45

Giá bán: Liên hệ

1 2 3

Máy kiểm kho là gì?

PDA (Personal Digital Assistant) là một loại thiết bị di động được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật số và quản lý thông tin cá nhân. Trong ngữ cảnh của kiểm kho và quản lý tồn kho, PDA thường được hiểu là "Máy kiểm kho" - một thiết bị di động có khả năng kết nối mạng và sử dụng các ứng dụng để thu thập, xử lý và cập nhật thông tin về hàng tồn kho, đặc biệt là trong môi trường kinh doanh, bán lẻ và giao nhận.

pda may kiem kho

Máy kiểm kho PDA các tính năng đi kèm

Quét mã vạch: PDA thường có khả năng quét mã vạch của sản phẩm, pallet hoặc vị trí lưu trữ để xác định và cập nhật thông tin.

Kết nối mạng: PDA có thể kết nối đến mạng Wi-Fi hoặc dữ liệu di động để liên kết với hệ thống quản lý tồn kho.

Ứng dụng quản lý kho: Các ứng dụng được cài đặt trên PDA cho phép nhân viên thực hiện các tác vụ như kiểm tra tồn kho, xác định vị trí, nhập xuất hàng hoá và cập nhật dữ liệu.

GPS và Định vị: Một số PDA có tích hợp GPS để xác định vị trí vật phẩm trong kho hoặc quá trình vận chuyển.

Bàn phím hoặc màn hình cảm ứng: PDA có thể có bàn phím vật lý hoặc màn hình cảm ứng để thực hiện các tác vụ nhập liệu.

Pin sạc: PDA thường đi kèm với pin sạc để sử dụng trong thời gian dài mà không cần nguồn điện bên ngoài.

PDA được sử dụng rộng rãi trong quản lý tồn kho và kiểm kho trong các ngành công nghiệp khác nhau như bán lẻ, logistics, sản xuất và nhiều lĩnh vực khác, để tối ưu hóa quá trình quản lý hàng tồn kho và tăng cường hiệu suất làm việc.