Switch Gigabit (1000Mbps) (Tổng 92 sản phẩm chính hãng)

Switch Totolink SW24D cổng RJ45 10/100Mbps

P/N: Totolink SW24D

Giá: 1.833.000 đ Giảm 68%

Bán: 584.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Totolink SG24 cổng RJ45 10/100/1000Mbps

P/N: 0

Giá: 1.833.000 đ Giảm 24%

Bán: 1.390.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1430 16G R8R48A Class4 124W (Gigabit (1000Mbps)/ 16 Cổng/ 16 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: R8R48A

Giá: 7.548.000 đ Giảm 10%

Bán: 6.790.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG116 (Gigabit (1000Mbps)/ 16 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG116

Giá: 1.500.000 đ Giảm 14%

Bán: 1.290.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1430 8G R8R45A (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: R8R45A

Giá: 1.668.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.390.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS326P (Gigabit (1000Mbps)/ 28 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 24 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: LGS326P

Giá: 15.486.000 đ Giảm 19%

Bán: 12.590.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG250-50P-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 50 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 48 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: SG250-50P-K9-EU

Giá: 31.188.000 đ Giảm 17%

Bán: 25.990.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1016PE (Gigabit (1000Mbps)/ 16 Cổng/ Smart Switch/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1016PE

Giá: 5.520.000 đ Giảm 19%

Bán: 4.488.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1005D (Gigabit (1000Mbps)/ 5 Cổng/ Vỏ Nhựa)

P/N: TL-SG1005D

Giá: 359.000 đ Giảm 17%

Bán: 299.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1430 8G 64W R8R46A (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: R8R46A

Giá: 4.118.000 đ Giảm 15%

Bán: 3.490.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1430 5G R8R44A (Gigabit (1000Mbps)/ 5 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: R8R44A

Giá: 1.341.000 đ Giảm 19%

Bán: 1.090.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS318P (Gigabit (1000Mbps)/ 20 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 16 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: LGS318P

Giá: 8.026.000 đ Giảm 17%

Bán: 6.688.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG350-28-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 28 Cổng/ 2 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: SG350-28-K9-EU

Giá: 13.558.000 đ Giảm 15%

Bán: 11.490.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1008 (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1008

Giá: 1.074.000 đ Giảm 17%

Bán: 895.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1008MP (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1008MP

Giá: 2.490.000 đ Giảm 28%

Bán: 1.799.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1430 16G R8R47A (Gigabit (1000Mbps)/ 16 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: R8R47A

Giá: 4.367.000 đ Giảm 19%

Bán: 3.550.000 đ

Giá ưu đãi

Switch HPE Aruba 2530-48G J9775A (Gigabit (1000Mbps)/ 52 Cổng/ 4 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: J9775A

Giá: 27.360.000 đ Giảm 17%

Bán: 22.800.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS124 (Gigabit (1000Mbps)/ 24 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: LGS124

Giá: 3.363.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.850.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG350-10SFP-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 10 Cổng/ 10 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: SG350-10SFP-K9-EU

Giá: 10.935.000 đ Giảm 19%

Bán: 8.890.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link JetStream TL-SG2210P (Gigabit (1000Mbps)/ 10 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG2210P

Giá: 3.408.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.888.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG105E (Gigabit (1000Mbps)/ 5 Cổng/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG105E

Giá: 729.000 đ Giảm 7%

Bán: 680.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1930 JL685A (Gigabit (1000Mbps)/ 48 Cổng/ 4 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: JL685A

Giá: 15.576.000 đ Giảm 15%

Bán: 13.200.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS116 (Gigabit (1000Mbps)/ 16 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: Linksys LGS116

Giá: 2.571.000 đ Giảm 19%

Bán: 2.090.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG350-52-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 52 Cổng/ 2 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: SG350-52-K9-EU

Giá: 23.028.000 đ Giảm 17%

Bán: 19.190.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link JetStream TL-SG2210MP (Gigabit (1000Mbps)/ 10 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG2210MP

Giá: 4.919.000 đ Giảm 19%

Bán: 3.999.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1005P (Gigabit (1000Mbps)/ 5 Cổng/ 4 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1005P

Giá: 1.299.000 đ Giảm 27%

Bán: 950.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1430 24G R8R49A (Gigabit (1000Mbps)/ 24 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: R8R49A

Giá: 4.472.000 đ Giảm 15%

Bán: 3.790.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1930 JL682A (Gigabit (1000Mbps)/ 24 Cổng/ 4 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: JL682A

Giá: 9.594.000 đ Giảm 19%

Bán: 7.800.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS108 (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: Linksys LGS108

Giá: 1.164.000 đ Giảm 17%

Bán: 970.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG250-50-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 50 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: SG250-50-K9-EU

Giá: 16.402.000 đ Giảm 15%

Bán: 13.900.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1016 (Gigabit (1000Mbps)/ 16 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1016

Giá: 2.202.000 đ Giảm 19%

Bán: 1.790.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG105 (Gigabit (1000Mbps)/ 5 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG105

Giá: 499.000 đ Giảm 23%

Bán: 385.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1430 26G 2SFP R8R50A (Gigabit (1000Mbps)/ 24 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: R8R50A

Giá: 7.368.000 đ Giảm 19%

Bán: 5.990.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Planet GSW1601 (Gigabit (1000Mbps)/ 16 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: GSW1601

Giá: 2.028.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.690.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS105 (Gigabit (1000Mbps)/ 5 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: Linksys LGS105

Giá: 812.000 đ Giảm 15%

Bán: 688.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG250-08-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: SG250-08-K9-EU

Giá: 4.305.000 đ Giảm 19%

Bán: 3.500.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG108PE (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ Smart Switch/ 4 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG108PE

Giá: 1.799.000 đ Giảm 25%

Bán: 1.349.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link LS105G (Gigabit (1000Mbps)/ 5 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: TP-Link LS105G

Giá: 449.000 đ Giảm 16%

Bán: 379.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Planet GSW2401 (Gigabit (1000Mbps)/ 24 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: GSW2401

Giá: 2.820.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.390.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS108P (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ Smart Switch/ 4 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: Linksys LGS108P

Giá: 3.506.000 đ Giảm 19%

Bán: 2.850.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco CBS110-16T-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 16 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: CBS110-16T-EU

Giá: 3.490.000 đ Giảm 11%

Bán: 3.090.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1008P (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ 4 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1008P

Giá: 1.699.000 đ Giảm 26%

Bán: 1.250.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1016D (Gigabit (1000Mbps)/ 16 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1016D

Giá: 1.599.000 đ Giảm 19%

Bán: 1.295.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1830 24G JL812A (Gigabit (1000Mbps)/ 24 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: JL812A

Giá: 7.422.000 đ Giảm 15%

Bán: 6.290.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Totolink S808G (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ Vỏ Nhựa)

P/N: S808G

Giá: 486.000 đ Giảm 19%

Bán: 395.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG250-18-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 20 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: Cisco SG250-18-K9-EU

Giá: 8.040.000 đ Giảm 17%

Bán: 6.700.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco CBS110-24T-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 26 Cổng/ 2 SFP)

P/N: CBS110-24T-EU

Giá: 4.890.000 đ Giảm 4%

Bán: 4.690.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1024DE (Gigabit (1000Mbps)/ 24 Cổng/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1024DE

Giá: 2.999.000 đ Giảm 25%

Bán: 2.250.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1024D (Gigabit (1000Mbps)/ 24 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1024D

Giá: 2.199.000 đ Giảm 23%

Bán: 1.695.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Totolink SW24 (Gigabit (1000Mbps)/ 24 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: Totolink SW24

Giá: 1.121.000 đ Giảm 15%

Bán: 950.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG250-10P-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 10 Cổng/ 2 SFP/ Managed Switch/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: SG250-10P-K9-EU

Giá: 10.620.000 đ Giảm 15%

Bán: 9.000.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco CBS110-5T-D-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 5 Cổng)

P/N: CBS110-5T-D-EU

Giá: 1.399.000 đ Giảm 22%

Bán: 1.090.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1008D (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ Vỏ Nhựa)

P/N: TL-SG1008D

Giá: 599.000 đ Giảm 20%

Bán: 480.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1830 48G JL814A (Gigabit (1000Mbps)/ 48 Cổng/ 4 SFP/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: JL814A

Giá: 14.748.000 đ Giảm 17%

Bán: 12.290.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Totolink S505G (Gigabit (1000Mbps)/ 5 Cổng/ Vỏ Nhựa)

P/N: Totolink S505G

Giá: 359.000 đ Giảm 17%

Bán: 299.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG350-10P-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 10 Cổng/ 2 SFP/ Managed Switch/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: SG350-10P-K9-EU

Giá: 9.582.000 đ Giảm 19%

Bán: 7.790.000 đ

Giá ưu đãi
1 2