Switch Gigabit (1000Mbps) (Tổng 118 sản phẩm)

Switch Aruba Instant On 1430 24G R8R49A (Gigabit (1000Mbps)/ 24 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: R8R49A

Giá: 4.472.000 đ Giảm 4%

Bán: 4.290.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1430 8G R8R45A (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: R8R45A

Giá: 1.668.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.390.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1960 48G 40p Class4 8p Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 600W (JL809A)

P/N: JL809A

Giá: 54.162.000 đ Giảm 15%

Bán: 45.900.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1016DE (Gigabit (1000Mbps)/ 16 Cổng/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1016DE

Giá: 2.299.000 đ Giảm 22%

Bán: 1.799.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link LS108G (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: TL-LS108G

Giá: 729.000 đ Giảm 32%

Bán: 499.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS116P (Gigabit (1000Mbps)/ 16 Cổng/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: LGS116P

Giá: 9.090.000 đ Giảm 19%

Bán: 7.390.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG250-50HP-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 52 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 48 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: SG250-50HP-K9-EU

Giá: 25.920.000 đ Giảm 17%

Bán: 21.600.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1930 24G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 195W (JL683A)

P/N: JL683A

Giá: 17.464.000 đ Giảm 15%

Bán: 14.800.000 đ

Giá ưu đãi

Switch HPE Aruba 2530 48G PoE+ J9772A

P/N: J9772A

Giá: 47.355.000 đ Giảm 19%

Bán: 38.500.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1048 (Gigabit (1000Mbps)/ 48 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1048

Giá: 7.690.000 đ Giảm 12%

Bán: 6.799.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba 2530 24G J9782A

P/N: J9782A

Giá: 8.484.000 đ Giảm 3%

Bán: 8.230.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS308 (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: LGS308

Giá: 2.759.000 đ Giảm 17%

Bán: 2.299.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG350-20-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 20 Cổng/ 2 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: SG350-20-K9-EU

Giá: 9.428.000 đ Giảm 15%

Bán: 7.990.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1930 24G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 370W (JL684A)

P/N: JL684A

Giá: 21.480.000 đ Giảm 17%

Bán: 17.900.000 đ

Giá ưu đãi

Switch HPE Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ JL258A

P/N: JL258A

Giá: 27.360.000 đ Giảm 17%

Bán: 22.800.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1005LP (Gigabit (1000Mbps)/ 5 Cổng/ 4 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1005LP

Giá: 1.050.000 đ Giảm 25%

Bán: 790.000 đ

Giá ưu đãi

Switch HPE Aruba 2530-8G PoE J9774A (Gigabit (1000Mbps)/ 10 Cổng/ 2 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: J9774A

Giá: 8.733.000 đ Giảm 19%

Bán: 7.100.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS326 (Gigabit (1000Mbps)/ 28 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: LGS326

Giá: 8.248.000 đ Giảm 15%

Bán: 6.990.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG250-26P-K9-E (Gigabit (1000Mbps)/ 28 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 24 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: SG250-26P-K9-E

Giá: 16.359.000 đ Giảm 19%

Bán: 13.300.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1950 48G 2SFP+ 2XGT (JG961A)

P/N: JG961A

Giá: 44.776.000 đ Giảm 14%

Bán: 38.600.000 đ

Giá ưu đãi

Switch HPE Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ JL255A

P/N: JL255A

Giá: 59.740.000 đ Giảm 14%

Bán: 51.500.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG116 (Gigabit (1000Mbps)/ 16 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG116

Giá: 1.500.000 đ Giảm 14%

Bán: 1.290.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS326P (Gigabit (1000Mbps)/ 28 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 24 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: LGS326P

Giá: 15.486.000 đ Giảm 19%

Bán: 12.590.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG250-50P-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 50 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 48 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: SG250-50P-K9-EU

Giá: 31.188.000 đ Giảm 17%

Bán: 25.990.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1930 48G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 370W (JL686A)

P/N: JL686A

Giá: 32.595.000 đ Giảm 19%

Bán: 26.500.000 đ

Giá ưu đãi

Switch HPE Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Switch 370 W PoE+ JL261A

P/N: JL261A

Giá: 45.430.000 đ Giảm 15%

Bán: 38.500.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1016PE (Gigabit (1000Mbps)/ 16 Cổng/ Smart Switch/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1016PE

Giá: 5.520.000 đ Giảm 19%

Bán: 4.488.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1005D (Gigabit (1000Mbps)/ 5 Cổng/ Vỏ Nhựa)

P/N: TL-SG1005D

Giá: 359.000 đ Giảm 17%

Bán: 299.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1430 8G 64W R8R46A (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: R8R46A

Giá: 4.118.000 đ Giảm 15%

Bán: 3.490.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1430 5G R8R44A (Gigabit (1000Mbps)/ 5 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: R8R44A

Giá: 1.341.000 đ Giảm 19%

Bán: 1.090.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS318P (Gigabit (1000Mbps)/ 20 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 16 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: LGS318P

Giá: 8.026.000 đ Giảm 17%

Bán: 6.688.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG350-28-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 28 Cổng/ 2 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: SG350-28-K9-EU

Giá: 13.558.000 đ Giảm 15%

Bán: 11.490.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1950 24G 2SFP+ 2XGT (JG960A)

P/N: JG960A

Giá: 28.200.000 đ Giảm 17%

Bán: 23.500.000 đ

Giá ưu đãi

Switch HPE Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP JL262A

P/N: JL262A

Giá: 75.000.000 đ Giảm 17%

Bán: 62.500.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1008 (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1008

Giá: 1.074.000 đ Giảm 17%

Bán: 895.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1008MP (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1008MP

Giá: 2.490.000 đ Giảm 28%

Bán: 1.799.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1430 16G R8R47A (Gigabit (1000Mbps)/ 16 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: R8R47A

Giá: 4.367.000 đ Giảm 19%

Bán: 3.550.000 đ

Giá ưu đãi

Switch HPE Aruba 2530 48G J9775A

P/N: J9775A

Giá: 27.360.000 đ Giảm 14%

Bán: 23.500.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS124 (Gigabit (1000Mbps)/ 24 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: LGS124

Giá: 3.363.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.850.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG350-10SFP-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 10 Cổng/ 10 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: SG350-10SFP-K9-EU

Giá: 10.935.000 đ Giảm 19%

Bán: 8.890.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1950 24G 2SFP+ 2XGT PoE+ (JG962A)

P/N: JG962A

Giá: 36.462.000 đ Giảm 15%

Bán: 30.900.000 đ

Giá ưu đãi

Switch HPE Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ TAA-compliant JL263A

P/N: JL263A

Giá: 67.035.000 đ Giảm 19%

Bán: 54.500.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link JetStream TL-SG2210P (Gigabit (1000Mbps)/ 10 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG2210P

Giá: 3.408.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.888.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG105E (Gigabit (1000Mbps)/ 5 Cổng/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG105E

Giá: 729.000 đ Giảm 7%

Bán: 680.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1430 16G R8R48A Class4 124W (Gigabit (1000Mbps)/ 16 Cổng/ 16 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: R8R48A

Giá: 7.548.000 đ Giảm 10%

Bán: 6.790.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1930 48G 4SFP/ SFP+ (JL685A)

P/N: JL685A

Giá: 15.576.000 đ Giảm 4%

Bán: 14.900.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS116 (Gigabit (1000Mbps)/ 16 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: Linksys LGS116

Giá: 2.571.000 đ Giảm 19%

Bán: 2.090.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG350-52-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 52 Cổng/ 2 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: SG350-52-K9-EU

Giá: 23.028.000 đ Giảm 17%

Bán: 19.190.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1960 24G 2XGT 2SFP+ (JL806A)

P/N: JL806A

Giá: 24.600.000 đ Giảm 17%

Bán: 20.500.000 đ

Giá ưu đãi

Switch HPE Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ TAA-compliant JL264A

P/N: JL264A

Giá: 124.200.000 đ Giảm 17%

Bán: 103.500.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link JetStream TL-SG2210MP (Gigabit (1000Mbps)/ 10 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG2210MP

Giá: 4.919.000 đ Giảm 19%

Bán: 3.999.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1005P (Gigabit (1000Mbps)/ 5 Cổng/ 4 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1005P

Giá: 1.299.000 đ Giảm 27%

Bán: 950.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1930 24G 4SFP/SFP+ (JL682A)

P/N: JL682A

Giá: 9.594.000 đ Giảm 9%

Bán: 8.740.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS108 (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: Linksys LGS108

Giá: 1.164.000 đ Giảm 17%

Bán: 970.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG250-50-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 50 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: SG250-50-K9-EU

Giá: 16.402.000 đ Giảm 15%

Bán: 13.900.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1960 48G 2XGT 2SFP+ (JL808A)

P/N: JL808A

Giá: 41.205.000 đ Giảm 19%

Bán: 33.500.000 đ

Giá ưu đãi
1 2