Đầu ghi hình 32 kênh (Tổng 5 sản phẩm)

Đầu ghi camera 32 kênh HD-TVI Hikvison DS-7332HQHI-K4

P/N: Hikvison DS-7332HQHI-K4

Giá: 23.907.000 đ Giảm 23%

Bán: 18.390.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu ghi 32 kênh IP Hikvison DS-7632NI-K2

P/N: Hikvison DS-7632NI-K2

Giá: 6.487.000 đ Giảm 23%

Bán: 4.990.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu ghi camera 32 kênh IP Dahua DHI-NVR4232-4KS2/L

P/N: Dahua DHI-NVR4232-4KS2/L

Giá: 5.395.000 đ Giảm 23%

Bán: 4.150.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu ghi 32 kênh Hikvision DS-7632NXI-K2

P/N: Hikvision DS-7632NXI-K2

Giá: 6.487.000 đ Giảm 23%

Bán: 4.990.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu ghi camera 32 kênh IP Dahua NVR4232-4KS2

P/N: Dahua NVR4232-4KS2

Giá: 8.307.000 đ Giảm 23%

Bán: 6.390.000 đ

Giá ưu đãi