Máy in thẻ Hiti (Tổng 5 sản phẩm)

0

Máy in thẻ nhựa Hiti CS200 (in một mặt)

P/N: 88.C0837.000T

Giá: 23.630.000 đ Giảm 21%

Bán: 18.690.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in thẻ nhựa Hiti CS200e (in hai mặt)

P/N: 88.C0837.000T

Giá: 32.950.000 đ Giảm 16%

Bán: 27.590.000 đ

Giá ưu đãi

Băng mực cho máy in thẻ nhựa Hiti CS200e (Đen)

P/N: RB.HT.001

Giá: 810.000 đ Giảm 20%

Bán: 650.000 đ

Giá ưu đãi

Ribbon cho máy in thẻ nhựa Hiti CS200e YMCKO (Màu)

P/N: 87.R0510.0DXT

Giá: 2.040.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.690.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ lật đảo thẻ tự động máy in thẻ HiTi CS200e

P/N: CS200e

Giá: 9.500.000 đ Giảm 9%

Bán: 8.650.000 đ

Giá ưu đãi