Bộ lưu điện UPS (Tổng 6 sản phẩm)

0

APC

Bộ lưu điện APC BX700U-MS Back-UPS 700VA

P/N: BX700U-MS

Giá: 1.560.000 đ Giảm 11%

Bán: 1.390.000 đ

Giá ưu đãi
APC

Bộ lưu điện APC Back-UPS BX1600MI-MS 1600VA, 230V

P/N: BX1600MI-MS

Giá: 5.160.000 đ Giảm 15%

Bán: 4.390.000 đ

Giá ưu đãi
APC

Bộ điều chỉnh điện áp (ổn áp) APC LSW2000-IND

P/N: LSW2000-IND

Giá: 1.340.000 đ Giảm 11%

Bán: 1.190.000 đ

Giá ưu đãi
APC

Bộ lưu điện APC Easy UPS BV800I-MS 800VA, 230V và ổn áp

P/N: LSW800-IND

Giá: 1.490.000 đ Giảm 11%

Bán: 1.325.000 đ

Giá ưu đãi
APC

Bộ điều chỉnh điện áp (ổn áp) APC Line-R 800VA LSW800-IND

P/N: LSW800-IND

Giá: 570.000 đ Giảm 14%

Bán: 490.000 đ

Giá ưu đãi
APC

Bộ điều chỉnh điện áp (ổn áp) APC Line-R LSW500-IND

P/N: LSW500-IND

Giá: 520.000 đ Giảm 13%

Bán: 450.000 đ

Giá ưu đãi