Máy cuốn decal (Tổng 5 sản phẩm)

Máy cuốn decal tem nhãn tự động GODEX T20

P/N: T20

Giá: 7.830.000 đ Giảm 17%

Bán: 6.500.000 đ

Giá ưu đãi

Máy cuốn tem nhãn mã vạch tự động (Rewinder) BR110

P/N:

Giá: 4.490.000 đ Giảm 19%

Bán: 3.636.000 đ

Giá ưu đãi

Giá đỡ Decal Godex

P/N:

Giá: 900.000 đ Giảm 17%

Bán: 750.000 đ

Giá ưu đãi

Máy cuốn decal tem nhãn tự động GODEX T10

P/N: T10

Giá: 6.050.000 đ Giảm 14%

Bán: 5.200.000 đ

Giá ưu đãi