Máy in mã vạch (Tổng 267 sản phẩm)

Máy in mã vạch Zebra ZD230 203Dpi (ZD23042-30PG00E)

P/N: ZD23042-30PG00E

Giá: 4.800.000 đ Giảm 14%

Bán: 4.135.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Zebra ZD421 300DPI (ZD4A043-30PM00EZ)

P/N: ZD4A043-30PM00EZ

Giá: 6.882.000 đ Giảm 13%

Bán: 5.990.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Zebra ZT231 203dpi (ZT23142-T0P000F)

P/N: ZT23142-T0P000FZ

Giá: 14.200.000 đ Giảm 5%

Bán: 13.450.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Zebra ZT231 300dpi (ZT23143-T0P000F)

P/N: ZT23143-T0P000F

Giá: 17.900.000 đ Giảm 2%

Bán: 17.490.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Zebra ZT411 203dpi (ZT41142-T0P0000Z)

P/N: ZT41142-T0P0000Z

Giá: 22.500.000 đ Giảm 22%

Bán: 17.455.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Zebra ZT411 300dpi (ZT41143-T0P0000Z)

P/N: ZT41143-T0P0000Z

Giá: 28.000.000 đ Giảm 21%

Bán: 22.225.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Zebra ZT411 600dpi (ZT41146-T0P0000Z)

P/N: ZT41146-T0P0000Z

Giá: 34.000.000 đ Giảm 8%

Bán: 31.450.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Zebra ZT510 203dpi (ZT51042-T0P0000Z)

P/N: ZT51042-T0P0000

Giá: 26.738.000 đ Giảm 14%

Bán: 22.995.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Zebra ZT510 300dpi (ZT51043-T0P0000Z)

P/N: zt51043-t0p0000

Giá: 29.900.000 đ Giảm 11%

Bán: 26.500.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Zebra ZT421 203dpi (ZT42162-T0P0000Z)

P/N: ZT42162-T0P0000

Giá: 37.006.000 đ Giảm 13%

Bán: 32.195.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Zebra ZT421 300dpi (ZT42163-T0P0000Z)

P/N: ZT42163-T0P0000

Giá: 39.000.000 đ Giảm 4%

Bán: 37.290.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Zebra ZT610-203DPI (ZT61042-T0P0100Z)

P/N: ZT61042-T0P0100

Giá: 37.925.000 đ Giảm 14%

Bán: 32.650.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Zebra ZT610 300Dpi (ZT61043-T0P0100Z)

P/N: ZT61043-T0P0100

Giá: 38.090.000 đ Giảm 12%

Bán: 33.650.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Zebra ZT610 600Dpi (ZT61046-T0P0100Z)

P/N: ZT61046-T0P0100

Giá: 58.977.000 đ Giảm 9%

Bán: 53.500.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in nhãn RFID Zebra ZT411R RFID 203dpi (ZT41142-T0E00C0Z)

P/N: ZT41142-T0E00C0Z

Giá bán: Liên hệ

Máy in nhãn RFID Zebra ZT411R RFID 300dpi (ZT41143-T0E00C0Z)

P/N: ZT41143-T0E00C0Z

Giá bán: Liên hệ

Máy in mã vạch Godex G500 011-G50A05-000 (USB)

P/N: 011-G50A05-000

Giá: 3.850.000 đ Giảm 21%

Bán: 3.045.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Godex G500 011G50E02-004 (USB + LAN + RS232)

P/N: 011G50E02-004

Giá: 4.933.000 đ Giảm 12%

Bán: 4.345.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Godex G530 011-G53A02-004 (USB)

P/N: 011-G53A02-004

Giá: 5.625.000 đ Giảm 13%

Bán: 4.895.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Gprinter GP-1335T - 300dpi (USB+RS232+LAN)

P/N: GP-1335T

Giá: 5.045.000 đ Giảm 11%

Bán: 4.490.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Godex RT700i ( Usb+Lan+Rs232)

P/N: RT700

Giá: 6.450.000 đ Giảm 15%

Bán: 5.495.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Argox IX4-240 (203dpi)

P/N: IX4-240

Giá: 18.353.000 đ Giảm 19%

Bán: 14.900.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in nhãn Brother PT-P900W 600 DPI (USB, WIFI)

P/N: PT-P900W

Giá: 8.990.000 đ Giảm 2%

Bán: 8.845.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Godex EZ-2300 (USB + LAN + PARALLEL)

P/N: EZ2300

Giá: 22.500.000 đ Giảm 11%

Bán: 19.950.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Godex RT730i (USB+LAN+RS232)

P/N: RT730i

Giá: 10.000.000 đ Giảm 21%

Bán: 7.900.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Xprinter XP-420B (USB)

P/N: XP420BU

Giá: 1.810.000 đ Giảm 25%

Bán: 1.365.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Xprinter XP-420BL (LAN + USB)

P/N: XP420BL

Giá: 1.831.000 đ Giảm 15%

Bán: 1.550.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Xprinter XP-420BT (USB + Bluetooth)

P/N: X420BT

Giá: 2.045.000 đ Giảm 26%

Bán: 1.515.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Argox IX4-250 - 203dpi

P/N: IX4-250

Giá: 19.635.000 đ Giảm 24%

Bán: 14.950.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in vòng tay bệnh nhân Gprinter GP-3200TLA-203dpi

P/N: GP-3200TLA

Giá: 4.483.000 đ Giảm 13%

Bán: 3.900.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Gprinter GP-1824TC 203dpi ( USB+ RS232) có dao cắt giấy

P/N: GP-1824TC

Giá: 4.655.000 đ Giảm 13%

Bán: 4.050.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Godex EZ530 300 DPI ( USB + LAN)

P/N: EZ530

Giá: 6.900.000 đ Giảm 20%

Bán: 5.550.000 đ

Giá ưu đãi
TSC

Máy in mã vạch TSC TTP-247 203 DPI

P/N: TTP-247

Giá: 9.200.000 đ Giảm 3%

Bán: 8.890.000 đ

Giá ưu đãi
TSC

Máy in mã vạch TSC TTP-244 Pro

P/N: TTP-244 Pro

Giá: 4.174.000 đ Giảm 10%

Bán: 3.750.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Bixolon SLP-TX403CG (USB + RS232 + Dao cắt)

P/N: SLP-TX403CG

Giá: 8.621.000 đ Giảm 33%

Bán: 5.790.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in nhãn Brother QL-820NWB 300 DPI

P/N: QL-820NWB

Giá: 8.360.000 đ Giảm 21%

Bán: 6.600.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Gprinter GP-1324T - 203dpi (USB+RS232)

P/N: GP-1324T

Giá: 3.100.000 đ Giảm 14%

Bán: 2.680.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Gprinter GP-3150TIN 230 DPI (USB + LAN + RS232)

P/N: GP-3150TIN

Giá: 2.882.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.450.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Godex G530 011-G53E02-004 (USB + LAN + RS232)

P/N: 011-G53E02-004

Giá: 7.052.000 đ Giảm 22%

Bán: 5.490.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Argox IX4-350 - 300dpi

P/N: IX4-350

Giá: 23.693.000 đ Giảm 15%

Bán: 20.250.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Argox CP-2140EX (cổng LAN)

P/N: CP-2140EX

Giá: 7.267.000 đ Giảm 14%

Bán: 6.250.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Argox CX-3140 (cổng lan + usb + rs232)

P/N: CX-3140

Giá: 7.261.000 đ Giảm 13%

Bán: 6.295.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in tem nhãn mã vạch Xprinter 350B 203 DPI USB

P/N: XP-350B

Giá: 1.645.000 đ Giảm 14%

Bán: 1.415.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Bixolon SLP-TX400G

P/N: SLP-TX400G

Giá: 5.200.000 đ Giảm 10%

Bán: 4.700.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Bixolon SLP-TX400EG 203dpi (USB + LAN)

P/N: SLP-TX400EG

Giá: 5.927.000 đ Giảm 11%

Bán: 5.275.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Bixolon SLP- TX403CEG có dao cắt

P/N: SLP-TX403CEG

Giá: 10.795.000 đ Giảm 12%

Bán: 9.500.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Bixolon SLP-TX 403G

P/N: SLP-TX403G

Giá: 5.847.000 đ Giảm 12%

Bán: 5.145.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch BIXOLON XD3-40DK

P/N: XD3-40DK

Giá: 4.412.000 đ Giảm 15%

Bán: 3.750.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in hóa đơn di động Bixolon SPP- R200G

P/N: SPP- R200G

Giá: 3.400.000 đ Giảm 12%

Bán: 2.990.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in hóa đơn không dây BIXOLON SPP-L310iK5

P/N: SPP-L310iK5

Giá: 7.940.000 đ Giảm 17%

Bán: 6.590.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Bixolon XD3-40TK/TAN

P/N: XD3-40TK/TAN

Giá: 4.879.000 đ Giảm 13%

Bán: 4.245.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch BIXOLON XD3-40dDEK

P/N: XD3-40dDEK

Giá: 5.607.000 đ Giảm 11%

Bán: 4.990.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch BIXOLON XD3-40DEK

P/N: XD3-40dEK

Giá: 4.820.000 đ Giảm 14%

Bán: 4.145.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch BIXOLON SLP-DX220G

P/N: SLP-DX220G

Giá: 4.938.000 đ Giảm 14%

Bán: 4.250.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Zebra ZD220 203dpi (ZD22042-T0PG00E)

P/N: ZD22042-T0PG00E

Giá: 4.236.000 đ Giảm 13%

Bán: 3.685.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Datamax I4212e Max II 203DPI (USB)

P/N:

Giá: 26.500.000 đ Giảm 9%

Bán: 23.995.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch, in tem nhãn Datamax-Oneil I4310e Max II

P/N: I13-00-48000P07

Giá: 37.294.000 đ Giảm 6%

Bán: 35.000.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Honeywell PC42T Plus (Cổng USB+ Lan)

P/N: PC42TPE01312

Giá: 5.950.000 đ Giảm 8%

Bán: 5.450.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in nhãn Brother TD-2130N

P/N: TD-2130N

Giá: 7.663.000 đ Giảm 14%

Bán: 6.590.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in nhãn Brother QL-1100

P/N: QL-1100

Giá: 7.523.000 đ Giảm 13%

Bán: 6.545.000 đ

Giá ưu đãi
1 2 3 4 5

Máy in mã vạch là một phần quan trọng trong cơ cấu quản lý doanh nghiệp hiện đại, cung cấp cho các tổ chức một công cụ mạnh mẽ để theo dõi và quản lý hàng hóa, dễ dàng, hiệu quả và chính xác. Bài viết này sẽ giới thiệu về máy in mã vạch, những ứng dụng quan trọng của chúng trong môi trường doanh nghiệp, và các thể loại máy in mã vạch để bạn có thể tìm hiểu thêm và lựa chọn thông số máy phù hợp với nhu cầu của bạn.

Các loại máy in mã vạch

Ứng dụng của máy in mã vạch

Máy in mã vạch không chỉ là một thiết bị thông thường. Chúng có vai trò quan trọng trong quản lý doanh nghiệp và tạo ra hiệu quả trong các lĩnh vực sau:

  • Bán Lẻ: Giúp cửa hàng xác định và theo dõi sản phẩm, tăng tốc quy trình thanh toán và theo dõi tồn kho.
  • Logistics: Đảm bảo hàng hóa được vận chuyển và giao hàng đúng người đúng thời điểm, giúp giảm lỗi và chi phí vận chuyển.
  • Y Tế: Hỗ trợ theo dõi thông tin bệnh nhân, thuốc, và thiết bị y tế với độ chính xác cao.
  • Sản Xuất: Quản lý sản phẩm và thành phẩm, giảm lỗi sản xuất và tối ưu hóa quy trình.

Phân loại máy in mã vạch sử dụng trong doanh nghiệp

Máy in mã vạch công nghiệp thích nghi

Có nhiều loại máy in mã vạch phù hợp với các môi trường và nhu cầu khác nhau. Dưới đây là một số loại phổ biến:

  • Máy In Mã Vạch Cầm Tay: Phù hợp cho các công việc di động, kiểm tra hàng tồn kho, và kiểm tra sản phẩm.
  • Máy In Mã Vạch để Bàn: Sử dụng trong các cửa hàng bán lẻ và văn phòng để in mã vạch sản phẩm và nhãn hàng hóa.
  • Máy In Mã Vạch Công Nghiệp: Dành cho môi trường công nghiệp, chịu được sự mài mòn và hoạt động liên tục.
  • Máy In Mã Vạch Màu: In mã vạch màu sắc cho việc nhận diện nhanh chóng và dễ dàng.

Tìm hiểu thêm và lựa chọn thông số máy in mã vạch

Nếu bạn đang quan tâm đến máy in mã vạch cho doanh nghiệp của bạn, bạn có thể tìm hiểu thêm về các loại máy, tính năng, và thương hiệu tại mục 'Tất cả loại máy in mã vạch' trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết về các sản phẩm, so sánh giữa các tùy chọn, và hướng dẫn về cách chọn máy in mã vạch phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn. Nơi đây, bạn sẽ tìm thấy sự hỗ trợ cần thiết để đưa ra quyết định thông minh và đảm bảo rằng bạn đã lựa chọn đúng công cụ quan trọng để phát triển doanh nghiệp của bạn.