Thiết bị siêu thị (Tổng 93 sản phẩm)

0

Cổng từ an ninh foxcom EA6012 (meka kính - kiểu dáng thời trang)

P/N:

Giá: 13.290.000 đ Giảm 18%

Bán: 10.900.000 đ

Giá ưu đãi

Cổng từ an ninh Foxcom EAS5008 (2 cánh 1 lối đi)

P/N:

Giá: 5.410.000 đ Giảm 17%

Bán: 4.490.000 đ

Giá ưu đãi

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít

P/N:

Giá: 1.380.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.149.000 đ

Giá ưu đãi

Tem từ mềm hình tròn

P/N:

Giá: 280.000 đ Giảm 16%

Bán: 235.000 đ

Giá ưu đãi

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít

P/N:

Giá: 1.770.000 đ Giảm 18%

Bán: 1.450.000 đ

Giá ưu đãi

Tem từ cứng đinh ghim sensormatic

P/N:

Giá: 10.000 đ Giảm 32%

Bán: 6.800 đ

Giá ưu đãi

Kệ siêu thị đôi KV07

P/N:

Giá: 2.270.000 đ Giảm 23%

Bán: 1.750.000 đ

Giá ưu đãi

Kệ siêu thị đôi KV08

P/N:

Giá: 2.100.000 đ Giảm 12%

Bán: 1.850.000 đ

Giá ưu đãi

Tem từ mềm hình vuông 4x4cm không có mã vạch

P/N:

Giá: 280.000 đ Giảm 16%

Bán: 235.000 đ

Giá ưu đãi

Kệ siêu thị đơn KV01

P/N:

Giá: 1.400.000 đ Giảm 18%

Bán: 1.150.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ khử từ tem mềm

P/N:

Giá: 2.620.000 đ Giảm 18%

Bán: 2.150.000 đ

Giá ưu đãi

Kệ siêu thị áp tường, (kệ độc lập) viền màu xanh 4 tầng

P/N:

Giá: 1.100.000 đ Giảm 23%

Bán: 850.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ gỡ tem từ cứng (gỡ chip cứng)

P/N:

Giá: 580.000 đ Giảm 22%

Bán: 450.000 đ

Giá ưu đãi

Tem từ cứng dành cho chai lọ, đồ hộp 002C

P/N:

Giá: 10.000 đ Giảm 20%

Bán: 8.000 đ

Giá ưu đãi

Kệ siêu thị áp tường (kệ nối tiếp) viền màu xanh 4 tầng

P/N:

Giá: 850.000 đ Giảm 12%

Bán: 750.000 đ

Giá ưu đãi

Tem từ cứng cho hộp sữa 400G-900G

P/N:

Giá: 10.000 đ Giảm 5%

Bán: 9.500 đ

Giá ưu đãi

Tem từ cứng cho chai rượu 002B

P/N:

Giá: 10.000 đ Giảm 10%

Bán: 9.000 đ

Giá ưu đãi

Cổng từ an ninh Foxcom EAS7008

P/N:

Giá: 6.730.000 đ Giảm 17%

Bán: 5.590.000 đ

Giá ưu đãi

Kệ đôi siêu thị (kệ nối tiếp) viền màu xanh 4 tầng

P/N:

Giá: 1.510.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.254.000 đ

Giá ưu đãi

Tem từ cứng cho hộp sữa 1800G

P/N:

Giá: 20.000 đ Giảm 33%

Bán: 13.500 đ

Giá ưu đãi

Tem từ cứng cho chai rượu - loại chụp B015

P/N:

Giá: 30.000 đ Giảm 17%

Bán: 25.000 đ

Giá ưu đãi

Kệ đôi siêu thị (kệ độc lập) viền màu xanh 4 tầng

P/N:

Giá: 1.780.000 đ Giảm 18%

Bán: 1.458.000 đ

Giá ưu đãi

Tem từ cứng cho hộp sữa 400G - loại chụp

P/N:

Giá: 40.000 đ Giảm 11%

Bán: 35.500 đ

Giá ưu đãi

Cổng từ an ninh siêu thị Foxcom EAS5012

P/N:

Giá: 10.260.000 đ Giảm 23%

Bán: 7.900.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu kệ siêu thị viền màu xanh 4 tầng

P/N:

Giá: 1.280.000 đ Giảm 23%

Bán: 985.000 đ

Giá ưu đãi

Tem từ cứng có đinh ghim Sensormatic 58KHz/8.2MHz

P/N:

Giá: 10.000 đ Giảm 32%

Bán: 6.800 đ

Giá ưu đãi

Cổng từ an ninh siêu thị Wellpoint CW1000C (2 cánh 1 lối đi)

P/N:

Giá: 5.110.000 đ Giảm 12%

Bán: 4.499.000 đ

Giá ưu đãi

Kệ siêu thị áp tường, (kệ nối tiếp) viền màu xanh 5 tầng

P/N:

Giá: 1.360.000 đ Giảm 12%

Bán: 1.198.000 đ

Giá ưu đãi

Tem từ cứng có dây đeo Sensormatic FR8.2MHz, AM5.8MHz

P/N:

Giá: 10.000 đ Giảm 18%

Bán: 8.200 đ

Giá ưu đãi

Bàn thu ngân cao cấp 1.2 mét

P/N:

Giá: 5.440.000 đ Giảm 12%

Bán: 4.790.000 đ

Giá ưu đãi

Cổng từ an ninh Century CA72-G55

P/N:

Giá: 27.230.000 đ Giảm 17%

Bán: 22.600.000 đ

Giá ưu đãi

Kệ siêu thị áp tường, (kệ độc lập) viền màu xanh 5 tầng

P/N:

Giá: 1.760.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.458.000 đ

Giá ưu đãi

Tem từ cứng mini - dùng cho quần áo

P/N:

Giá: 10.000 đ Giảm 44%

Bán: 5.590 đ

Giá ưu đãi

Bàn thu ngân cao cấp 1.5 mét

P/N:

Giá: 6.570.000 đ Giảm 17%

Bán: 5.450.000 đ

Giá ưu đãi

Cổng từ an ninh CENTURY CA05-G04 Mono

P/N:

Giá: 13.390.000 đ Giảm 18%

Bán: 10.980.000 đ

Giá ưu đãi

Kệ đôi siêu thị (kệ nối tiếp) viền màu xanh 5 tầng

P/N:

Giá: 1.810.000 đ Giảm 18%

Bán: 1.485.000 đ

Giá ưu đãi

Tem từ cứng cho hộp sữa 900G - loại chụp

P/N:

Giá: 50.000 đ Giảm 16%

Bán: 42.000 đ

Giá ưu đãi

Bàn thu ngân cao cấp 1.8 mét

P/N:

Giá: 7.260.000 đ Giảm 18%

Bán: 5.950.000 đ

Giá ưu đãi

Cổng từ an ninh Foxcom RC6000 (2 cánh 1 lối đi)

P/N:

Giá: 6.480.000 đ Giảm 23%

Bán: 4.990.000 đ

Giá ưu đãi

Kệ đôi siêu thị (kệ độc lập) viền màu xanh 5 tầng

P/N:

Giá: 2.400.000 đ Giảm 23%

Bán: 1.850.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ gỡ tem từ cứng DT003

P/N:

Giá: 510.000 đ Giảm 12%

Bán: 450.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu kệ siêu thị viền màu xanh, trọng lượng 100kg/đợt 5 tầng

P/N:

Giá: 1.650.000 đ Giảm 12%

Bán: 1.450.000 đ

Giá ưu đãi

Tem từ mềm hình vuông 4x4cm có mã vạch

P/N:

Giá: 270.000 đ Giảm 13%

Bán: 235.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ đàm Kenwood TK-P721 (Công suất: 5W, Tần số UHF, dải tần 400-470Mhz, 128 kênh)

P/N:

Giá: 3.360.000 đ Giảm 17%

Bán: 2.790.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ đàm Kenwood NX-770 Phiên bản 2021

P/N:

Giá: 1.450.000 đ Giảm 18%

Bán: 1.190.000 đ

Giá ưu đãi

Máy bộ đàm Kenwood TK-361U

P/N:

Giá: 1.810.000 đ Giảm 23%

Bán: 1.390.000 đ

Giá ưu đãi

Máy bộ đàm Kenwood NX300

P/N:

Giá: 1.960.000 đ Giảm 12%

Bán: 1.725.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ đàm Kenwood TK-3306

P/N:

Giá: 1.890.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.565.000 đ

Giá ưu đãi
1 2