Chân đế máy quét (Tổng 9 sản phẩm)

Đế sạc máy quét mã vạch Zebra DS2278

P/N: CR2278-PC10004W

Giá: 3.500.000 đ Giảm 37%

Bán: 2.200.000 đ

Giá ưu đãi

Chân đế Zebra dùng cho máy quét Zebra DS2208, DS8108, DS4308, DS4608

P/N: 20-71043-04R

Giá: 650.000 đ Giảm 9%

Bán: 590.000 đ

Giá ưu đãi

Chân đế máy quét mã vạch NEWLAND HR11 & HR20 - STD20i-22

P/N:

Giá: 412.000 đ Giảm 15%

Bán: 350.000 đ

Giá ưu đãi

Chân đế máy quét mã vạch NEWLAND HR15 & HR32 - STD20i-32

P/N:

Giá: 389.000 đ Giảm 10%

Bán: 350.000 đ

Giá ưu đãi

Chân đế máy đọc mã vạch Honeywell Xenon 1300G

P/N:

Giá: 999.000 đ Giảm 15%

Bán: 849.000 đ

Giá ưu đãi

Chân đế máy quét mã vạch NEWLAND HR42 - STD20i-42

P/N:

Giá: 376.000 đ Giảm 7%

Bán: 350.000 đ

Giá ưu đãi

Chân đế máy quét mã vạch NEWLAND STD300

P/N:

Giá: 495.000 đ Giảm 9%

Bán: 450.000 đ

Giá ưu đãi

Chân đế Đầu đọc mã vạch Honeywell 1900G

P/N:

Giá: 714.000 đ Giảm 9%

Bán: 650.000 đ

Giá ưu đãi

Chân đế Đầu đọc mã vạch Honeywell 1900/1950

P/N: DE1900

Giá: 606.000 đ Giảm 10%

Bán: 545.000 đ

Giá ưu đãi