Cân Siêu thị , cửa hàng (Tổng 28 sản phẩm)

Cân in tem nhãn Rongta RLS1000 (RS232 + Lan) 15kg

P/N: RLS1000

Giá: 10.900.000 đ Giảm 18%

Bán: 8.990.000 đ

Giá ưu đãi

Cân in tem nhãn Rongta RLS1000 (cổng wifi + RS232 + Lan) 15kg

P/N: RLS1000_WIFI

Giá: 12.500.000 đ Giảm 13%

Bán: 10.900.000 đ

Giá ưu đãi

Cân in tem nhãn Rongta RLS1100 (Lan + RS232) 30kg

P/N:

Giá: 11.990.000 đ Giảm 25%

Bán: 8.950.000 đ

Giá ưu đãi

Cân in tem nhãn Rongta RLS1100 (Wifi +Lan + RS232) 30 kg

P/N:

Giá: 13.530.000 đ Giảm 18%

Bán: 11.150.000 đ

Giá ưu đãi
UTE

Cân tính tiền điện tử UPA Q 30kg

P/N: EE15D-0E0 30370845

Giá: 1.180.000 đ Giảm 12%

Bán: 1.035.000 đ

Giá ưu đãi
UTE

Cân tính tiền điện tử UPA Q 30kg - RS232 kết nối phần mềm KiosViet, Sapo

P/N: UPAQ-RS232

Giá: 1.990.000 đ Giảm 15%

Bán: 1.690.000 đ

Giá ưu đãi

Cân điện tử Mettler Toledo bPlus-T2

P/N: bPlus-T2

Giá: 27.000.000 đ Giảm 15%

Bán: 22.950.000 đ

Giá ưu đãi

Cân điện tử in tem Digi SM320P with Pole

P/N:

Giá: 17.590.000 đ Giảm 21%

Bán: 13.900.000 đ

Giá ưu đãi

Cân điện tử, in tem nhãn METTLER TOLEDO - bk1

P/N:

Giá: 37.010.000 đ Giảm 17%

Bán: 30.717.000 đ

Giá ưu đãi

Cân điện tử, in tem nhãn METTLER TOLEDO - 8442 Hanging

P/N:

Giá: 54.580.000 đ Giảm 15%

Bán: 46.391.000 đ

Giá ưu đãi
UTE

Cân điện tử UTE UWAN 30KG (kết nối RS232)

P/N:

Giá: 2.340.000 đ Giảm 21%

Bán: 1.850.000 đ

Giá ưu đãi

Cân điện tử, in tem nhãn METTLER TOLEDO - bTwin

P/N:

Giá: 27.400.000 đ Giảm 21%

Bán: 21.649.000 đ

Giá ưu đãi

Cân tính tiền Topcash AL-S35

P/N:

Giá: 7.840.000 đ Giảm 12%

Bán: 6.900.000 đ

Giá ưu đãi

Cân điện tử in tem nhãn Topcash AL-16 Pro

P/N:

Giá: 20.280.000 đ Giảm 12%

Bán: 17.850.000 đ

Giá ưu đãi

Cân điện tử tính tiền Topcash AL-S36

P/N:

Giá: 9.520.000 đ Giảm 17%

Bán: 7.900.000 đ

Giá ưu đãi
CAS

Cân điện tử mã vạch CAS CL5200

P/N:

Giá: 15.060.000 đ Giảm 17%

Bán: 12.500.000 đ

Giá ưu đãi

Cân điện tử cho cửa hàng hoa quả Aclas CS3X

P/N:

Giá: 9.990.000 đ Giảm 15%

Bán: 8.490.000 đ

Giá ưu đãi

Cân điện tử tính tiền Topcash AL-S31

P/N:

Giá: 9.400.000 đ Giảm 21%

Bán: 7.427.000 đ

Giá ưu đãi

Cân điển tử TOPCASH AL-S7000 (In hóa đơn tính tiền)

P/N:

Giá: 12.050.000 đ Giảm 12%

Bán: 10.600.000 đ

Giá ưu đãi
UTE

Cân điện tử UPA QT (cổng RS232 kết nối với phần mềm bán hàng - 30 kg)

P/N:

Giá: 1.670.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.390.000 đ

Giá ưu đãi

Cân in mã vạch Aclas LS2XR

P/N:

Giá bán: Liên hệ