Màn hình máy tính Lenovo (Tổng 43 sản phẩm)

Màn hình đồ họa Lenovo Think Vision P24q-20 61F5GAR1WW (23.8Inch/ Full HD/ 4ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS)

P/N: Lenovo Think Vision P24q-20 61F5GAR1WW

Giá: 4.970.000 đ Giảm 28%

Bán: 3.590.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình đồ họa Lenovo L24Q-35 66D1GAC1VN (23.8Inch/ 2K (2560x1440)/ 4ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ IPS)

P/N: 66D1GAC1VN

Giá: 5.299.000 đ Giảm 26%

Bán: 3.940.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình LCD Lenovo 23.8" L24q-35 66D1GAC1VN (2560 x 1440/IPS/75Hz/4 ms/FreeSync)

P/N: 66D1GAC1VN

Giá: 6.090.000 đ Giảm 31%

Bán: 4.200.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Lenovo Think Vision T25D-10 61DBMAR1WW (25Inch/ 4ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS)

P/N: 61DBMAR1WW

Giá: 3.970.000 đ Giảm 2%

Bán: 3.890.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Lenovo Think Vision T23I-20 61F6MAR2WW (23Inch/ Full HD/ 4ms/ 60HZ/ 250cd/m2/ IPS)

P/N: 61F6MAR2WW

Giá: 3.970.000 đ Giảm 27%

Bán: 2.890.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Lenovo Think Vision P27h-30 63A1GAR1WW (27Inch/ 2K (2560x1440)/ 4ms/ 60HZ/ 350cd/m2/ IPS/ USB-C)

P/N: 63A1GAR1WW

Giá: 7.970.000 đ Giảm 4%

Bán: 7.690.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Lenovo Think Vision P24h-30 63B3GAR6WW (23.8Inch/ Full HD/ 4ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS/ USB-C)

P/N: 63B3GAR6WW

Giá: 5.970.000 đ Giảm 12%

Bán: 5.250.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình di động Lenovo Think Vision M14d 63AAUAR6WW (14.0Inch/ 2.2K (2240x1400)/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS/ USB-C)

P/N: 63AAUAR6WW

Giá: 6.540.000 đ Giảm 11%

Bán: 5.790.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Lenovo Think Vision T27i-30 63A4MAR1WW (27Inch/ Full HD/ 4ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS)

P/N: 63A4MAR1WW

Giá: 5.530.000 đ Giảm 22%

Bán: 4.290.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Lenovo L22i-40 67AEKACBVN (21.5Inch/ Full HD/ 4ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ IPS)

P/N: 67AEKACBVN

Giá: 2.599.000 đ Giảm 29%

Bán: 1.849.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình di động Lenovo Think Vision M14 61DDUAR6WW (14.0Inch/ Full HD/ 5ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS)

P/N: 61DDUAR6WW

Giá: 6.540.000 đ Giảm 15%

Bán: 5.540.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Lenovo D19-10 61E0KAR6WW (18.5Inch/ 5ms/ 60HZ/ 200cd/m2/ TN)

P/N: 61E0KAR6WW

Giá: 1.999.000 đ Giảm 31%

Bán: 1.389.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Lenovo L27e-40 67ACKAC4VN (27Inch/ Full HD/ 4ms/ 100HZ/ 300 cd/m2/ VA)

P/N: 67ACKAC4VN

Giá: 3.280.000 đ Giảm 13%

Bán: 2.849.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Lenovo L22E-40 67AFKACBVN (21.5Inch/ Full HD/ 4ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ VA)

P/N: 67AFKACBVN

Giá: 2.690.000 đ Giảm 37%

Bán: 1.700.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Lenovo L24M-40 67A9UAC3VN (23.8Inch/ Full HD/ 4ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ IPS/ Loa tích hợp/ USB Type C)

P/N: 67A9UAC3VN

Giá: 5.120.000 đ Giảm 15%

Bán: 4.340.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Lenovo L24i-30 66BDKAC2VN (23.8Inch/ Full HD/ 4ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ IPS)

P/N: 66BDKAC2VN

Giá: 3.390.000 đ Giảm 35%

Bán: 2.200.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Lenovo D20-20 66C4KAC1VN (19.5Inch/ 4ms/ 60HZ/ IPS)

P/N: 66C4KAC1VN

Giá: 2.060.000 đ Giảm 13%

Bán: 1.790.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Lenovo Think Vision S27e-20 62AFKAR2WW (27Inch/ Full HD (1920x1080)/ 4ms/ 60HZ/ 250cd/m2/ IPS)

P/N: 62AFKAR2WW

Giá: 3.990.000 đ Giảm 24%

Bán: 3.049.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Lenovo D24-40 67A2KAC6VN (23.8Inch/ Full HD (1920x1080)/ 4ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ VA)

P/N: 67A2KAC6VN

Giá: 2.699.000 đ Giảm 30%

Bán: 1.900.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Lenovo L22i-30 66CAKAC1VN (21.5Inch/ Full HD/ 4ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ IPS)

P/N: 66CAKAC1VN

Giá: 2.890.000 đ Giảm 37%

Bán: 1.810.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình đồ họa Lenovo Q27q-20 66EFGAC3VN (27Inch 2K/ 4ms/ 75HZ/ 300 cd/m2/ IPS/ Tích hợp Loa)

P/N: 66EFGAC3VN

Giá: 6.990.000 đ Giảm 21%

Bán: 5.549.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Lenovo L27E-30 66BEKAC2VN (27Inch/ Full HD/ 4ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ IPS)

P/N: 66BEKAC2VN

Giá: 4.399.000 đ Giảm 36%

Bán: 2.800.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Lenovo D20-30 66E9KAC4VN (19.5Inch/ 2ms/ 60HZ/ TN)

P/N: 66E9KAC4VN

Giá: 1.940.000 đ Giảm 15%

Bán: 1.640.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Lenovo Q24i-20 66EEGAC3VN (23.8Inch/ Full HD/ 4ms/ 75HZ/ IPS/ Tích hợp Loa)

P/N: 66EEGAC3VN

Giá: 4.699.000 đ Giảm 27%

Bán: 3.449.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Lenovo Think Vision S24e-20 62AEKAR2WW (23.8Inch/ Full HD (1920x1080)/ 4ms/ 60HZ/ VA)

P/N: 62AEKAR2WW

Giá: 3.090.000 đ Giảm 18%

Bán: 2.539.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Lenovo L24i-40 67A8KAC3VN (23.8Inch/ Full HD/ 4ms/ 100HZ/ 250cd/m2/ IPS/ Loa)

P/N: 67A8KAC3VN

Giá: 3.190.000 đ Giảm 20%

Bán: 2.540.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Lenovo Think Vision T24i-20 61F7MAR1WW (23.8Inch/ Full HD (1920x1080)/ 4ms/ 60HZ/ 250cd/m2/ IPS)

P/N: 61F7MAR1WW

Giá: 5.530.000 đ Giảm 11%

Bán: 4.940.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình máy tính Lenovo Thinkvision E20-30 62F7KAR4WW 19.5" HD+ 60HZ

P/N: 62F7KAR4WW

Giá: 2.120.000 đ Giảm 15%

Bán: 1.800.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình LENOVO ThinkVision E24-29 63ABMAR3WW 23.8inch

P/N: 63ABMAR3WW

Giá: 2.880.000 đ Giảm 17%

Bán: 2.400.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình LCD Lenovo 15.6 inch L15 66E4UAC1WW (1920 x 1080/IPS/60Hz/6 ms)

P/N: 66E4UAC1WW

Giá: 5.630.000 đ Giảm 17%

Bán: 4.690.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình LCD Lenovo 21.45 inch D22e-20 66D2KAC6VN (1920 x 1080/VA/75Hz/4 ms/FreeSync)

P/N: 66D2KAC6VN

Giá: 3.740.000 đ Giảm 20%

Bán: 2.990.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình LCD Lenovo 27 inch C27-30 62AAKAR6WW (1920 x 1080/VA/75Hz/4 ms/FreeSync)

P/N: 62AAKAR6WW

Giá: 5.550.000 đ Giảm 19%

Bán: 4.515.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình LCD Lenovo 21.5 inch Think Vision E22-20 (1920 x 1080/IPS/60Hz/14 ms)

P/N: E22-20

Giá: 4.340.000 đ Giảm 15%

Bán: 3.680.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình di động Lenovo Think Vision M15 62CAUAR1WW (15.6Inch/ Full HD/ 60HZ/ 250cd/m2/ IPS/ USB-C)

P/N: Lenovo Think Vision M15 62CAUAR1WW

Giá: 4.980.000 đ Giảm 20%

Bán: 3.980.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình máy tính Lenovo là một dòng sản phẩm đáng chú ý được ưa chuộng và đánh giá cao bởi người dùng trên khắp thế giới. Với chất lượng xuất sắc và khả năng hiển thị hình ảnh tốt, các sản phẩm của Lenovo đem đến sự lựa chọn đa dạng cho nhiều nhu cầu sử dụng. Hãy cùng tìm hiểu về những ưu điểm nổi bật của màn hình Lenovo và cách lựa chọn một sản phẩm phù hợp.

Ưu Điểm Nổi Bật của Màn Hình Lenovo

Thiết Kế Bắt Mắt, Phù Hợp Với Xu Hướng

Màn hình Lenovo nổi bật với thiết kế mỏng nhẹ và tinh tế, tạo điểm nhấn hoàn hảo cho không gian làm việc của bạn. Với viền màn hình tràn viền, chúng cung cấp không gian hiển thị rộng lớn, giúp tối ưu hóa không gian làm việc và mang đến cảm giác đẳng cấp.

Khả Năng Hiển Thị Đẹp, Ấn Tượng

Màn hình Lenovo thường được khen ngợi về độ sắc nét và độ phân giải cao, giúp hiển thị hình ảnh rõ ràng và chân thực. Màu sắc sống động và khả năng hiển thị khung hình tốt giúp bạn trải nghiệm mượt mà và ấn tượng trong quá trình sử dụng.

Đa Dạng Các Cổng Kết Nối

Màn hình Lenovo được trang bị đa dạng các cổng kết nối, bao gồm HDMI, USB, và nhiều tùy chọn khác. Điều này giúp hỗ trợ công việc và kết nối với nhiều thiết bị khác nhau, làm tăng tính linh hoạt trong sử dụng.

Cách Chọn Màn Hình Lenovo Chất Lượng Nhất

Kích Cỡ Màn Hình Máy Tính Lenovo

Lựa chọn kích cỡ màn hình phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn là quan trọng.

Nhu cầu đồ họa: Nếu bạn là một nhà thiết kế đồ họa chuyên nghiệp, có thể nên chọn màn hình lớn, từ 30 đến 50 inch, để có không gian làm việc rộng lớn.

Nhu cầu lập trình: Lập trình viên thường ưa chuộng màn hình có kích thước từ 20 đến 30 inch hoặc lớn hơn để tối ưu hóa công việc.

Độ Phân Giải Màn Hình Lenovo

 Độ phân giải là yếu tố quan trọng đối với trải nghiệm hiển thị.

Đối với công việc đồ họa và game: Màn hình Lenovo với độ phân giải cao là tùy chọn tốt để đảm bảo hình ảnh rõ nét.

Đối với sử dụng thông thường: Màn hình có độ phân giải trung bình từ 14 - 21 inch có thể đáp ứng nhu cầu của học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng.

Loại Màn Hình Lenovo

Lenovo cung cấp cả màn hình cong và màn hình phẳng.

Màn hình cong: Cho trải nghiệm ấn tượng, khung hình hiển thị tươi sáng và độ sâu hình ảnh tốt.

Màn hình phẳng: Lựa chọn truyền thống với trải nghiệm tốt không kém.

Thông Số Kỹ Thuật Khác

Chú ý đến các yếu tố như thời gian phản hồi (response time), độ tương phản (contrast ratio), độ sáng (brightness), và góc nhìn (viewing angles) để đảm bảo màn hình đáp ứng đủ nhu cầu của bạn.

Màn hình Lenovo đại diện cho sự đa dạng và chất lượng. Dựa trên nhu cầu và ưu tiên cá nhân của bạn, bạn có thể lựa chọn sản phẩm Lenovo phù hợp để nâng cao trải nghiệm làm việc và giải trí trên máy tính.