Máy quét siêu bền Zebra (Tổng 23 sản phẩm)

Máy quét siêu bền Zebra được chế tạo để đáp ứng những thách thức đặc biệt của nhiệm vụ sản xuất và kho hàng. Những máy quét này được thiết kế để chịu được các điều kiện khắc nghiệt, đọc ở tốc độ đáng kinh ngạc ngay cả đối với mã vạch ở khoảng cách xa, bị hư hỏng và cung cấp cho người lao động nguồn điện liên tục, cho phép hoạt động toàn thời gian.

Đầu đọc mã vạch cầm tay Zebra DS3678-SR

P/N: DS3678-SR0F0033VZWW

Giá: 12.990.000 đ Giảm 3%

Bán: 12.590.000 đ

Giá ưu đãi

Máy đọc mã vạch LI3608-SR

P/N: LI3608-SR

Giá bán: Liên hệ

Máy đọc mã vạch Zebra DS3600-HP

P/N: DS3600-HP

Giá bán: Liên hệ

Máy đọc mã vạch Zebra LI3600-ER

P/N: 0

Giá bán: Liên hệ

Máy đọc mã vạch bền chắc DS3608-DP

P/N: DS3608-DP

Giá bán: Liên hệ

Máy đọc mã vạch bền chắc DS3608-HP

P/N: DS3608-HP20003VZWW

Giá bán: Liên hệ

Máy đọc mã vạch bền chắc LI3678-ER

P/N: LI3678-ER

Giá bán: Liên hệ

Máy đọc mã vạch bền chắc ZEBRA DS3608-SR

P/N: DS3608-ER20003V

Giá bán: Liên hệ

Máy đọc mã vạch bền chắc Zebra DS3608-HD

P/N: DS3608-HD3U4602

Giá bán: Liên hệ

Máy đọc mã vạch Zebra LI3600-SR

P/N: 0

Giá bán: Liên hệ

Máy đọc mã vạch Zebra DS3600-KD

P/N: DS3678-HP2F003VKWW

Giá bán: Liên hệ

Máy đọc mã vạch Zebra DS3600-HD

P/N: 0

Giá bán: Liên hệ

Máy đọc mã vạch 2D Zebra DS3608-ER

P/N: DS3608-ER20003V

Giá bán: Liên hệ

Máy đọc mã vạch Zebra DS3600-ER

P/N: 0

Giá bán: Liên hệ

Máy đọc mã vạch Zebra DS3600-DPX

P/N: 0

Giá bán: Liên hệ

Máy đọc mã vạch LI3678-SR

P/N: LI3678-SR3U42A0S1W

Giá bán: Liên hệ

Máy đọc mã vạch không dây Zebra DS3678-HD

P/N: DS3678-HD3U4210

Giá bán: Liên hệ

Máy đọc mã vạch Zebra DS3600-DPA

P/N: 0

Giá bán: Liên hệ

Máy đọc mã vạch Zebra DS3600-DP

P/N: 0

Giá bán: Liên hệ