Màn Chiếu 3 chân (Tổng 19 sản phẩm)

Màn chiếu chân E-VGA T80G (2m03 x 2m03)

P/N: E-VGA T80G

Giá: 3.350.000 đ Giảm 21%

Bán: 2.650.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu chân E-VGA T70G (1.78x1.78met)

P/N: E-VGA T70G

Giá: 3.150.000 đ Giảm 21%

Bán: 2.500.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu chân Prima TEB-70S ( 1m78 x 1m78 ) - 100 inch

P/N: Prima TEB-70S

Giá: 1.390.000 đ Giảm 43%

Bán: 790.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu chân Prima TEB-96S ( 2m44 x 2m44 ) - 136 inch

P/N: Prima TEB-96S

Giá: 2.600.000 đ Giảm 39%

Bán: 1.590.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu chân E-VGA T84G (2m13 x 2m13)

P/N: E-VGA T84G

Giá: 3.600.000 đ Giảm 21%

Bán: 2.850.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu Chân Grandview PT-H70x70WM 100 Inch

P/N: Grandview PT-H70x70WM

Giá: 3.600.000 đ Giảm 25%

Bán: 2.690.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu chân E-VGA T96G (2m44 x 2m44)

P/N: E-VGA T96G

Giá: 4.000.000 đ Giảm 20%

Bán: 3.200.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu Chân Grandview PT-H84x84WM 120 Inch

P/N: Grandview PT-H84x84WM

Giá: 4.750.000 đ Giảm 20%

Bán: 3.790.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu chân Dalite P96TS (2,44m x 2,44m)

P/N: Dalite P96TS

Giá: 2.100.000 đ Giảm 31%

Bán: 1.450.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu chân Dalite P84TS (2.13x2.13met)

P/N: Dalite P84TS

Giá: 1.500.000 đ Giảm 29%

Bán: 1.060.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu chân Dalite P70TS (1.78x1.78met)

P/N: Dalite P70TS

Giá: 1.000.000 đ Giảm 27%

Bán: 730.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu chân Dalite P50TS (1m25 x 1m25)

P/N: Dalite P50TS

Giá: 850.000 đ Giảm 19%

Bán: 690.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu chân Dalite PW150TS (3m05 x 2m29)

P/N: Dalite PW150TS

Giá: 4.150.000 đ Giảm 23%

Bán: 3.190.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu chân Dalite P80TS (2m03 x 2m03)

P/N: Dalite P80TS

Giá: 1.250.000 đ Giảm 24%

Bán: 950.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu chân Dalite P60TS (1m52 x 1m52)

P/N: Dalite P60TS

Giá: 900.000 đ Giảm 23%

Bán: 690.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu chân Dalite PW96TS (2,44m x 1,83m)

P/N: Dalite PW96TS

Giá: 1.950.000 đ Giảm 26%

Bán: 1.450.000 đ

Giá ưu đãi