Victus Gaming (Tổng 18 sản phẩm)

HP Victus không cần phải ấn tượng bằng vẻ ngoại hình nổi bật hay thiết kế táo bạo, mặc dù một số cấu hình khác có tùy chọn chất lượng tối ưu, màu sắc đẹp mắt hơn so với các dòng máy laptop gaming hiện nay.

HP

Laptop HP Gaming Victus 16-e1104AX 7C0S9PA (Ryzen 7 6800H/ 8GB/ 512GB SSD/ Nvidia GeForce RTX 3050 4Gb GDDR6/ 16.1inch FHD)

P/N: 7C0S9PA

Giá: 26.700.000 đ Giảm 23%

Bán: 20.500.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Chuột không dâyBalo hoặc Cặp Máy tính xách tayTặng gói bảo trì, bảo dưỡng laptop miễn phí tại Tân PhátƯu đãi mua kèm hấp dẫnGiảm giá 10% khi mua đế tản nhiệt laptopGiảm tới 150.000 khi kèm Microsoft OfficeGiảm 10% khi mua phụ kiện - Các Thiết bị chuyển đổi, Các loại cápGiảm 5% Mua chuột GamingGiảm 10% ram Laptop nâng cấpGiảm 20% cặp, túi chống sốc, balo thời trang
HP

Laptop HP Gaming Victus 16-e1106AX 7C0T1PA (Ryzen 5 6600H/ 8GB/ 512GB SSD/ Nvidia GeForce RTX 3050Ti 4Gb GDDR6/ 16.1inch FHD)

P/N: 7C0T1PA

Giá: 24.790.000 đ Giảm 24%

Bán: 18.800.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Chuột không dâyBalo hoặc Cặp Máy tính xách tayTặng gói bảo trì, bảo dưỡng laptop miễn phí tại Tân PhátƯu đãi mua kèm hấp dẫnGiảm giá 10% khi mua đế tản nhiệt laptopGiảm tới 150.000 khi kèm Microsoft OfficeGiảm 10% khi mua phụ kiện - Các Thiết bị chuyển đổi, Các loại cápGiảm 5% Mua chuột GamingGiảm 10% ram Laptop nâng cấpGiảm 20% cặp, túi chống sốc, balo thời trang
HP

Laptop HP Gaming Victus 15-fa0110TX 7C0R3PA (Core i7 12700H/ 8GB/ 512GB SSD/ Nvidia GeForce RTX 3050 4Gb GDDR6/ 15.6inch Full HD)

P/N: 7C0R3PA

Giá: 27.040.000 đ Giảm 16%

Bán: 22.800.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Chuột không dâyBalo hoặc Cặp Máy tính xách tayTặng gói bảo trì, bảo dưỡng laptop miễn phí tại Tân PhátƯu đãi mua kèm hấp dẫnGiảm giá 10% khi mua đế tản nhiệt laptopGiảm tới 150.000 khi kèm Microsoft OfficeGiảm 10% khi mua phụ kiện - Các Thiết bị chuyển đổi, Các loại cápGiảm 5% Mua chuột GamingGiảm 10% ram Laptop nâng cấpGiảm 20% cặp, túi chống sốc, balo thời trang
HP

Laptop HP Gaming Victus 16-d1193TX 7C138PA (Core i5 12500H/ 8GB/ 512GB SSD/ Nvidia GeForce RTX 3050 4Gb GDDR6/ 16.1inch FHD)

P/N: 7C138PA

Giá: 26.450.000 đ Giảm 17%

Bán: 21.850.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Chuột không dâyBalo hoặc Cặp Máy tính xách tayTặng gói bảo trì, bảo dưỡng laptop miễn phí tại Tân PhátƯu đãi mua kèm hấp dẫnGiảm giá 10% khi mua đế tản nhiệt laptopGiảm tới 150.000 khi kèm Microsoft OfficeGiảm 10% khi mua phụ kiện - Các Thiết bị chuyển đổi, Các loại cápGiảm 5% Mua chuột GamingGiảm 10% ram Laptop nâng cấpGiảm 20% cặp, túi chống sốc, balo thời trang
HP

Laptop HP Gaming Victus 16-e1107AX 7C140PA (Ryzen 5 6600H/ 8GB/ 512GB SSD/ Nvidia GeForce RTX 3050 4Gb GDDR6/ 16.1inch FHD)

P/N: 7C140PA

Giá: 20.690.000 đ Giảm 17%

Bán: 17.240.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Chuột không dây
 • Balo hoặc Cặp Máy tính xách tay
 • Tặng gói bảo trì, bảo dưỡng laptop miễn phí tại Tân Phát
 • Ưu đãi mua kèm hấp dẫn
 • Giảm giá 10% khi mua đế tản nhiệt laptop
 • Giảm tới 150.000 khi kèm Microsoft Office
 • Giảm 10% khi mua phụ kiện - Các Thiết bị chuyển đổi, Các loại cáp
 • Giảm 5% Mua chuột Gaming
 • Giảm 10% ram Laptop nâng cấp
 • Giảm 20% cặp, túi chống sốc, balo thời trang
HP

Laptop HP Gaming Victus 16-d1187TX 7C0S4PA (Core i7 12700H/ 8GB/ 512GB SSD/ Nvidia GeForce RTX 3050Ti 4Gb GDDR6/ 16.1inch FHD)

P/N: 7C0S4PA

Giá: 27.430.000 đ Giảm 11%

Bán: 24.490.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Chuột không dây
 • Balo hoặc Cặp Máy tính xách tay
 • Tặng gói bảo trì, bảo dưỡng laptop miễn phí tại Tân Phát
 • Ưu đãi mua kèm hấp dẫn
 • Giảm giá 10% khi mua đế tản nhiệt laptop
 • Giảm tới 150.000 khi kèm Microsoft Office
 • Giảm 10% khi mua phụ kiện - Các Thiết bị chuyển đổi, Các loại cáp
 • Giảm 5% Mua chuột Gaming
 • Giảm 10% ram Laptop nâng cấp
 • Giảm 20% cặp, túi chống sốc, balo thời trang
HP

Laptop HP Gaming Victus 16-e1105AX 7C0T0PA (Ryzen 5 6600H/ 16GB/ 512GB SSD/ Nvidia GeForce RTX 3050Ti 4Gb GDDR6/ 16.1inch FHD)

P/N: 7C0T0PA

Giá: 24.480.000 đ Giảm 16%

Bán: 20.570.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Chuột không dây
 • Balo hoặc Cặp Máy tính xách tay
 • Tặng gói bảo trì, bảo dưỡng laptop miễn phí tại Tân Phát
 • Ưu đãi mua kèm hấp dẫn
 • Giảm giá 10% khi mua đế tản nhiệt laptop
 • Giảm tới 150.000 khi kèm Microsoft Office
 • Giảm 10% khi mua phụ kiện - Các Thiết bị chuyển đổi, Các loại cáp
 • Giảm 5% Mua chuột Gaming
 • Giảm 10% ram Laptop nâng cấp
 • Giảm 20% cặp, túi chống sốc, balo thời trang
HP

Laptop HP Gaming Victus 15-fa0108TX 7C0X0PA (Core i7 12700H/ 16GB/ 512GB SSD/ Nvidia GeForce RTX 3050Ti 4Gb GDDR6/ 15.6inch Full HD)

P/N: 7C0X0PA

Giá: 28.530.000 đ Giảm 11%

Bán: 25.470.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Chuột không dây
 • Balo hoặc Cặp Máy tính xách tay
 • Tặng gói bảo trì, bảo dưỡng laptop miễn phí tại Tân Phát
 • Ưu đãi mua kèm hấp dẫn
 • Giảm giá 10% khi mua đế tản nhiệt laptop
 • Giảm tới 150.000 khi kèm Microsoft Office
 • Giảm 10% khi mua phụ kiện - Các Thiết bị chuyển đổi, Các loại cáp
 • Giảm 5% Mua chuột Gaming
 • Giảm 10% ram Laptop nâng cấp
 • Giảm 20% cặp, túi chống sốc, balo thời trang
HP

Laptop HP Gaming Victus 15-fa1089TX 8C5M6PA (Core i7-13620H/ 8GB/ 512GB SSD/ Nvidia GeForce RTX 3050 6Gb GDDR6/ 15.6inch Full HD)

P/N: 8C5M6PA

Giá: 34.250.000 đ Giảm 23%

Bán: 26.350.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Chuột không dâyBalo hoặc Cặp Máy tính xách tayTặng gói bảo trì, bảo dưỡng laptop miễn phí tại Tân PhátƯu đãi mua kèm hấp dẫnGiảm giá 10% khi mua đế tản nhiệt laptopGiảm tới 150.000 khi kèm Microsoft OfficeGiảm 10% khi mua phụ kiện - Các Thiết bị chuyển đổi, Các loại cápGiảm 5% Mua chuột GamingGiảm 10% ram Laptop nâng cấpGiảm 20% cặp, túi chống sốc, balo thời trang
HP

Laptop HP Gaming Victus 16-s0078AX 8C5N7PA (Ryzen 5 7640HS/ 16GB/ 512GB SSD/ Nvidia GeForce RTX 3050 6Gb GDDR6/ 16.1inch FHD)

P/N: 8C5N7PA

Giá: 31.270.000 đ Giảm 27%

Bán: 22.800.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Chuột không dâyBalo hoặc Cặp Máy tính xách tayTặng gói bảo trì, bảo dưỡng laptop miễn phí tại Tân PhátƯu đãi mua kèm hấp dẫnGiảm giá 10% khi mua đế tản nhiệt laptopGiảm tới 150.000 khi kèm Microsoft OfficeGiảm 10% khi mua phụ kiện - Các Thiết bị chuyển đổi, Các loại cápGiảm 5% Mua chuột GamingGiảm 10% ram Laptop nâng cấpGiảm 20% cặp, túi chống sốc, balo thời trang
HP

Laptop HP Gaming Victus 16-r0129TX 8C5N4PA (Core i7 13700H/ 16GB/ 512GB SSD/ Nvidia GeForce RTX 3050 6Gb GDDR6/ 15.6inch Full HD)

P/N: 8C5N4PA

Giá: 32.000.000 đ Giảm 11%

Bán: 28.495.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Chuột không dâyBalo hoặc Cặp Máy tính xách tayTặng gói bảo trì, bảo dưỡng laptop miễn phí tại Tân PhátƯu đãi mua kèm hấp dẫnGiảm giá 10% khi mua đế tản nhiệt laptopGiảm tới 150.000 khi kèm Microsoft OfficeGiảm 10% khi mua phụ kiện - Các Thiết bị chuyển đổi, Các loại cápGiảm 5% Mua chuột GamingGiảm 10% ram Laptop nâng cấpGiảm 20% cặp, túi chống sốc, balo thời trang
HP

Laptop HP Gaming Victus 15-fa1085TX 8C5M2PA (Core i7 13700H/ 16GB/ 512GB SSD/ Nvidia GeForce RTX 4050 6GB GDDR6/ 15.6inch Full HD)

P/N: 8C5M2PA

Giá: 3.300.000 đ Giảm -783%

Bán: 29.150.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Chuột không dâyBalo hoặc Cặp Máy tính xách tayTặng gói bảo trì, bảo dưỡng laptop miễn phí tại Tân PhátƯu đãi mua kèm hấp dẫnGiảm giá 10% khi mua đế tản nhiệt laptopGiảm tới 150.000 khi kèm Microsoft OfficeGiảm 10% khi mua phụ kiện - Các Thiết bị chuyển đổi, Các loại cápGiảm 5% Mua chuột GamingGiảm 10% ram Laptop nâng cấpGiảm 20% cặp, túi chống sốc, balo thời trang
HP

Laptop HP Gaming Victus 16-r0127TX 8C5N2PA (Core i7 13700H/ 16GB/ 512GB SSD/ Nvidia GeForce RTX 4060 8GB GDDR6/ 15.6inch Full HD/)

P/N: 8C5N2PA

Giá: 43.840.000 đ Giảm 34%

Bán: 29.000.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Chuột không dâyBalo hoặc Cặp Máy tính xách tayTặng gói bảo trì, bảo dưỡng laptop miễn phí tại Tân PhátƯu đãi mua kèm hấp dẫnGiảm giá 10% khi mua đế tản nhiệt laptopGiảm tới 150.000 khi kèm Microsoft OfficeGiảm 10% khi mua phụ kiện - Các Thiết bị chuyển đổi, Các loại cápGiảm 5% Mua chuột GamingGiảm 10% ram Laptop nâng cấpGiảm 20% cặp, túi chống sốc, balo thời trang
HP

Laptop HP Gaming Victus 16-d1185TX 7C0S3PA (Core i7 12700H/ 16GB/ 512GB SSD/ Nvidia GeForce RTX 3060 6GB GDDR6/ 16.1inch FHD)

P/N: 7C0S3PA

Giá: 34.970.000 đ Giảm 19%

Bán: 28.400.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Chuột không dâyBalo hoặc Cặp Máy tính xách tayTặng gói bảo trì, bảo dưỡng laptop miễn phí tại Tân PhátƯu đãi mua kèm hấp dẫnGiảm giá 10% khi mua đế tản nhiệt laptopGiảm tới 150.000 khi kèm Microsoft OfficeGiảm 10% khi mua phụ kiện - Các Thiết bị chuyển đổi, Các loại cápGiảm 5% Mua chuột GamingGiảm 10% ram Laptop nâng cấpGiảm 20% cặp, túi chống sốc, balo thời trang
HP

Laptop HP Gaming Victus 16-d0289TX 5Z9R0PA (Core i7 11800H/ 16GB/ 512GB SSD/ Nvidia GeForce RTX 3060 6GB GDDR6/ 16.1inch FHD)

P/N: Z9R0PA

Giá: 31.540.000 đ Giảm 13%

Bán: 27.430.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Chuột không dây
 • Balo hoặc Cặp Máy tính xách tay
 • Tặng gói bảo trì, bảo dưỡng laptop miễn phí tại Tân Phát
 • Ưu đãi mua kèm hấp dẫn
 • Giảm giá 10% khi mua đế tản nhiệt laptop
 • Giảm tới 150.000 khi kèm Microsoft Office
 • Giảm 10% khi mua phụ kiện - Các Thiết bị chuyển đổi, Các loại cáp
 • Giảm 5% Mua chuột Gaming
 • Giảm 10% ram Laptop nâng cấp
 • Giảm 20% cặp, túi chống sốc, balo thời trang
HP

Laptop HP Gaming Victus 16-e1102AX 7C139PA (Ryzen 7 6800H/ 16GB/ 512GB SSD/ Nvidia GeForce RTX 3050Ti 4Gb GDDR6/ 16.1inch FHD)

P/N: 7C139PA

Giá: 28.410.000 đ Giảm 14%

Bán: 24.490.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Chuột không dây
 • Balo hoặc Cặp Máy tính xách tay
 • Tặng gói bảo trì, bảo dưỡng laptop miễn phí tại Tân Phát
 • Ưu đãi mua kèm hấp dẫn
 • Giảm giá 10% khi mua đế tản nhiệt laptop
 • Giảm tới 150.000 khi kèm Microsoft Office
 • Giảm 10% khi mua phụ kiện - Các Thiết bị chuyển đổi, Các loại cáp
 • Giảm 5% Mua chuột Gaming
 • Giảm 10% ram Laptop nâng cấp
 • Giảm 20% cặp, túi chống sốc, balo thời trang
HP

Laptop HP Gaming Victus 15-fa1087TX 8C5M4PA (Core i7-13620H/ 16GB/ 512GB SSD/ Nvidia GeForce RTX 3050 6Gb GDDR6/ 15.6inch Full HD)

P/N: 8C5M4PA

Giá: 37.960.000 đ Giảm 19%

Bán: 30.860.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Chuột không dây
 • Balo hoặc Cặp Máy tính xách tay
 • Tặng gói bảo trì, bảo dưỡng laptop miễn phí tại Tân Phát
 • Ưu đãi mua kèm hấp dẫn
 • Giảm giá 10% khi mua đế tản nhiệt laptop
 • Giảm tới 150.000 khi kèm Microsoft Office
 • Giảm 10% khi mua phụ kiện - Các Thiết bị chuyển đổi, Các loại cáp
 • Giảm 5% Mua chuột Gaming
 • Giảm 10% ram Laptop nâng cấp
 • Giảm 20% cặp, túi chống sốc, balo thời trang
HP

Laptop HP Gaming Victus 16-d0291TX 5Z9R2PA (Core i7 11800H/ 8GB/ 512GB SSD/ Nvidia GeForce RTX 3050Ti 4Gb GDDR6/ 16.1inch FHD)

P/N: 5Z9R2PA

Giá: 28.310.000 đ Giảm 19%

Bán: 23.020.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Chuột không dây
 • Balo hoặc Cặp Máy tính xách tay
 • Tặng gói bảo trì, bảo dưỡng laptop miễn phí tại Tân Phát
 • Ưu đãi mua kèm hấp dẫn
 • Giảm giá 10% khi mua đế tản nhiệt laptop
 • Giảm tới 150.000 khi kèm Microsoft Office
 • Giảm 10% khi mua phụ kiện - Các Thiết bị chuyển đổi, Các loại cáp
 • Giảm 5% Mua chuột Gaming
 • Giảm 10% ram Laptop nâng cấp
 • Giảm 20% cặp, túi chống sốc, balo thời trang

Laptop Victus Gaming

Thiết Kế và Trọng Lượng: HP Victus Series không cần phải ấn tượng bằng vẻ ngoại hình nổi bật hay thiết kế táo bạo, mặc dù một số cấu hình khác có tùy chọn chất lượng tối ưu, màu sắc đẹp mắt hơn so với các dòng máy laptop gaming hiện nay. Đây là một chiếc laptop màu đen tinh tế, được thiết kế để hòa mình vào môi trường thay vì nổi bật. Với khả năng di động, kích thước 0.94 x 14.5 x 10.2 inch (cao x rộng x sâu) và cân nặng 5.15 pounds, đây là một lựa chọn khá mảnh mai và nhẹ cho một laptop chơi game 16 inch.

Thiết Kế Nội Thất: Thiết kế nội thất của HP Victus cũng giữ cho mình sự tiện dụng, ngay cả khi giá nó thuộc dạng ngân sách hoặc chuyển sang phân khúc giá trung bình. Bàn phím phản hồi tốt và thoải mái khi gõ, touchpad phục vụ được, và khung máy không cảm giác yếu đuối hay mềm mại. Mặc dù thiết kế đơn giản nhưng sạch sẽ và gọn gàng, làm cho chiếc laptop có vẻ đủ chắc chắn.

Màn Hình: Màn hình cũng giữ cho mình sự trực tiếp, với độ phân giải Full HD (1.920 x 1.080 pixel) và độ sáng 300 nits, là điểm đủ tốt cho hầu hết các laptop trừ những chiếc giá rẻ nhất hiện nay. Màn hình không quá sáng hoặc sắc nét, nhưng vẫn đáp ứng tốt, đủ màu sắc và độ tương phản để hoàn thành công việc.

Tần số làm mới của màn hình 144Hz, giống như các màn hình của các laptop gaming tại thị trường hiện nay - đủ tốt cho việc sử dụng như một máy chơi game trong năm 2023.

Cổng Kết Nối: Ít nhất, các cổng kết nối trên HP Victus là đầy đủ, bao gồm một cổng USB Type-A, một cổng Ethernet không quá phổ biến, và một cổng tai nghe ở phía trái. Ở phía phải, có hai cổng USB-A khác, một cổng USB-C và một cổng HDMI cho một màn hình ngoại vi. Bạn sẽ không gặp vấn đề lớn ở đây - cổng USB-C không hỗ trợ tốc độ Thunderbolt 4, nhưng điều này không phải là điểm hạn chế, và việc có một cổng Ethernet làm cho việc chơi game trực tuyến và tải xuống các tệp tin lớn trở nên thuận tiện.

Hiệu Suất và Giá Trị: HP Victus nằm ở giữa giữa các laptop chơi game cấp nhập môn và tầm trung. Hiệu suất của nó khá hiệu quả, đặc biệt là trong các bài kiểm tra CPU, và nó kết hợp đủ lưu trữ với thời lượng pin khá tốt. Tuy nhiên, giá của HP đặt nó gần các hệ thống có đầy đủ tính năng và hiệu suất tốt hơn thay vì các mô hình giá rẻ.

Với sự kết hợp giữa hiệu suất và tính di động, HP Victus là một sự lựa chọn tốt cho những người muốn một chiếc laptop chơi game 15-16 inch nhẹ nhàng và có giá trị. Mặc dù có một số điểm yếu như tần số làm mới màn hình, nhưng nó vẫn là một chiếc laptop đủ đáng xem xét đối với người chơi có ngân sách hạn chế.