PDA cho Y tế (Tổng 8 sản phẩm)

Máy kiểm kho NEWLAND M10

P/N: CL-M1055-W4

Giá: 21.495.000 đ Giảm 7%

Bán: 19.990.000 đ

Giá ưu đãi

Máy kiểm kho Urovo DT50H

P/N: Urovo DT50H

Giá bán: Liên hệ

Máy đọc mã vạch Android Zebra TC52-HC

P/N: TC52HC

Giá bán: Liên hệ

Máy đọc mã vạch Android Zebra PS20

P/N: PS20

Giá bán: Liên hệ

Máy PDA cho ngành y tế Zebra TC51-HC

P/N: TC510K-2HDZU4P-US

Giá bán: Liên hệ

Máy kiểm kho Zebra ET45-HC

P/N: ET45HC

Giá bán: Liên hệ

Máy kiểm kho Zebra ET40-HC

P/N: ET40-HC

Giá bán: Liên hệ