Đầu in Godex (Tổng 14 sản phẩm)

Dao cắt cho máy in mã vạch Godex ZX1300i

P/N:

Giá: 12.960.000 đ Giảm 19%

Bán: 10.500.000 đ

Giá ưu đãi

Dao cắt cho máy in mã vạch Godex ZX420, ZX420i, ZX430i

P/N:

Giá: 12.500.000 đ Giảm 16%

Bán: 10.500.000 đ

Giá ưu đãi

Dao cắt cho máy in mã vạch Godex G500, G530

P/N: 031-G50002-001

Giá: 2.910.000 đ Giảm 14%

Bán: 2.500.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Godex EZ120 (203dpi)

P/N:

Giá: 1.860.000 đ Giảm 14%

Bán: 1.600.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Godex EZ1100 Plus (203dpi)

P/N:

Giá: 2.150.000 đ Giảm 14%

Bán: 1.850.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Godex RT730/730i/730iwi (300dpi)

P/N:

Giá: 3.520.000 đ Giảm 19%

Bán: 2.850.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Godex G500 (203dpi)

P/N:

Giá: 1.980.000 đ Giảm 19%

Bán: 1.600.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Godex G530 (300dpi)

P/N:

Giá: 3.270.000 đ Giảm 16%

Bán: 2.750.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Godex EZ2250i (203dpi)

P/N:

Giá: 7.650.000 đ Giảm 19%

Bán: 6.200.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Godex EZ2350i (300dpi)

P/N:

Giá: 8.190.000 đ Giảm 17%

Bán: 6.800.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Godex EZ2050(203dpi)

P/N:

Giá: 7.470.000 đ Giảm 17%

Bán: 6.200.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Godex GE300 (203 dpi)

P/N:

Giá: 2.040.000 đ Giảm 19%

Bán: 1.650.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Godex GE330 (300 dpi)

P/N:

Giá: 3.310.000 đ Giảm 17%

Bán: 2.750.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Godex EZ130 (300dpi)

P/N:

Giá: 3.270.000 đ Giảm 16%

Bán: 2.750.000 đ

Giá ưu đãi