Phụ kiện máy kiểm kho (Tổng 12 sản phẩm)

Đế sạc máy kiểm kho Newland N7 - CDN7

P/N: CDN7

Giá: 2.929.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.490.000 đ

Giá ưu đãi

Tay cầm Newland N7 Lite-PGN7L-01

P/N: PGN7L-01

Giá: 3.322.000 đ Giảm 10%

Bán: 2.990.000 đ

Giá ưu đãi

Tay cầm Newland N7 - PGN7-01

P/N: PGN7-01

Giá: 3.215.000 đ Giảm 7%

Bán: 2.990.000 đ

Giá ưu đãi

Tay cầm Newland MT90 - PG9050

P/N: NLS-PG9050

Giá: 2.372.000 đ Giảm 10%

Bán: 2.135.000 đ

Giá ưu đãi

Tay cầm gắn máy kiểm kho Zebra TC20/TC25 (TRG-TC2X-SNP1-01)

P/N: TRG-TC2X-SNP1-01

Giá: 2.459.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.090.000 đ

Giá ưu đãi

Tay cầm Zebra TC21/TC26 (TRG-TC2Y-SNP1-01)

P/N: TRG-TC2Y-SNP1-0

Giá: 3.800.000 đ Giảm 6%

Bán: 3.590.000 đ

Giá ưu đãi

Đế sạc đơn máy kiểm kho NEWLAND MT90 - CD9050-03

P/N: CD9050-03

Giá: 3.518.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.990.000 đ

Giá ưu đãi

Đế sạc đơn máy kiểm kho Newland M10 - CD1050

P/N: CD1050

Giá: 3.286.000 đ Giảm 9%

Bán: 2.990.000 đ

Giá ưu đãi

Đế sạc 4 ổ cho máy kiểm kho NEWLAND NFT10 - CD1051-4C

P/N: CD1051-4C

Giá: 4.931.000 đ Giảm 13%

Bán: 4.290.000 đ

Giá ưu đãi

Đế sạc 3 chân máy kiểm kho NEWLAND MT90 - CD9050-3C

P/N: CD9050-03

Giá: 4.931.000 đ Giảm 13%

Bán: 4.290.000 đ

Giá ưu đãi

Pin Zebra TC21/Tc26 - 3100mAh BTRY-TC2Y-1XMA1-01

P/N: BTRY-TC2Y-1XMA1

Giá bán: Liên hệ