Cân sàn 600kgs đến 20 tấn (Tổng 6 sản phẩm chính hãng)