Đầu đọc thẻ từ (Tổng 3 sản phẩm)

Đầu đọc thẻ từ MSR dùng cho màn hình M437RB

P/N:

Giá: 1.840.000 đ Giảm 19%

Bán: 1.490.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu đọc thẻ từ MSR ZEBEX ZM800

P/N: DAUZM800

Giá: 2.150.000 đ Giảm 14%

Bán: 1.850.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu đọc thẻ từ MSR cho OTEK OT15TP và OT17TP

P/N:

Giá: 1.760.000 đ Giảm 12%

Bán: 1.545.000 đ

Giá ưu đãi