phần mềm cho shop,siêu thị mini (Tổng 33 sản phẩm)

Phần mềm quản lý khách sạn HOTEL SOFTWARE

P/N:

Giá: 14.080.000 đ Giảm 12%

Bán: 12.390.000 đ

Giá ưu đãi

Phần mềm kinh doanh Karaoke

P/N:

Giá: 10.380.000 đ Giảm 12%

Bán: 9.135.000 đ

Giá ưu đãi

Phần mềm vàng bạc đá quí

P/N:

Giá: 14.650.000 đ Giảm 14%

Bán: 12.600.000 đ

Giá ưu đãi

Phần mềm nhà thuốc y dược (phần mềm được nhiều cửa hàng thuốc tin dùng)

P/N:

Giá: 8.110.000 đ Giảm 12%

Bán: 7.140.000 đ

Giá ưu đãi

Phần mềm quản lý nhà hàng, cafe

P/N:

Giá: 4.220.000 đ Giảm 17%

Bán: 3.500.000 đ

Giá ưu đãi

Thiết bị bán hàng cho hiệu thuốc (gói 1)

P/N:

Giá: 13.510.000 đ Giảm 12%

Bán: 11.890.000 đ

Giá ưu đãi

COMBO-3a: Bộ sản phẩm bán hàng chuyên dụng cho thời trang

P/N:

Giá: 9.290.000 đ Giảm 14%

Bán: 7.990.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ sản phẩm bán hàng chuyên dụng cho thời trang

P/N:

Giá: 5.970.000 đ Giảm 12%

Bán: 5.250.000 đ

Giá ưu đãi

Máy bán hàng cho hàng thuốc: Máy in hóa đơn EPSON T82 + Phần mềm bán hàng

P/N:

Giá: 7.220.000 đ Giảm 17%

Bán: 5.990.000 đ

Giá ưu đãi

COMBO-2a: Bộ bán hàng dành cho shop bán lẻ

P/N:

Giá: 4.660.000 đ Giảm 12%

Bán: 4.100.000 đ

Giá ưu đãi

COMBO-3c: Bộ bán hàng dành cho siêu thị bán lẻ

P/N:

Giá: 9.030.000 đ Giảm 12%

Bán: 7.950.000 đ

Giá ưu đãi

Gói giải pháp POS chuyên nghiệp cho nhà hàng, cafe, fastfood

P/N:

Giá: 24.430.000 đ Giảm 12%

Bán: 21.500.000 đ

Giá ưu đãi

COMBO-4d: Bộ sản phẩm cao cấp dành cho siêu thị mini, cửa hàng tự chọn

P/N:

Giá: 9.880.000 đ Giảm 12%

Bán: 8.690.000 đ

Giá ưu đãi

Phần mềm kinh doanh dịch vụ billard

P/N:

Giá: 7.040.000 đ Giảm 12%

Bán: 6.195.000 đ

Giá ưu đãi

COMBO-3b: Bộ sản phẩm cao cấp Máy quét mã vạch Motorola DS9208

P/N:

Giá: 12.560.000 đ Giảm 12%

Bán: 11.050.000 đ

Giá ưu đãi

Phần mềm bán hàng shop, cửa hàng SHOP RETAIL

P/N:

Giá: 4.700.000 đ Giảm 17%

Bán: 3.900.000 đ

Giá ưu đãi