phần mềm cho shop,siêu thị mini (Tổng 14 sản phẩm)

Thiết bị bán hàng cho hiệu thuốc (gói 1)

P/N: GOI1

Giá: 13.510.000 đ Giảm 12%

Bán: 11.890.000 đ

Giá ưu đãi

Phần mềm nhà thuốc y dược (phần mềm được nhiều cửa hàng thuốc tin dùng)

P/N:

Giá: 8.110.000 đ Giảm 12%

Bán: 7.140.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ sản phẩm bán hàng chuyên dụng cho thời trang

P/N:

Giá: 5.970.000 đ Giảm 12%

Bán: 5.250.000 đ

Giá ưu đãi

Phần mềm bán hàng shop, cửa hàng SHOP RETAIL

P/N:

Giá: 4.700.000 đ Giảm 17%

Bán: 3.900.000 đ

Giá ưu đãi

COMBO-4b: Gói phần mềm bán hàng gồm kiểm kê kho

P/N:

Giá: 18.600.000 đ Giảm 22%

Bán: 14.500.000 đ

Giá ưu đãi