Giá Treo Máy Chiếu (Tổng 5 sản phẩm)

Giá treo máy chiếu DA-LITE MS65

P/N: DALITE MS65

Giá: 400.000 đ Giảm 49%

Bán: 205.000 đ

Giá ưu đãi

Giá treo máy chiếu DA-LITE MS18

P/N: DALITE MS18

415.000 đ

Kệ để máy chiếu SONY W615H (có bánh xe cố định)

P/N: W615H

Giá: 2.150.000 đ Giảm 38%

Bán: 1.325.000 đ

Giá ưu đãi

Giá treo máy chiếu DA-LITE MS12

P/N: DALITE MS12

Giá: 500.000 đ Giảm 37%

Bán: 315.000 đ

Giá ưu đãi

Kệ để máy chiếu SONY W615 (không bánh xe)

P/N: W615

Giá: 1.400.000 đ Giảm 48%

Bán: 735.000 đ

Giá ưu đãi