phụ kiện camera (Tổng 2 sản phẩm)

Nguồn Adapter cho Camera Hunkey 12V/1A

P/N: 0

Giá: 143.000 đ Giảm 30%

Bán: 100.000 đ

Giá ưu đãi

Nguồn cho camera HIKvision 12V/1A

P/N: HIKvision 12V/1A Adapter

Giá: 143.000 đ Giảm 30%

Bán: 100.000 đ

Giá ưu đãi