PDA chuỗi kho lạnh (Tổng 3 sản phẩm)

Máy kiểm kho Urovo RT40 - chuyên dùng kho lạnh

P/N: UROVORT40

Giá: 18.500.000 đ Giảm 12%

Bán: 16.300.000 đ

Giá ưu đãi

Máy kiểm kho Urovo RT40 - Tầm xa - chuyên dùng kho lạnh

P/N: RT40-A17

Giá: 22.500.000 đ Giảm 18%

Bán: 18.500.000 đ

Giá ưu đãi

Máy kiểm kho NEWLAND NLS-N7 CS (Phiên Bản Kho Lạnh)

P/N: NEWLAND NLS-N7 CS

Giá: 44.000.000 đ Giảm 8%

Bán: 40.500.000 đ

Giá ưu đãi