Máy in thẻ Datacard (Tổng 24 sản phẩm)

0

Máy in thẻ entrust Sigma DS2 (in 2 mặt)

P/N: SigmaDS2

Giá: 67.800.000 đ Giảm 6%

Bán: 63.950.000 đ

Giá ưu đãi

Mực màu cho máy in thẻ Datacard CD119 (500 thẻ)

P/N: MUCMAUCD119

Giá: 4.090.000 đ Giảm 5%

Bán: 3.890.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in thẻ nhựa DATACARD CD119

P/N: CD119

Giá: 42.400.000 đ Giảm 25%

Bán: 31.800.000 đ

Giá ưu đãi

Ribbon màu YMCKT dùng cho máy in thẻ nhựa DS1, DS2 (500 thẻ)

P/N: 525100-004-S100

Giá: 3.800.000 đ Giảm 7%

Bán: 3.545.000 đ

Giá ưu đãi

Ribbon đen dùng cho máy in thẻ nhựa Sigma DS1,DS2 (1500 thẻ)

P/N: 525900-002

Giá: 1.250.000 đ Giảm 21%

Bán: 990.000 đ

Giá ưu đãi

Mực đen cho máy in thẻ DataCard SD260L (1500 thẻ)

P/N: 0

Giá: 1.550.000 đ Giảm 13%

Bán: 1.345.000 đ

Giá ưu đãi

Mực màu cho máy in thẻ DataCard SD260L (500 thẻ)

P/N: MUCMAUSD260L-500

Giá: 5.450.000 đ Giảm 1%

Bán: 5.380.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in thẻ Entrust Sigma DS1 (In 1 mặt)

P/N: Sigma DS1

Giá: 35.500.000 đ Giảm 13%

Bán: 30.900.000 đ

Giá ưu đãi

Ribbon màu YMCKT dùng cho máy in thẻ nhựa DS1, DS2 (250 thẻ)

P/N: 525100-001-S100

Giá: 2.950.000 đ Giảm 16%

Bán: 2.490.000 đ

Giá ưu đãi

Mực đen cho máy in thẻ Datacard CD119 (1500 thẻ)

P/N: MUCDENCD119

Giá: 1.350.000 đ Giảm 15%

Bán: 1.150.000 đ

Giá ưu đãi

Mực màu cho máy in thẻ DataCard SD260L (250 thẻ)

P/N: MUCMAUSD260L-250

Giá bán: Liên hệ