Phụ kiện mạng (Tổng 34 sản phẩm)

Kìm bấm mạng Ugreen 70683 RJ45-RJ11

P/N: Ugreen 70683

Giá: 359.000 đ Giảm 32%

Bán: 245.000 đ

Giá ưu đãi

Cáp mạng bấm sẵn Ugreen 11204 CAT6 5m

P/N: Ugreen 11204

Giá: 129.000 đ Giảm 42%

Bán: 75.000 đ

Giá ưu đãi

Cáp mạng bấm sẵn Lention L6-10M-BL CAT6 dài 10M

P/N: Lention L6-10M-BL

Giá: 169.000 đ Giảm 29%

Bán: 120.000 đ

Giá ưu đãi

Cáp mạng bấm sẵn Ugreen 11202 CAT6 dài 2 mét

P/N: Ugreen 11202

Giá: 79.000 đ Giảm 38%

Bán: 49.000 đ

Giá ưu đãi

Kìm bấm mạng Dintek RJ45-RJ11

P/N: Dintek RJ45-RJ11

Giá: 799.000 đ Giảm 10%

Bán: 719.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ thu phát Wifi ngoài trời Totolink CP300 chuẩn N300Mbps

P/N: Totolink CP300

Giá: 1.599.000 đ Giảm 16%

Bán: 1.350.000 đ

Giá ưu đãi

Cáp mạng bấm sẵn Ugreen 11273 CAT7 10M

P/N: Ugreen 11273

Giá: 499.000 đ Giảm 20%

Bán: 399.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ chuyển đổi USB Type-C sang Ethernet Totolink U1000C RJ45 Gigabit

P/N:

Giá: 290.000 đ Giảm 14%

Bán: 250.000 đ

Giá ưu đãi

Cuộn cáp mạng AMTAKO 5444 ( 305m /cuộn)

P/N: AMTAKO 5444

Giá: 890.000 đ Giảm 10%

Bán: 799.000 đ

Giá ưu đãi

Cáp mạng bấm sẵn Lention L6-5M-BL CAT6 dài 5M

P/N: Lention L6-5M-BL

Giá: 99.000 đ Giảm 29%

Bán: 70.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ chuyển đổi USB Type-C sang Ethernet Totolink U1003C

P/N: Totolink U1003C

Giá: 331.000 đ Giảm 14%

Bán: 285.000 đ

Giá ưu đãi

Cáp mạng bấm sẵn Ugreen 11201 Cat6 1 mét

P/N: Ugreen 11201

Giá: 55.000 đ Giảm 36%

Bán: 35.000 đ

Giá ưu đãi

Cáp mạng bấm sẵn Lention L6-15M-BL CAT6 dài 15M

P/N: Lention L6-15M-BL

Giá: 199.000 đ Giảm 25%

Bán: 150.000 đ

Giá ưu đãi

Giá đỡ ngoài trời ION-MNT-OTDR Instant On (R3R57A)

P/N: R3R57A

Giá: 137.000 đ Giảm 14%

Bán: 118.000 đ

Giá ưu đãi

Cuộn cáp mạng AMTAKO Cat6 6222 ( 305met/cuộn)

P/N: AMTAKO 6222

Giá: 1.299.000 đ Giảm 32%

Bán: 880.000 đ

Giá ưu đãi

Cuộn cáp mạng Commscope/AMP CAT6 1427254 (305m/cuộn)

P/N: Commscope 1427254

Giá: 3.999.000 đ Giảm 18%

Bán: 3.290.000 đ

Giá ưu đãi

Cáp mạng bấm sẵn Ugreen 11268 Cat7 1mét

P/N: Ugreen 11268

Giá: 159.000 đ Giảm 31%

Bán: 109.000 đ

Giá ưu đãi

Túi đầu mạng Ugreen RJ45 CAT6 50248 (100 chiếc/túi)

P/N: Ugreen 50248

Giá: 799.000 đ Giảm 31%

Bán: 550.000 đ

Giá ưu đãi

Cáp mạng bấm sẵn Ugreen 11209 Cat6 30 mét

P/N: Ugreen 11209

Giá: 359.000 đ Giảm 30%

Bán: 250.000 đ

Giá ưu đãi

Hộp đầu mạng Commscope AMP CAT5 RJ45 (100c/ túi)

P/N: Commscope AMP CAT5 RJ45

Giá: 699.000 đ Giảm 20%

Bán: 560.000 đ

Giá ưu đãi

Cáp mạng bấm sẵn Lention LAN-5E03 UTP CAT5 3M

P/N: Lention LAN-5E03

Giá: 69.000 đ Giảm 35%

Bán: 45.000 đ

Giá ưu đãi

Cuộn cáp mạng Commscope AMP CAT5E 6-219590 (305m/cuộn)

P/N: Commscope 6-219590

Giá: 2.599.000 đ Giảm 4%

Bán: 2.490.000 đ

Giá ưu đãi

Cáp mạng bấm sẵn Lention LAN-5E05 UTP CAT5 5M

P/N: Lention LAN-5E05

Giá: 89.000 đ Giảm 34%

Bán: 59.000 đ

Giá ưu đãi

Cáp mạng bấm sẵn Ugreen 11207 CAT6 15 mét

P/N: Ugreen 11207

Giá: 199.000 đ Giảm 20%

Bán: 160.000 đ

Giá ưu đãi

Cáp mạng bấm sẵn Ugreen 11208 CAT6 dài 25m

P/N: Ugreen 11208

Giá: 299.000 đ Giảm 18%

Bán: 245.000 đ

Giá ưu đãi

Cáp mạng bấm sẵn Lention L6-2M-BL CAT6 dài 2M

P/N: Lention L6-2M-BL

Giá: 69.000 đ Giảm 35%

Bán: 45.000 đ

Giá ưu đãi

Cáp mạng bấm sẵn Vention IBBBG Cat6 UTP 1.5m

P/N: Vention IBBBG

Giá: 99.000 đ Giảm 40%

Bán: 59.000 đ

Giá ưu đãi

Túi đầu mạng Ugreen RJ45 Cat 5 50246 (100 chiếc/túi)

P/N: Ugreen RJ45

Giá: 399.000 đ Giảm 32%

Bán: 270.000 đ

Giá ưu đãi

Cáp mạng bấm sẵn Vention VAP-A10-S200 Cat5e 2m

P/N: Vention VAP-A10-S200

Giá: 65.000 đ Giảm 38%

Bán: 40.000 đ

Giá ưu đãi

Cáp mạng bấm sẵn Ugreen 11206 Cat6 20 mét

P/N: Ugreen 11206

Giá: 299.000 đ Giảm 26%

Bán: 220.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ test cáp mạng Ugreen 10950

P/N: Ugreen 10950

Giá: 359.000 đ Giảm 20%

Bán: 288.000 đ

Giá ưu đãi

Cáp mạng bấm sẵn Ugreen 11205 CAT6 10 mét

P/N: Ugreen 11205

Giá: 169.000 đ Giảm 23%

Bán: 130.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu nối mạng Ugreen 20311 (màu trắng)

P/N: Ugreen 20311

Giá: 85.000 đ Giảm 7%

Bán: 79.000 đ

Giá ưu đãi

Cáp mạng bấm sẵn Ugreen 11203 Cat6 3 mét

P/N: Ugreen 11203

Giá: 65.000 đ Giảm 15%

Bán: 55.000 đ

Giá ưu đãi