Bộ gỡ, khử từ (Tổng 12 sản phẩm)

Bộ khử từ tem mềm

P/N: GOTU03241

Giá: 2.620.000 đ Giảm 37%

Bán: 1.650.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ gỡ tem từ cứng DT003

P/N: GCDT003

Giá: 510.000 đ Giảm 12%

Bán: 450.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ siêu gỡ tem từ cứng Foxcom DT03

P/N: GCDT03

Giá: 580.000 đ Giảm 16%

Bán: 490.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ Khử Tem Từ Mềm Foxcom HK-03

P/N: Foxcom HK-03

4.500.000 đ

Bộ gỡ chíp Foxcom EAS-KO4

P/N: BGTTAMPK4

Giá: 1.250.000 đ Giảm 16%

Bán: 1.050.000 đ

Giá ưu đãi

Bàn khử K006 dùng cho cổng AM

P/N: BKTTMK06

Giá: 2.450.000 đ Giảm 39%

Bán: 1.500.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ bàn khử từ Foxcom HK-01

P/N: NK-HK01

Giá: 2.600.000 đ Giảm 16%

Bán: 2.190.000 đ

Giá ưu đãi