Bộ gỡ, khử từ (Tổng 3 sản phẩm)

0

Bộ khử từ tem mềm

P/N:

Giá: 2.620.000 đ Giảm 18%

Bán: 2.150.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ gỡ tem từ cứng (gỡ chip cứng)

P/N:

Giá: 580.000 đ Giảm 22%

Bán: 450.000 đ

Giá ưu đãi