Máy in RFID, máy đọc RFID (Tổng 30 sản phẩm)

Máy in nhãn RFID Zebra ZT411R RFID 203dpi (ZT41142-T0E00C0Z)

P/N: ZT41142-T0E00C0Z

Giá bán: Liên hệ

Máy in nhãn RFID Zebra ZT411R RFID 300dpi (ZT41143-T0E00C0Z)

P/N: ZT41143-T0E00C0Z

Giá bán: Liên hệ

TSC

Máy in di động RFID TSC Alpha-40L RFID

P/N: Alpha-40L

Giá bán: Liên hệ

Anten RFID công nghiệp Zebra AN650

P/N: AN650

Giá bán: Liên hệ

Anten RFID công nghiệp Zebra AN610

P/N: AN610

Giá bán: Liên hệ

UTE

Máy đọc RFID cầm tay Unitech RG768 UHF

P/N: RG768 UHF

Giá bán: Liên hệ

UTE

Máy đọc RFID cầm tay Unitech RG630 UHF

P/N: RG630 UHF

Giá bán: Liên hệ

UTE

Máy đọc RFID Unitech HT730UHF

P/N: HT730UHF

Giá bán: Liên hệ

UTE

Máy đọc RFID cầm tay Unitech RP200

P/N: RP200

Giá bán: Liên hệ

UTE

Máy đọc RFID cầm tay Unitech HT510 UHF

P/N: HT510-UHF

Giá bán: Liên hệ

UTE

Máy đọc RFID cầm tay Unitech PA692 UHF

P/N: PA692-UHF

Giá bán: Liên hệ

Ăng ten RFID công nghiệp Zebra AN720

P/N: AN720

Giá bán: Liên hệ

Ăng ten RFID công nghiệp Zebra AN620

P/N: AN620

Giá bán: Liên hệ

Ăng ten RFID cho kho bãi Zebra SR5502

P/N: SR5502

Giá bán: Liên hệ

Ăng ten RFID POS Zebra SP5504

P/N: SP5504

Giá bán: Liên hệ

Máy in mã vạch công nghiệp Zebra ZE521 RFID 203dpi

P/N: ZE52162-L0100A0Z

Giá bán: Liên hệ

Máy in mã vạch công nghiệp Zebra ZE521 RFID 300dpi

P/N: ZE52163-R0100A0Z

Giá bán: Liên hệ