Máy hủy tài liệu (Tổng 39 sản phẩm)

0

Máy hủy tài liệu AURORA AS680SB (Hủy sợi)

P/N: AS680SB

Giá: 1.030.000 đ Giảm 14%

Bán: 890.000 đ

Giá ưu đãi

Máy hủy tài liệu AURORA AS600SB ( Hủy sợi)

P/N: AS600SB

Giá: 830.000 đ Giảm 15%

Bán: 709.000 đ

Giá ưu đãi

Máy hủy tài liệu Bonsaii C220B (Hủy vụn)

P/N: C220B

Giá: 2.650.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.250.000 đ

Giá ưu đãi

Máy hủy tài liệu AURORA AS1219CE ( Hủy vụn)

P/N: AS1219CE

Giá: 2.720.000 đ Giảm 12%

Bán: 2.390.000 đ

Giá ưu đãi

Máy hủy tài liệu Ziba PC-410CD (Hủy vụn)

P/N: PC-410CD

Giá: 9.310.000 đ Giảm 15%

Bán: 7.910.000 đ

Giá ưu đãi

Máy hủy tài liệu AURORA AS1460CD(Hủy vụn)

P/N: AS1460CD

Giá: 4.930.000 đ Giảm 11%

Bán: 4.390.000 đ

Giá ưu đãi

Máy hủy tài liệu Ziba PC-415CD (Hủy vụn)

P/N: PC-415CD

Giá: 10.690.000 đ Giảm 11%

Bán: 9.510.000 đ

Giá ưu đãi

Máy hủy tài liệu AURORA AS1225CD (Hủy vụn)

P/N: AS1225CD

Giá: 3.740.000 đ Giảm 12%

Bán: 3.295.000 đ

Giá ưu đãi

Máy khoan chứng từ Balion NH-K1

P/N: NH-K1

Giá: 3.200.000 đ Giảm 14%

Bán: 2.750.000 đ

Giá ưu đãi

Máy huỷ tài liệu Balion NH-8800C (Hủy vụn)

P/N: NH-8800C

Giá: 3.590.000 đ Giảm 14%

Bán: 3.090.000 đ

Giá ưu đãi

Máy hủy tài liệu Ziba PC-417CD (Hủy vụn)

P/N: PC-417CD

Giá: 12.740.000 đ Giảm 12%

Bán: 11.210.000 đ

Giá ưu đãi

Máy hủy giấy AURORA AS120CM (Hủy siêu vụn)

P/N: AS120CM

Giá: 5.760.000 đ Giảm 15%

Bán: 4.895.000 đ

Giá ưu đãi

Máy hủy tài liệu Ziba HS-38 (Hủy vụn)

P/N: HS-38

Giá: 5.630.000 đ Giảm 12%

Bán: 4.950.000 đ

Giá ưu đãi

Máy hủy hủy tài liệu AURORA AS2030CD (Hủy sợi)

P/N: AS2030CD

Giá: 8.940.000 đ Giảm 14%

Bán: 7.690.000 đ

Giá ưu đãi

Máy hủy tài liệu AURORA AS152CM (Hủy siêu vụn)

P/N: AS152CM

Giá: 10.670.000 đ Giảm 12%

Bán: 9.390.000 đ

Giá ưu đãi

Máy hủy tài liệu LBA P-13CD (Hủy vụn)

P/N: LBA P-13CD

Giá: 8.880.000 đ Giảm 14%

Bán: 7.640.000 đ

Giá ưu đãi

Máy hủy tài liệu AURORA AS860CM (Hủy siêu vụn)

P/N: AS860CM

Giá: 3.650.000 đ Giảm 11%

Bán: 3.250.000 đ

Giá ưu đãi

Máy hủy tài liệu Ziba PC-413CD (Hủy vụn)

P/N: PC-413CD

Giá: 9.490.000 đ Giảm 11%

Bán: 8.450.000 đ

Giá ưu đãi

Máy hủy tài liệu AURORA AS1610SB (Hủy sợi)

P/N: AS1610SB

Giá: 3.170.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.695.000 đ

Giá ưu đãi

Máy hủy tài liệu Bonsaii 3S16 ( Hủy sợi)

P/N: 3S16

Giá: 4.030.000 đ Giảm 14%

Bán: 3.465.000 đ

Giá ưu đãi

Máy hủy tài liệu Ziba HC-39 (Hủy vụn)

P/N: HC-39

Giá: 5.930.000 đ Giảm 15%

Bán: 5.039.000 đ

Giá ưu đãi

Máy hủy tài liệu AURORA AS618SB (hủy sợi)

P/N: AS618SB

Giá: 810.000 đ Giảm 14%

Bán: 695.000 đ

Giá ưu đãi

Máy hủy tài liệu Bonsaii 3S23 (Hủy sợi)

P/N: 3S23

Giá: 5.100.000 đ Giảm 12%

Bán: 4.490.000 đ

Giá ưu đãi

Máy hủy tài liệu Ziba PC-PRO-24 (Hủy vụn)

P/N: PC-PRO-24

Giá: 31.240.000 đ Giảm 15%

Bán: 26.550.000 đ

Giá ưu đãi

Máy hủy tài liệu AURORA AS1060SB (Hủy sợi)

P/N: AS1060SB

Giá: 1.640.000 đ Giảm 15%

Bán: 1.395.000 đ

Giá ưu đãi

Máy huỷ tài liệu Balion NH-8320C (Hủy vụn)

P/N: NH-8320C

Giá: 3.540.000 đ Giảm 11%

Bán: 3.150.000 đ

Giá ưu đãi

Máy hủy tài liệu Ziba PC-PRO-30 (Hủy vụn)

P/N: PC-PRO-30

Giá: 46.530.000 đ Giảm 12%

Bán: 40.950.000 đ

Giá ưu đãi

Máy hủy tài liệu AURORA AS105MQ (Hủy siêu vụn)

P/N: AS105MQ

Giá: 4.290.000 đ Giảm 14%

Bán: 3.690.000 đ

Giá ưu đãi

Máy huỷ tài liệu Balion NH-8600C (Hủy vụn)

P/N: NH-8600C

Giá: 6.350.000 đ Giảm 12%

Bán: 5.590.000 đ

Giá ưu đãi

Máy hủy tài liệu Ziba HC-27 (Hủy vụn)

P/N: HC-27

Giá: 3.360.000 đ Giảm 14%

Bán: 2.890.000 đ

Giá ưu đãi

Máy hủy tài liệu AURORA AS800CD (Hủy vụn)

P/N: AS800CD

Giá: 1.770.000 đ Giảm 11%

Bán: 1.575.000 đ

Giá ưu đãi

Máy hủy tài liệu ZIBA HC-52 (Hủy vụn)

P/N: HC-52

Giá: 6.670.000 đ Giảm 11%

Bán: 5.940.000 đ

Giá ưu đãi

Máy hủy tài liệu AURORA AS1500CD ( Hủy vụn)

P/N: AS1500CD

Giá: 4.690.000 đ Giảm 15%

Bán: 3.990.000 đ

Giá ưu đãi

Máy huỷ tài liệu Balion NH-8400C (Hủy vụn)

P/N: NH-8400C

Giá: 5.120.000 đ Giảm 15%

Bán: 4.350.000 đ

Giá ưu đãi

Máy hủy tài liệu Bonsaii C222B (Hủy vụn)

P/N: C222B

Giá: 3.200.000 đ Giảm 14%

Bán: 2.750.000 đ

Giá ưu đãi

Máy hủy tài liệu Bonsaii 4S16 (Hủy vụn)

P/N: 4S16

Giá: 4.370.000 đ Giảm 11%

Bán: 3.890.000 đ

Giá ưu đãi