Máy chủ Asus (Tổng 4 sản phẩm)

Máy chủ Asus TS100-E10-PI4 2224055Z (Intel Xeon/E-2224/3.40GHz/8Mb/ 8Gb/ 1TB/ 300W/ Tower 4U)

P/N: 2224055Z

Giá: 21.990.000 đ Giảm 15%

Bán: 18.590.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chủ Asus TS100-E11-PI4 2314041Z (Intel Xeon/E-2314/2.80GHz/8Mb/ 16Gb/ 1TB/ 300W/ Tower 4U)

P/N: 2314041Z

Giá: 22.990.000 đ Giảm -13%

Bán: 25.990.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chủ Asus TS100-E11-PI4 2324G017Z (Intel Xeon/E-2324G/3.10GHz/8Mb/ 16Gb/ 1TB/ 300W/ Tower 4U)

P/N: 2324G017Z

Giá: 30.990.000 đ Giảm 8%

Bán: 28.500.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chủ Asus TS100-E11-PI4 2334013Z (Intel Xeon/E-2334/3.40GHz/8Mb/ 16Gb/ 1TB/ 300W/ Tower 4U)

P/N: 2334013Z

Giá: 35.990.000 đ Giảm 17%

Bán: 29.990.000 đ

Giá ưu đãi