Bộ đàm (Tổng 36 sản phẩm)

0

Bộ đàm Kenwood TK-P721 (Công suất: 5W, Tần số UHF, dải tần 400-470Mhz, 128 kênh)

P/N:

Giá: 3.360.000 đ Giảm 17%

Bán: 2.790.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ đàm Kenwood NX-770 Phiên bản 2021

P/N:

Giá: 1.450.000 đ Giảm 18%

Bán: 1.190.000 đ

Giá ưu đãi

Máy bộ đàm Kenwood TK-361U

P/N:

Giá: 1.810.000 đ Giảm 23%

Bán: 1.390.000 đ

Giá ưu đãi

Máy bộ đàm Kenwood NX300

P/N:

Giá: 1.960.000 đ Giảm 12%

Bán: 1.725.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ đàm Kenwood TK-3306

P/N:

Giá: 1.890.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.565.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ đàm Kenwood TK-2306

P/N:

Giá: 1.910.000 đ Giảm 18%

Bán: 1.565.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ đàm Kenwood TK-3207G

P/N:

Giá: 1.880.000 đ Giảm 23%

Bán: 1.450.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ đàm mini Kenwood TK-D3400 (Tần số UHF)

P/N:

Giá: 1.810.000 đ Giảm 23%

Bán: 1.390.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ đàm Kenwood TK-2207G

P/N:

Giá: 1.650.000 đ Giảm 12%

Bán: 1.450.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ đàm Kenwood TK-3100S (Tần số UHF)

P/N:

Giá: 1.130.000 đ Giảm 12%

Bán: 990.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ đàm Kenwood TK-2307

P/N:

Giá: 2.320.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.925.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ đàm Kenwood TK-3307

P/N:

Giá: 2.350.000 đ Giảm 18%

Bán: 1.925.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ đàm Kenwood NX-1200 IP68

P/N:

Giá: 2.200.000 đ Giảm 18%

Bán: 1.800.000 đ

Giá ưu đãi