Vật tư in ấn (Tổng 123 sản phẩm)

Mực in mã vạch Wax AWR1 Armor-Inkanto (110x300m)

P/N:

Giá: 94.000 đ Giảm 15%

Bán: 80.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Mua 10c cuộn mực tặng 1 cuộn cùng loại
 • Mua 20c cuộn mực tặng 3 cuộn cùng loại
 • Mua 50c cuộn mực tặng 12 cuộn cùng loại

Mực in mã vạch Wax-Resin APR6 Armor-Inkanto (110x300m)

P/N: T42461IO

Giá: 279.000 đ Giảm 23%

Bán: 215.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Mua 10c cuộn mực tặng 1 cuộn cùng loại
 • Mua 20c cuộn mực tặng 3 cuộn cùng loại
 • Mua 50c cuộn mực tặng 12 cuộn cùng loại

Mực in mã vạch Resin AXR7 Armor-Inkanto (110x300m)

P/N:

Giá: 531.000 đ Giảm 20%

Bán: 425.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Mua 10c cuộn mực tặng 1 cuộn cùng loại
 • Mua 20c cuộn mực tặng 3 cuộn cùng loại
 • Mua 50c cuộn mực tặng 12 cuộn cùng loại

Mực in mã vạch Wax AWR8 Armor-Inkanto (110x300m - Out)

P/N: MUC300mAWR8

Giá: 156.000 đ Giảm 20%

Bán: 125.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Mua 10c cuộn mực tặng 1 cuộn cùng loại
 • Mua 20c cuộn mực tặng 3 cuộn cùng loại
 • Mua 50c cuộn mực tặng 12 cuộn cùng loại

Mực in mã vạch Wax AWR8 Armor-Inkanto(110mmx300m - IN)

P/N: MUCWAX300IN

Giá: 159.000 đ Giảm 15%

Bán: 135.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Mua 10c cuộn mực tặng 1 cuộn cùng loại
 • Mua 20c cuộn mực tặng 3 cuộn cùng loại
 • Mua 50c cuộn mực tặng 12 cuộn cùng loại

Mực in mã vạch Resin AXR7 Armor-Inkanto (60x300m)

P/N:

Giá: 455.000 đ Giảm 23%

Bán: 350.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Mua 10c cuộn mực tặng 1 cuộn cùng loại
 • Mua 20c cuộn mực tặng 3 cuộn cùng loại
 • Mua 50c cuộn mực tặng 12 cuộn cùng loại

Ribbon mực in mã vạch Resin Ricoh D110A

P/N: D110A

Giá bán: Liên hệ

Ribbon mực in mã vạch Resin Ricoh B110CR

P/N: B110CR

Giá bán: Liên hệ

Ribbon mực in mã vạch Resin Ricoh B125CS

P/N: B125CS

Giá bán: Liên hệ

Ribbon mực in mã vạch Resin Ricoh D110C

P/N: D110C

Giá bán: Liên hệ

Ribbon mực in mã vạch Resin RICOH B115C

P/N: B115C

Giá bán: Liên hệ

Ribbon mực in mã vạch Resin RICOH B110C

P/N: B110C

Giá bán: Liên hệ

Ribbon mực in mã vạch Resin B110CU

P/N: B110CU

Giá bán: Liên hệ

Ribbon mực in mã vạch Resin Ricoh B120EC

P/N: B120EC

Giá bán: Liên hệ

Ribbon mực in mã vạch Wax Ricoh B118W

P/N: B118W

Giá bán: Liên hệ

Ribbon mực in mã vạch Wax Ricoh B115W

P/N: B115W

Giá bán: Liên hệ

OEM

Mực in mã vạch Wax ribbon (110 x 100 mét)

P/N:

Giá: 75.000 đ Giảm 8%

Bán: 69.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Mua 10c cuộn mực tặng 1 cuộn cùng loại
 • Mua 20c cuộn mực tặng 3 cuộn cùng loại
 • Mua 50c cuộn mực tặng 12 cuộn cùng loại

Mực in mã vạch Wax/Resin ZEBRA A3500 (A3500BK11030) 110x300m

P/N: A3500BK11030

Giá: 295.000 đ Giảm 32%

Bán: 200.000 đ

Giá ưu đãi
OEM

Mực in mã vạch wax/resin HPR100K (110x300m)

P/N: FO-HPR100K

Giá bán: Liên hệ

Nhãn TZe-621 tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền vàng 9mm

P/N: TZe-621

Giá: 408.000 đ Giảm 28%

Bán: 295.000 đ

Giá ưu đãi
OEM

Ruy băng mực in mã vạch Wax 110x75m (out)

P/N:

Giá: 75.000 đ Giảm 8%

Bán: 69.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Mua 10c cuộn mực tặng 2 cuộn cùng loại
 • Mua 20c cuộn mực tặng 3 cuộn cùng loại

Nhãn TZe-641 tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền vàng 18mm

P/N: TZe-641

Giá: 608.000 đ Giảm 19%

Bán: 494.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-S241 siêu dính - Chữ đen trên nền trắng 18mm

P/N: TZe-S241

Giá: 604.000 đ Giảm 15%

Bán: 512.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-253 tiêu chuẩn - Chữ xanh trên nền trắng 24mm

P/N: TZe-253

Giá: 629.000 đ Giảm 19%

Bán: 511.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-121 tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trắng 9mm

P/N: TZe-121

Giá: 392.000 đ Giảm 15%

Bán: 332.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-223 tiêu chuẩn - Chữ xanh trên nền trắng 9mm

P/N: TZe-223

Giá: 415.000 đ Giảm 20%

Bán: 332.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-S661 siêu dính - Chữ đen trên nền vàng 36mm

P/N: TZe-S661

Giá: 796.000 đ Giảm 19%

Bán: 647.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-161 tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trong 36mm

P/N: TZe-161

Giá: 733.000 đ Giảm 19%

Bán: 596.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-FX751 siêu dẻo - Chữ đen trên nền xanh lá 24mm

P/N: TZe-FX751

Giá: 709.000 đ Giảm 16%

Bán: 596.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-741 tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền xanh lá 18mm

P/N: TZe-741

Giá: 618.000 đ Giảm 20%

Bán: 494.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-344 tiêu chuẩn - Chữ vàng trên nền đen 18mm

P/N: TZe-344

Giá: 608.000 đ Giảm 19%

Bán: 494.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-441 tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền đỏ 18mm

P/N: TZe-441

Giá: 583.000 đ Giảm 15%

Bán: 494.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-M931 bạc - Chữ đen trên nền bạc 12mm

P/N: TZe-M931

Giá: 584.000 đ Giảm 15%

Bán: 495.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-M941 tiêu chuẩn Chữ đen trên nền bạc 18mm

P/N: TZe-M941

Giá: 608.000 đ Giảm 16%

Bán: 511.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-SM941 siêu dính - Chữ đen trên nền bạc 18mm

P/N: TZe-SM941

Giá: 630.000 đ Giảm 19%

Bán: 512.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-SM951 siêu dính - Chữ đen trên nền bạc 24mm

P/N: TZe-SM951

Giá: 703.000 đ Giảm 15%

Bán: 596.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-M951 bạc - Chữ đen trên nền bạc 24mm

P/N: TZe-M951

Giá: 733.000 đ Giảm 19%

Bán: 596.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-611 tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền vàng 6mm

P/N: TZe-611

Giá: 415.000 đ Giảm 20%

Bán: 332.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-S641 siêu dính - Chữ đen trên nền vàng 18mm

P/N: TZe-S641

Giá: 609.000 đ Giảm 16%

Bán: 512.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-s251 siêu dính - Chữ đen trên nền trắng 24mm

P/N: TZe-s251

Giá: 733.000 đ Giảm 19%

Bán: 596.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-421 tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền đỏ 9mm

P/N: TZe-421

Giá: 408.000 đ Giảm 19%

Bán: 332.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-355 tiêu chuẩn - Chữ trắng trên nền đen 24mm

P/N: TZe-355

Giá: 603.000 đ Giảm 15%

Bán: 511.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-S621 siêu dính - Chữ đen trên nền vàng 9mm

P/N: TZe-S621

Giá: 471.000 đ Giảm 19%

Bán: 383.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-S651 siêu dính - Chữ đen trên nền vàng 24mm

P/N: TZe-S651

Giá: 745.000 đ Giảm 20%

Bán: 596.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-FX661 siêu dẻo - Chữ đen trên nền vàng 36mm

P/N: TZe-FX661

Giá: 796.000 đ Giảm 19%

Bán: 647.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-S261 siêu dính - Chữ đen trên nền trắng 36mm

P/N: TZe-S261

Giá: 770.000 đ Giảm 16%

Bán: 647.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-555 tiêu chuẩn - Chữ trắng trên nền xanh 24mm

P/N: TZe-555

Giá: 608.000 đ Giảm 16%

Bán: 511.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-661 tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền vàng 36mm

P/N: TZe-661

Giá: 733.000 đ Giảm 19%

Bán: 596.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-461 tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền đỏ 36mm

P/N: TZe-461

Giá: 745.000 đ Giảm 20%

Bán: 596.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-S231 siêu dính - Chữ đen trên nền trắng 12mm

P/N: TZe-S231

Giá: 608.000 đ Giảm 19%

Bán: 494.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-354 tiêu chuẩn - Chữ vàng trên nền đen 24mm

P/N: TZe-354

Giá: 639.000 đ Giảm 20%

Bán: 511.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-SM961 siêu dính - Chữ đen trên nền bạc 36mm

P/N: TZe-SM961

Giá: 809.000 đ Giảm 20%

Bán: 647.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-961 bạc - Chữ đen trên nền bạc 36mm

P/N: TZe-961

Giá: 695.000 đ Giảm 21%

Bán: 550.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-FX251 siêu dẻo - Chữ đen trên nền trắng 24mm

P/N: TZe-FX251

Giá: 733.000 đ Giảm 19%

Bán: 596.000 đ

Giá ưu đãi
1 2 3

Vật Tư In Ấn

Trong ngành công nghiệp barcode, linh kiện đầu in máy in mã vạch là những yếu tố quan trọng và không thể thiếu để đảm bảo rằng hệ thống barcode hoạt động một cách hiệu quả. Các linh kiện này bao gồm vật tư in ấn như giấy in và ruy băng mực, và chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra các mã vạch chất lượng và đáng tin cậy.

Vật Tư In Ấn Mã Vạch trong Ngành Công Nghiệp:

 1. Giấy In Mã Vạch (Barcode Labels): Giấy in mã vạch là một phần quan trọng của hệ thống mã vạch. Chúng thường có một lớp dầu hoặc chất phủ giúp mực in bám vào giấy một cách chặt chẽ. Giấy in mã vạch có nhiều loại khác nhau, bao gồm decal giấy, giấy cố định, giấy nhãn, và nhiều loại khác dựa trên nhu cầu cụ thể của ứng dụng. Giấy in mã vạch cũng có độ dẻo và chịu nhiệt độ khác nhau để phù hợp với các điều kiện môi trường làm việc.

 2. Ruy Băng Mực (Barcode Ribbons): Ruy băng mực là nguồn mực in cho máy in mã vạch. Chúng là các cuộn mực in dạng cuộn có nhiều loại như wax, wax/resin, và resin. Loại ruy băng mực sẽ phụ thuộc vào loại giấy in và nhu cầu của ứng dụng. Wax ribbon thường được sử dụng cho giấy decal giấy thông thường, trong khi wax/resin ribbon thích hợp cho giấy cố định hoặc giấy nhãn. Resin ribbon có độ bám cao và thích hợp cho các ứng dụng đòi hỏi độ bền và chịu môi trường khắc nghiệt.

Ứng dụng:

 1. In Mã Vạch: Giấy in và ruy băng mực là các linh kiện quan trọng trong quá trình in mã vạch. Mã vạch được tạo ra bằng cách điểm mực lên giấy in thông qua đầu in máy in mã vạch. Những mã vạch này sau đó được sử dụng để định danh sản phẩm, quản lý hàng tồn kho, và thực hiện các hoạt động quản lý trong ngành công nghiệp.

 2. Phục Vụ Khách Hàng: Giấy in mã vạch được sử dụng trong các ứng dụng như thẻ xe buýt, vé máy bay, và vé hóa đơn trong các dịch vụ công cộng. Chúng giúp việc phục vụ khách hàng trở nên nhanh chóng và hiệu quả.

 3. Quản Lý Hàng Tồn Kho: Mã vạch được sử dụng để theo dõi hàng tồn kho trong các kho hàng và cửa hàng bán lẻ. Giấy in mã vạch và ruy băng mực giúp tạo ra nhãn hàng hóa chất lượng để quản lý hàng tồn kho một cách chính xác.

Tóm lại, vật tư in ấn trong ngành công nghiệp barcode, bao gồm giấy in mã vạch và ruy băng mực, đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra và duy trì các hệ thống.