WiFi Mesh (Tổng 114 sản phẩm)

Bộ phát wifi 6 Asus ZenWiFi XD4 3-Pack màu đen (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: XD4 (B-3-PK)

Giá: 8.349.000 đ Giảm 19%

Bán: 6.788.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus ZenWiFi XD4 3-Pack màu trắng (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: XD4 (W-3-PK)

Giá: 8.472.000 đ Giảm 19%

Bán: 6.850.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus RT-AX86U (Chuẩn AX/ AX5700Mbps/ 3 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ Dưới 80 User)

P/N: RTAX86U

Giá: 6.990.000 đ Giảm 24%

Bán: 5.300.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus ROG Rapture Gaming GT-AX11000 Pro (Chuẩn AX/ AX11000Mbps/ 8 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ Dưới 80 User)

P/N: ROG Rapture GTAX11000 Pro

Giá: 11.870.000 đ Giảm 18%

Bán: 9.745.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus ZenWiFi XT8 2-Pack Trắng (Chuẩn AX/ AX6000Mbps/ 6 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: XT8 (W-2-PK)

Giá: 13.150.000 đ Giảm 19%

Bán: 10.688.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus ZenWiFi XT8 2-Pack Đen (Chuẩn AX/ AX6000Mbps/ 6 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh)

P/N: XT8 (B-2-PK)

Giá: 12.590.000 đ Giảm 19%

Bán: 10.190.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus ROG Rapture Gaming GT6 Black 2-Pack Chuẩn AX

P/N: ROG Rapture GT6

Giá: 18.310.000 đ Giảm 19%

Bán: 14.750.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Asus RT-AC59U V2 (Chuẩn AC/ AC1500Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 25 User)

P/N: RTAC59U V2

Giá: 1.092.000 đ Giảm 29%

Bán: 775.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus TUF Gaming AX3000 (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 45User)

P/N: TUF AX3000

Giá: 4.499.000 đ Giảm 27%

Bán: 3.300.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus ROG Rapture Gaming GT-AX11000 (Chuẩn AX/ AX11000Mbps/ 8 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: ROG Rapture GTAX11000

Giá: 14.150.000 đ Giảm 17%

Bán: 11.800.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus RT-AX1800HP MU-MIMO (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: RTAX1800HP MUMIMO

Giá: 1.599.000 đ Giảm 19%

Bán: 1.290.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus RT-AX53U (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: RTAX53U

Giá: 1.390.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.110.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus RT-AX57 (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 45User)

P/N: RTAX57

Giá: 2.590.000 đ Giảm 21%

Bán: 2.035.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus ZenWiFi XD4 2-Pack màu trắng (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ Wifi Mesh/ 45User)

P/N: ZenWiFi XD4 2Pack

Giá: 5.769.000 đ Giảm 19%

Bán: 4.650.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus AURA RGB RT-AX82U (Chuẩn AX/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ Dưới 80 User)

P/N: AURA RGB RTAX82U

Giá: 6.390.000 đ Giảm 23%

Bán: 4.950.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus RT-AX58U (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 45User)

P/N: RTAX58U

Giá: 3.999.000 đ Giảm 31%

Bán: 2.750.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus TUF Gaming TUF-AX5400 (Chuẩn AX/ AX5400Mbps/ 6 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 45User)

P/N: TUF TUFAX5400

Giá: 5.690.000 đ Giảm 12%

Bán: 4.990.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX72 (Chuẩn AX/ AX5400Mbps/ 6 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

P/N: Archer AX72

Giá: 2.690.000 đ Giảm 24%

Bán: 2.050.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus RT-AX56U (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: RTAX56U

Giá: 2.290.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.830.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX10 (Chuẩn AX/ AX1500Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: Archer AX10

Giá: 1.399.000 đ Giảm 34%

Bán: 930.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus ROG Rapture Gaming GT-AX6000 (Chuẩn AX/ AX6000Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: ROG Rapture GTAX6000

Giá: 12.130.000 đ Giảm 26%

Bán: 8.950.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys MR7350-AH (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: MR7350AH

Giá: 2.799.000 đ Giảm 18%

Bán: 2.299.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Deco X60 3-Pack (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ 4 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

P/N: Deco X60 3Pack

Giá: 8.290.000 đ Giảm 29%

Bán: 5.850.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Deco X20 3-Pack (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ 2 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

P/N: Deco X20 3Pack

Giá: 5.999.000 đ Giảm 28%

Bán: 4.299.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Deco X50 3-Pack (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ 2 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

P/N: Deco X50 3Pack

Giá: 6.999.000 đ Giảm 29%

Bán: 4.990.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX55 (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: Archer AX55

Giá: 1.999.000 đ Giảm 27%

Bán: 1.450.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Deco M5 2-Pack (Chuẩn AC/ AC1300Mbps/ 4 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: Deco M5 2Pack

Giá: 2.999.000 đ Giảm 22%

Bán: 2.330.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Archer C80 (Chuẩn AC/ AC1900Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: Archer C80

Giá: 1.299.000 đ Giảm 25%

Bán: 980.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Deco S7 3-Pack (Chuẩn AC/ AC1900Mbps/ 3 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

P/N: Deco S7 3Pack

Giá: 4.290.000 đ Giảm 31%

Bán: 2.950.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Deco E4 3-Pack (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 2 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

P/N: Deco E4 3Pack

Giá: 2.499.000 đ Giảm 30%

Bán: 1.750.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Deco M4 2-Pack (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 2 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: Deco M4 2Pack

Giá: 2.499.000 đ Giảm 26%

Bán: 1.850.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Deco E4 2-Pack (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 2 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: Deco E4 2Pack

Giá: 1.899.000 đ Giảm 34%

Bán: 1.260.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Deco X20 2-Pack (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ 2 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: Deco X20 2Pack

Giá: 4.825.000 đ Giảm 17%

Bán: 3.999.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Deco X20 1-Pack (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ 2 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 25 User)

P/N: Deco X20 1Pack

Giá: 2.627.000 đ Giảm 20%

Bán: 2.099.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys Velop MX4200-AH 1-Pack TRI-BAND (Chuẩn AX/ AX4200Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 45User)

P/N: MX4200AH 1Pack TRIBAND

Giá: 6.370.000 đ Giảm 20%

Bán: 5.099.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys Velop Atlas MX2002-AH 2-Pack (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: MX2002AH 2Pack

Giá: 6.888.000 đ Giảm 16%

Bán: 5.790.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys MR9600-AH (Chuẩn AX/ AX6000Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 45User)

P/N: MR9600AH

Giá: 7.860.000 đ Giảm 19%

Bán: 6.350.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys E8450-AH MAX-STREAM (Chuẩn AX/ AX3200Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: E8450AH MAXSTREAM

Giá: 3.490.000 đ Giảm 20%

Bán: 2.790.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys E9450-AH MAX-STREAM (Chuẩn AX/ AX5400Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: E9450AH MAXSTREAM

Giá: 3.990.000 đ Giảm 10%

Bán: 3.590.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX23 (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: Archer AX23

Giá: 1.499.000 đ Giảm 37%

Bán: 950.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys Velop Atlas MX2001-AH 1-Pack (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 25 User)

P/N: Atlas MX2001AH 1Pack

Giá: 3.999.000 đ Giảm 31%

Bán: 2.750.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys Velop Atlas Pro MX5501-AH 1-Pack (Chuẩn AX/ AX5400Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 25 User)

P/N: Atlas Pro MX5501AH 1Pack

Giá: 4.599.000 đ Giảm 21%

Bán: 3.650.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX80 (Chuẩn AX/ AX6000Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: Archer AX80

Giá: 3.590.000 đ Giảm 19%

Bán: 2.900.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX12 (Chuẩn AX/ AX1500Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: Archer AX12

Giá: 999.000 đ Giảm 21%

Bán: 790.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Ubiquiti UniFi U6 Pro (Chuẩn AX/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 250 User/ Gắn trần/tường)

P/N: Ubiquiti U6 Pro

Giá: 6.290.000 đ Giảm 26%

Bán: 4.650.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus TUF Gaming AX4200 (Chuẩn AX/ AX4200Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ Dưới 80 User)

P/N: TUF AX4200

Giá: 3.890.000 đ Giảm 24%

Bán: 2.950.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX73 (Chuẩn AX/ AX5400Mbps/ 6 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

P/N: Archer AX73

Giá: 2.699.000 đ Giảm 20%

Bán: 2.150.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Deco S7 1-Pack (Chuẩn AC/ AC1900Mbps/ 3 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 25 User)

P/N: Deco S7 1Pack

Giá: 1.415.000 đ Giảm 19%

Bán: 1.150.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 4G TP-Link Archer MR200 (AC750Mbps/ Chuẩn AC/ 2 Ăng-ten ngoài/ Sim 4G/ 35 User)

P/N: Archer MR200

Giá: 1.740.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.390.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 4G TP-Link Archer MR400 (AC1200Mbps/ Chuẩn AC/ 2 Ăng-ten ngoài/ Sim 4G/ 35 User)

P/N: Archer MR400

Giá: 2.322.000 đ Giảm 25%

Bán: 1.750.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Deco E4 1-Pack (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 2 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 25 User)

P/N: Deco E4 1Pack

Giá: 899.000 đ Giảm 23%

Bán: 689.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Archer C86 (Chuẩn AC/ AC1900Mbps/ 6 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: Archer C86

Giá: 1.090.000 đ Giảm 25%

Bán: 815.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Archer C64 (Chuẩn AC/ 1200Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 25 User)

P/N: Archer C64

Giá: 899.000 đ Giảm 29%

Bán: 639.000 đ

Giá ưu đãi
1 2