Đầu Ghi Hình 4 Kênh (Tổng 6 sản phẩm)

Đầu ghi HD-TVI 4 kênh Hikvision iDS-7204HQHI-M1/E

P/N: Hikvision iDS-7204HQHI-M1/E

Giá: 1.599.000 đ Giảm 23%

Bán: 1.230.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu ghi camera 4 kênh IP Hikvison DS-7604NI-K1/4P(B)

P/N: Hikvison DS-7604NI-K1/4P(B)

Giá: 3.627.000 đ Giảm 23%

Bán: 2.790.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu ghi IP 4 kênh Hikvision DS-7604NI-K1(C)

P/N: Hikvision DS-7604NI-K1(C)

Giá: 2.197.000 đ Giảm 23%

Bán: 1.690.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu ghi 4 kênh IP Hikvison DS-7104NI-Q1/4P

P/N: Hikvison DS-7104NI-Q1/4P

Giá: 2.587.000 đ Giảm 23%

Bán: 1.990.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu ghi 4 kênh IP Dahua DHI-NVR4104HS-4KS2/L

P/N: Dahua DHI-NVR4104HS-4KS2/L

Giá: 2.587.000 đ Giảm 23%

Bán: 1.990.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu ghi 4 kênh IP Hikvison DS-7104NI-Q1/M

P/N: Hikvison DS-7104NI-Q1/M

Giá: 1.417.000 đ Giảm 23%

Bán: 1.090.000 đ

Giá ưu đãi