Máy quét mã vạch 2D không dây (Tổng 14 sản phẩm)

Máy quét không dây 2D Zebra DS8178

P/N: DS8178-SR0F007Z

Giá: 6.920.000 đ Giảm 6%

Bán: 6.490.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch NEWLAND HR3280-BT Bluetooth

P/N: NEWLAND-HR3280-BT

Giá: 5.366.000 đ Giảm 18%

Bán: 4.400.000 đ

Giá ưu đãi

Máy đọc mã vạch 2D Zebra DS2278 (không dây)

P/N: DS2278-SR7U2100

Giá: 4.896.000 đ Giảm 13%

Bán: 4.270.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch NEWLAND HR4280-BT

P/N: NLS-HR4280-BT-C(U)

Giá: 7.900.000 đ Giảm 11%

Bán: 7.045.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch Newland HR2081-BT ( Không kèm chân đế)

P/N: NEWLAND-HR2081

Giá: 3.615.000 đ Giảm 18%

Bán: 2.950.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch NEWLAND HR2081 (Không kèm chân đế)

P/N: NEWLAND-HR2081

Giá: 2.500.000 đ Giảm 55%

Bán: 1.115.000 đ

Giá ưu đãi

Máy đọc mã vạch Honeywell Xenon 1902 Wireless

P/N: Xenon 1902 Wire

Giá bán: Liên hệ

Máy đọc mã vạch không dây Zebra DS3678-HD

P/N: DS3678-HD3U4210

Giá bán: Liên hệ