Máy in thẻ ID (Tổng 44 sản phẩm)

Máy in thẻ nhựa Hiti CS200 (in một mặt)

P/N: 88.C0837.000T

Giá: 23.630.000 đ Giảm 21%

Bán: 18.690.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in thẻ nhựa Hiti CS200e (in hai mặt)

P/N: 88.C0837.000T

Giá: 32.950.000 đ Giảm 16%

Bán: 27.590.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in thẻ entrust Sigma DS2 (in 2 mặt)

P/N: SigmaDS2

Giá: 67.800.000 đ Giảm 6%

Bán: 63.950.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in thẻ Zebra ZC300

P/N: ZC31-000C000AP00

Giá: 24.650.000 đ Giảm 25%

Bán: 18.490.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

  • Chương trình tặng kèm Mực đen tới ngày 15 tháng 11 2023

Mực màu cho máy in thẻ Datacard CD119 (500 thẻ)

P/N: MUCMAUCD119

Giá: 4.090.000 đ Giảm 5%

Bán: 3.890.000 đ

Giá ưu đãi

Thẻ nhựa PVC (phôi trắng)

P/N: THEPVC

Giá: 9.000 đ Giảm 44%

Bán: 5.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in thẻ nhựa Zebra Zebra P330i

P/N: P330i

Giá: 57.590.000 đ Giảm 21%

Bán: 45.499.000 đ

Giá ưu đãi

Ruy băng mực YMCKO 800300-350AP máy Zebra ZC100/ZC300 (màu)

P/N: 800300-350AP

Giá: 1.270.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.050.000 đ

Giá ưu đãi

Ruy băng mực 800300-304 máy Zebra ZC100/300/350 (xanh)

P/N: 800300-304

Giá: 1.520.000 đ Giảm 21%

Bán: 1.200.000 đ

Giá ưu đãi

Ruy băng mực 800300-301AP máy Zebra ZC300/ZC100 (đen/black)

P/N: 800300-301AP

Giá: 920.000 đ Giảm 25%

Bán: 690.000 đ

Giá ưu đãi

Băng mực cho máy in thẻ nhựa Hiti CS200e (Đen)

P/N: RB.HT.001

Giá: 810.000 đ Giảm 20%

Bán: 650.000 đ

Giá ưu đãi

Ribbon cho máy in thẻ nhựa Hiti CS200e YMCKO (Màu)

P/N: 87.R0510.0DXT

Giá: 2.040.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.690.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in thẻ nhựa DATACARD CD119

P/N: CD119

Giá: 42.400.000 đ Giảm 25%

Bán: 31.800.000 đ

Giá ưu đãi

Ribbon màu YMCKT dùng cho máy in thẻ nhựa DS1, DS2 (500 thẻ)

P/N: 525100-004-S100

Giá: 3.800.000 đ Giảm 7%

Bán: 3.545.000 đ

Giá ưu đãi

Ribbon đen dùng cho máy in thẻ nhựa Sigma DS1,DS2 (1500 thẻ)

P/N: 525900-002

Giá: 1.250.000 đ Giảm 21%

Bán: 990.000 đ

Giá ưu đãi

Mực màu cho máy in thẻ nhựa Datacard SD360 (500 thẻ)

P/N:

Giá: 5.600.000 đ Giảm 4%

Bán: 5.380.000 đ

Giá ưu đãi

Mực đen cho máy in thẻ nhựa Datacard SD360 (1500 thẻ)

P/N: 532000-053

Giá: 1.550.000 đ Giảm 13%

Bán: 1.345.000 đ

Giá ưu đãi

Mực đen cho máy in thẻ DataCard SD260L (1500 thẻ)

P/N: 0

Giá: 1.550.000 đ Giảm 13%

Bán: 1.345.000 đ

Giá ưu đãi

Mực màu cho máy in thẻ DataCard SD260L (500 thẻ)

P/N: MUCMAUSD260L-500

Giá: 5.450.000 đ Giảm 1%

Bán: 5.380.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in thẻ nhựa Zebra ZXP Series 3

P/N: ZXP Series 3

Giá bán: Liên hệ

Máy in thẻ nhựa Zebra ZXP Series 9

P/N: ZXP Series 9

Giá bán: Liên hệ

Máy in thẻ nhựa Zebra ZXP Series 7

P/N: ZXP Series 7

Giá bán: Liên hệ

MÁY IN THẺ ZEBRA ZC100

P/N: ZC100

Giá bán: Liên hệ

Máy in thẻ Entrust Sigma DS1 (In 1 mặt)

P/N: Sigma DS1

Giá: 35.500.000 đ Giảm 13%

Bán: 30.900.000 đ

Giá ưu đãi

Ribbon màu YMCKT dùng cho máy in thẻ nhựa DS1, DS2 (250 thẻ)

P/N: 525100-001-S100

Giá: 2.950.000 đ Giảm 16%

Bán: 2.490.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ lật đảo thẻ tự động máy in thẻ HiTi CS200e

P/N: CS200e

Giá: 9.500.000 đ Giảm 9%

Bán: 8.650.000 đ

Giá ưu đãi

Mực đen cho máy in thẻ Datacard CD119 (1500 thẻ)

P/N: MUCDENCD119

Giá: 1.350.000 đ Giảm 15%

Bán: 1.150.000 đ

Giá ưu đãi

Mực màu cho máy in thẻ DataCard SD260L (250 thẻ)

P/N: MUCMAUSD260L-250

Giá bán: Liên hệ

Máy in thẻ nhựa Zebra ZC10L

P/N:

Giá bán: Liên hệ