Máy chấm công thẻ từ (Tổng 6 sản phẩm)

0

Thiết bị kiểm soát ra vào cửa SOYAL AR 327H

P/N: AR 327H

Giá: 3.340.000 đ Giảm 14%

Bán: 2.876.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công Ronald Jack SC403 (thẻ cảm ứng)

P/N: RJSC403

Giá: 3.060.000 đ Giảm 12%

Bán: 2.690.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công TIMETREX TT-SC403 (thẻ từ)

P/N: TTSC403

Giá: 3.270.000 đ Giảm 14%

Bán: 2.810.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công Ronald Jack S300 (Thẻ từ)

P/N: RJS300

Giá: 3.520.000 đ Giảm 11%

Bán: 3.129.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công Ronald Jack K300 (thẻ từ cứng)

P/N: RJK300

Giá: 3.300.000 đ Giảm 12%

Bán: 2.900.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công bằng Ronald Jack S200 (thẻ cảm ứng)

P/N: RJS200

Giá: 3.290.000 đ Giảm 12%

Bán: 2.898.000 đ

Giá ưu đãi