Thiết bị mạng, lưu trữ (Tổng 502 sản phẩm)

Bộ phát wifi 6 Asus ZenWiFi XD4 3-Pack màu đen (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: XD4 (B-3-PK)

Giá: 8.349.000 đ Giảm 19%

Bán: 6.788.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus ZenWiFi XD4 3-Pack màu trắng (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: XD4 (W-3-PK)

Giá: 8.472.000 đ Giảm 19%

Bán: 6.850.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Asus RT-AC1200 V2 (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ 25 User)

P/N: RTAC1200

Giá: 1.090.000 đ Giảm 43%

Bán: 625.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus RT-AX86U (Chuẩn AX/ AX5700Mbps/ 3 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ Dưới 80 User)

P/N: RTAX86U

Giá: 6.990.000 đ Giảm 24%

Bán: 5.300.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus ROG Rapture Gaming GT-AX11000 Pro (Chuẩn AX/ AX11000Mbps/ 8 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ Dưới 80 User)

P/N: ROG Rapture GTAX11000 Pro

Giá: 11.870.000 đ Giảm 18%

Bán: 9.745.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus ZenWiFi XT8 2-Pack Trắng (Chuẩn AX/ AX6000Mbps/ 6 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: XT8 (W-2-PK)

Giá: 13.150.000 đ Giảm 19%

Bán: 10.688.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus ZenWiFi XT8 2-Pack Đen (Chuẩn AX/ AX6000Mbps/ 6 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh)

P/N: XT8 (B-2-PK)

Giá: 12.590.000 đ Giảm 19%

Bán: 10.190.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus ROG Rapture Gaming GT6 Black 2-Pack Chuẩn AX

P/N: ROG Rapture GT6

Giá: 18.310.000 đ Giảm 19%

Bán: 14.750.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Asus RT-AC750L (Chuẩn AC/ AC750Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ 25 User)

P/N: RTAC750L

Giá: 599.000 đ Giảm 22%

Bán: 469.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Asus RT-AC59U V2 (Chuẩn AC/ AC1500Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 25 User)

P/N: RTAC59U V2

Giá: 1.092.000 đ Giảm 29%

Bán: 775.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Asus RT-AC53 (Chuẩn AC/ AC750Mbps/ 3 Ăng-ten ngoài/ 25 User)

P/N: RTAC53

Giá: 799.000 đ Giảm 28%

Bán: 575.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus TUF Gaming AX3000 (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 45User)

P/N: TUF AX3000

Giá: 4.499.000 đ Giảm 27%

Bán: 3.300.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus ROG Rapture Gaming GT-AX11000 (Chuẩn AX/ AX11000Mbps/ 8 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: ROG Rapture GTAX11000

Giá: 14.150.000 đ Giảm 17%

Bán: 11.800.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1008 (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1008

Giá: 1.074.000 đ Giảm 19%

Bán: 865.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1218MP (Gigabit (1000Mbps)/ 20 Cổng/ 4 SFP/ 16 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1218MP

Giá: 4.290.000 đ Giảm 13%

Bán: 3.725.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG116 (Gigabit (1000Mbps)/ 16 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG116

Giá: 1.500.000 đ Giảm 15%

Bán: 1.275.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1024DE (Gigabit (1000Mbps)/ 24 Cổng/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1024DE

Giá: 2.999.000 đ Giảm 28%

Bán: 2.165.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SF1048 10/100Mbps 48 cổng chính hãng - Tân Phát

P/N: TL-SF1048

Giá: 2.590.000 đ Giảm 20%

Bán: 2.065.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG105E (Gigabit (1000Mbps)/ 5 Cổng/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG105E

Giá: 729.000 đ Giảm 12%

Bán: 645.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1008D (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ Vỏ Nhựa)

P/N: TL-SG1008D

Giá: 599.000 đ Giảm 30%

Bán: 420.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SF1008D (10/100Mbps/ 8 Cổng/ Vỏ Nhựa)

P/N: TL-SF1008D

Giá: 259.000 đ Giảm 36%

Bán: 165.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1008MP (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1008MP

Giá: 2.490.000 đ Giảm 31%

Bán: 1.725.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1005D (Gigabit (1000Mbps)/ 5 Cổng/ Vỏ Nhựa)

P/N: TL-SG1005D

Giá: 359.000 đ Giảm 28%

Bán: 260.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1016DE (Gigabit (1000Mbps)/ 16 Cổng/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1016DE

Giá: 2.299.000 đ Giảm 25%

Bán: 1.730.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG108E (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG108E

Giá: 950.000 đ Giảm 9%

Bán: 865.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SF1024D (10/100Mbps/ 24 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SF1024D

Giá: 1.199.000 đ Giảm 20%

Bán: 955.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1008P (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ 4 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1008P

Giá: 1.699.000 đ Giảm 31%

Bán: 1.175.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1005P (Gigabit (1000Mbps)/ 5 Cổng/ 4 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1005P

Giá: 1.299.000 đ Giảm 35%

Bán: 845.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link LS108G (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: TL-LS108G

Giá: 729.000 đ Giảm 45%

Bán: 400.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link LS1005G (Gigabit (1000Mbps)/ 5 Cổng/ Vỏ Nhựa)

P/N: TL-LS1005G

Giá: 349.000 đ Giảm 38%

Bán: 215.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SF1016DS (10/100Mbps/ 16 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SF1016DS

Giá: 1.002.000 đ Giảm 19%

Bán: 815.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link LS105G (Gigabit (1000Mbps)/ 5 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: TP-Link LS105G

Giá: 449.000 đ Giảm 33%

Bán: 300.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1016 (Gigabit (1000Mbps)/ 16 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1016

Giá: 2.202.000 đ Giảm 25%

Bán: 1.645.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1016D (Gigabit (1000Mbps)/ 16 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1016D

Giá: 1.599.000 đ Giảm 22%

Bán: 1.245.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1024D (Gigabit (1000Mbps)/ 24 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1024D

Giá: 2.199.000 đ Giảm 25%

Bán: 1.645.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link LS1008G (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ Vỏ Nhựa)

P/N: TL-LS1008G

Giá: 499.000 đ Giảm 33%

Bán: 335.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link JetStream TL-SG2210P (Gigabit (1000Mbps)/ 10 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG2210P

Giá: 3.408.000 đ Giảm 17%

Bán: 2.825.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ Tp-Link JetStream 52-Port Gigabit L2+ Managed Switch with 48-Port PoE+

P/N: TL-SG3452P

Giá: 15.314.000 đ Giảm 19%

Bán: 12.450.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1024 (Gigabit (1000Mbps)/ 24 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1024

Giá: 2.199.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.825.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG105 (Gigabit (1000Mbps)/ 5 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG105

Giá: 499.000 đ Giảm 35%

Bán: 325.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1430 24G R8R49A (Gigabit (1000Mbps)/ 24 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: R8R49A

Giá: 4.472.000 đ Giảm 4%

Bán: 4.290.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus RT-AX1800HP MU-MIMO (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: RTAX1800HP MUMIMO

Giá: 1.599.000 đ Giảm 19%

Bán: 1.290.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link TL-WR841HP (Chuẩn N/ 300Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài 9dBi/ Xuyên tường/ 25 User)

P/N: TL WR841HP

Giá: 850.000 đ Giảm 6%

Bán: 795.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus RT-AX53U (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: RTAX53U

Giá: 1.390.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.110.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus RT-AX57 (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 45User)

P/N: RTAX57

Giá: 2.590.000 đ Giảm 21%

Bán: 2.035.000 đ

Giá ưu đãi

Thiết bị mở rộng sóng WIFI TOTOLINK EX200 chuẩn N300MBPS

P/N: EX200

Giá: 269.000 đ Giảm 14%

Bán: 230.000 đ

Giá ưu đãi

Aruba Instant On 802.3at POE Injector | Không bao gồm dây (R9M77A)

P/N: R9M77A

Giá: 1.798.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.498.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus ZenWiFi XD4 2-Pack màu trắng (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ Wifi Mesh/ 45User)

P/N: ZenWiFi XD4 2Pack

Giá: 5.769.000 đ Giảm 19%

Bán: 4.650.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus AURA RGB RT-AX82U (Chuẩn AX/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ Dưới 80 User)

P/N: AURA RGB RTAX82U

Giá: 6.390.000 đ Giảm 23%

Bán: 4.950.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus RT-AX58U (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 45User)

P/N: RTAX58U

Giá: 3.999.000 đ Giảm 31%

Bán: 2.750.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus TUF Gaming TUF-AX5400 (Chuẩn AX/ AX5400Mbps/ 6 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 45User)

P/N: TUF TUFAX5400

Giá: 5.690.000 đ Giảm 12%

Bán: 4.990.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX72 (Chuẩn AX/ AX5400Mbps/ 6 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

P/N: Archer AX72

Giá: 2.690.000 đ Giảm 24%

Bán: 2.050.000 đ

Giá ưu đãi
1 2 3 4 5 6 7