Case máy tính (Tổng 49 sản phẩm)

Vỏ Case ASUS Prime AP201 MESH BLACK

P/N: ASUS Prime AP201 MESH

Giá: 1.810.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.450.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ máy tính Xigmatek AQUA ULRA (EN40795) - PREMIUM GAMING E-ATX, ARGB STRIPT

P/N: Xigmatek AQUA ULRA (EN40795)

Giá: 2.660.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.250.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ XIGMATEK ELITE 1 ARTIC 3F (EN0846) - ATX

P/N: XIGMATEK ELITE 1 ARTIC 3F (EN0846)

Giá: 1.040.000 đ Giảm 16%

Bán: 870.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ máy tính Corsair iCUE 5000X RGB QL True White CC-9011233-WW

P/N: Corsair iCUE 5000X RGB QL True

Giá: 7.670.000 đ Giảm 15%

Bán: 6.499.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ máy tính Xigmatek AQUA ULTRA ARTIC (EN40801) - PREMIUM GAMING E-ATX, ARGB STRIP

P/N: Xigmatek AQUA ULTRA ARTIC (EN40801)

Giá: 2.700.000 đ Giảm 17%

Bán: 2.250.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ XIGMATEK ELITE 1 3F (EN0839) - ATX

P/N: XIGMATEK ELITE 1 3F (EN0839) - ATX

Giá: 1.090.000 đ Giảm 20%

Bán: 870.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ case Corsair 7000D Airflow TG Black (CC-9011218-WW)

P/N: Corsair 7000D Airflow TG

Giá: 6.350.000 đ Giảm 17%

Bán: 5.290.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ máy tính Xigmatek ENDORPHIN ULTRA ARTIC (EN41358) - PREMIUM GAMING ATX

P/N: Xigmatek ENDORPHIN ULTRA ARTIC (EN41358)

Giá: 2.000.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.600.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ XIGMATEK GAMING X 3F (EN49899) ATX

P/N: XIGMATEK GAMING X 3F (EN49899)

Giá: 900.000 đ Giảm 16%

Bán: 760.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ case Corsair 7000D Airflow TG White (CC-9011219-WW)

P/N: Corsair 7000D Airflow TG

Giá: 6.740.000 đ Giảm 20%

Bán: 5.390.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ máy tính Xigmatek ENDORPHIN ULTRA (EN41341) - PREMIUM GAMING ATX

P/N: Xigmatek ENDORPHIN ULTRA (EN41341)

Giá: 1.890.000 đ Giảm 15%

Bán: 1.600.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ máy tính Xigmatek GAMING Z 3F (EN41082) - GAMING ATX

P/N: Xigmatek GAMING Z 3F (EN41082)

Giá: 860.000 đ Giảm 16%

Bán: 720.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ máy tính Corsair ICUE 5000D RGB Airflow CC-9011243-WW (Mid Tower/ Trắng)

P/N: Corsair ICUE 5000D RGB Airflow

Giá: 5.530.000 đ Giảm 15%

Bán: 4.690.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ case XIGMATEK X3 ZAKU (EN48533) - PREMIUM GAMING M-ATX

P/N: XIGMATEK X3 ZAKU (EN48533)

Giá: 1.860.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.550.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ máy tính Xigmatek HERO II 3F (EN40290) - GAMING ATX

P/N: Xigmatek HERO II 3F (EN40290)

Giá: 790.000 đ Giảm 20%

Bán: 630.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ máy tính Corsair ICUE 5000D RGB Airflow CC-9011242-WW (Mid Tower/ Đen)

P/N: Corsair ICUE 5000D RGB Airflow

Giá: 5.630.000 đ Giảm 17%

Bán: 4.690.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ case XIGMATEK X3 GD (EN48489) - PREMIUM GAMING M-ATX

P/N: XIGMATEK X3 GD (EN48489)

Giá: 1.940.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.550.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ máy tính Xigmatek NYX AIR ARTIC 3F (EN40924) - GAMING M-ATX

P/N: Xigmatek NYX AIR ARTIC 3F (EN40924)

Giá: 740.000 đ Giảm 15%

Bán: 630.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ máy tính Corsair ICUE 4000D RGB Airflow CC-9011241-WW (Mid Tower/ Trắng)

P/N: Corsair ICUE 4000D RGB Airflow

Giá: 4.120.000 đ Giảm 20%

Bán: 3.299.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ XIGMATEK AQUA III MV (EN40085)

P/N: XIGMATEK AQUA III MV (EN40085)

Giá: 1.590.000 đ Giảm 15%

Bán: 1.350.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ máy tính Xigmatek NYX AIR 3F (EN40900) - GAMING M-ATX

P/N: Xigmatek NYX AIR 3F (EN40900)

Giá: 720.000 đ Giảm 17%

Bán: 600.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ máy tính Corsair ICUE 4000D RGB Airflow CC-9011240-WW (Mid Tower/ Đen)

P/N: Corsair ICUE 4000D RGB Airflow

Giá: 3.890.000 đ Giảm 15%

Bán: 3.299.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ XIGMATEK AQUA III (EN0815)

P/N: XIGMATEK AQUA III (EN0815)

Giá: 1.500.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.250.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ máy tính Xigmatek XA-20 (ATX) EN46072

P/N: Xigmatek XA-20 (ATX) EN46072

Giá: 380.000 đ Giảm 21%

Bán: 300.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ máy tinh Corsair 5000D Airflow TG Black (CC-9011210-WW)

P/N: Corsair 5000D Airflow TG

Giá: 3.930.000 đ Giảm 17%

Bán: 3.279.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ XIGMATEK AQUA III ARTIC (EN0822)

P/N: XIGMATEK AQUA III ARTIC (EN0822)

Giá: 1.560.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.250.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ máy tính Xigmatek XG-20 (EN40092) - ATX

P/N: Xigmatek XG-20 (EN40092)

Giá: 350.000 đ Giảm 14%

Bán: 300.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ máy tính Asus ROG HYPERION GR701 (Mid Tower/ Đen)

P/N: Asus ROG HYPERION GR701

Giá: 12.510.000 đ Giảm 15%

Bán: 10.599.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ máy tính Corsair 5000D Airflow TG White (CC-9011211-WW)

P/N: Corsair 5000D Airflow TG

Giá: 4.100.000 đ Giảm 20%

Bán: 3.279.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ máy tính Xigmatek ANUBIS PRO 4FX (EN40771) - PREMIUM GAMING E-ATX, KÈM 04 FAN ARGB

P/N: Xigmatek ANUBIS PRO 4FX (EN40771)

Giá: 1.420.000 đ Giảm 15%

Bán: 1.200.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ case XIGMATEK XA-22 (ATX) EN47567

P/N: XIGMATEK XA-22 (ATX) EN47567

Giá: 360.000 đ Giảm 17%

Bán: 300.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ Case ASUS ROG STRIX HELIOS GX601- GUNDAM

P/N: ASUS ROG STRIX HELIOS GX601

Giá: 10.500.000 đ Giảm 15%

Bán: 8.899.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ máy tính Corsair 4000D Airflow Tempered Glass Black (CC-9011200-WW)

P/N: Corsair 4000D Airflow Tempered Glass

Giá: 2.120.000 đ Giảm 15%

Bán: 1.800.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ máy tính Xigmatek LUX S 3FX (EN47840) kèm 3 Fan

P/N: Xigmatek LUX S 3FX (EN47840)

Giá: 1.370.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.139.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ máy tính Asus ROG Strix Helios GX601 White Edition Mid Tower

P/N: ROG Strix Helios GX601

Giá: 8.970.000 đ Giảm 15%

Bán: 7.599.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ máy tính Corsair 4000D Airflow Tempered Glass White (CC-9011201-WW)

P/N: Corsair 4000D Airflow Tempered Glass

Giá: 2.160.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.800.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ máy tính Xigmatek LUX S ARTIC 3FX (EN47857) kèm 3 Fan

P/N: Xigmatek LUX S ARTIC 3FX (EN47857)

Giá: 1.420.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.139.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ máy tính Asus ROG Strix Helios GX601 Mid Tower

P/N: Asus ROG Strix Helios GX601

Giá: 8.280.000 đ Giảm 17%

Bán: 6.899.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ máy tính Corsair 3000D RGB Tempered Glass Mid-Tower, White CC-9011256-WW

P/N: Corsair 3000D RGB Tempered Glass

Giá: 3.060.000 đ Giảm 20%

Bán: 2.450.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ máy tính Xigmatek LUX A SHADOW (EN47826)

P/N: Xigmatek LUX A SHADOW (EN47826)

Giá: 1.090.000 đ Giảm 16%

Bán: 920.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ máy tính Asus TUF gaming GT502 Black

P/N: Asus TUF gaming GT502

Giá: 3.870.000 đ Giảm 20%

Bán: 3.099.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ máy tính Corsair 3000D RGB Tempered Glass Mid-Tower, Black CC-9011255-WW

P/N: Corsair 3000D RGB Tempered Glass

Giá: 2.890.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.450.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ máy tính Xigmatek LUX A ARTIC (EN47833)

P/N: Xigmatek LUX A ARTIC (EN47833)

Giá: 1.100.000 đ Giảm 16%

Bán: 920.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ máy tính Asus TUF gaming GT502 White

P/N: Asus TUF gaming GT502

Giá: 3.660.000 đ Giảm 15%

Bán: 3.099.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ máy tính Corsair 3000D Tempered Glass Mid-Tower, Black CC-9011251-WW

P/N: Corsair 3000D Tempered Glass

Giá: 2.100.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.750.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ XIGMATEK AQUA M (EN40061)

P/N: XIGMATEK AQUA M (EN40061)

Giá: 1.100.000 đ Giảm 20%

Bán: 879.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ máy tính ASUS Prime AP201 CASE MESH White

P/N: ASUS Prime AP201 CASE MESH

Giá: 1.620.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.350.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ máy tính Corsair 3000D Tempered Glass Mid-Tower, White CC-9011252-WW

P/N: Corsair 3000D Tempered Glass

Giá: 2.190.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.750.000 đ

Giá ưu đãi

Vỏ XIGMATEK AQUA M ARTIC (EN40108)

P/N: XIGMATEK AQUA M ARTIC (EN40108)

Giá: 1.040.000 đ Giảm 15%

Bán: 879.000 đ

Giá ưu đãi