Đầu in mã vạch Zebra (Tổng 60 sản phẩm)

Đầu in mã vạch Zebra ZT230 203dpi / ZT231 203dpi (P1037974-010)

P/N: P1037974-010

Giá: 8.700.000 đ Giảm 19%

Bán: 7.050.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZT230 300dpi ZT231 300dpi(P1037974-011)

P/N: P1037974-011

Giá: 9.860.000 đ Giảm 19%

Bán: 7.990.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZT411 (203dpi) P1058930-009

P/N: P1058930-009

Giá: 8.210.000 đ Giảm 17%

Bán: 6.790.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZT411 (300dpi) P1058930-010

P/N: P1058930-010

Giá: 9.460.000 đ Giảm 16%

Bán: 7.950.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZT411 (600dpi) P1058930-011

P/N: P1058930-011

Giá: 22.090.000 đ Giảm 21%

Bán: 17.495.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZT410 300dpi (P1058930-010)

P/N: P1058930-010

Giá: 9.810.000 đ Giảm 22%

Bán: 7.650.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZT620 300dpi (P1083320-016)

P/N: P1083320-016

Giá: 16.860.000 đ Giảm 14%

Bán: 14.500.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra 105SL 300dpi (G32433M)

P/N: G32433M

Giá: 9.500.000 đ Giảm 8%

Bán: 8.700.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra 105SL 203 dpi (G324321M)

P/N: G324321M

Giá: 10.850.000 đ Giảm 19%

Bán: 8.790.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra Z4M 203 dpi (G79056-1M)

P/N: G79056-1M

Giá: 8.870.000 đ Giảm 17%

Bán: 7.361.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra S4M 300dpi (G41401M)

P/N: G41401M

Giá: 10.070.000 đ Giảm 16%

Bán: 8.460.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra S4M 203dpi (G41400M)

P/N: G41400M

Giá: 9.090.000 đ Giảm 19%

Bán: 7.361.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZM600 300dpi (79804M)

P/N: 79804M

Giá: 14.540.000 đ Giảm 16%

Bán: 12.211.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZM600 203dpi (79803M)

P/N: 79803M

Giá: 13.720.000 đ Giảm 19%

Bán: 11.111.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZM400 600dpi (79802M)

P/N: 79802M

Giá: 24.350.000 đ Giảm 16%

Bán: 20.450.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZM400 300dpi (79801M)

P/N: 79801M

Giá: 11.310.000 đ Giảm 16%

Bán: 9.500.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZM400 203dpi (79800M)

P/N: 79800M

Giá: 8.500.000 đ Giảm 11%

Bán: 7.550.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra GX430t (305 dpi)

P/N:

Giá: 8.280.000 đ Giảm 19%

Bán: 6.707.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZT610 600dpi (P1083320-012)

P/N: P1083320-012

Giá: 14.300.000 đ Giảm 15%

Bán: 12.190.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZT420 (203dpi)/P1058930-012

P/N: P1058930-012

Giá: 8.990.000 đ Giảm 7%

Bán: 8.350.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZT421 203Dpi (P1058930-012)

P/N: P1058930-012

Giá: 8.900.000 đ Giảm 6%

Bán: 8.350.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZT421 300Dpi (P1058930-013)

P/N:

Giá: 15.350.000 đ Giảm 20%

Bán: 12.290.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZT420 (300dpi)/P1058930-013

P/N: P1058930-013

Giá: 14.850.000 đ Giảm 17%

Bán: 12.290.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZT410 203dpi (P1058930-009)

P/N: P1058930-009

Giá: 8.020.000 đ Giảm 14%

Bán: 6.895.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZT410 600dpi (P1058930-011)

P/N: P1058930-011

Giá: 21.300.000 đ Giảm 16%

Bán: 17.895.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra 110Xi4 600Dpi

P/N:

Giá: 18.800.000 đ Giảm 17%

Bán: 15.600.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra TLP2844 (203 dpi)

P/N:

Giá: 3.710.000 đ Giảm 16%

Bán: 3.114.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra 170Xi4 300Dpi (P1004237)

P/N: P1004237

Giá: 18.720.000 đ Giảm 14%

Bán: 16.103.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZT510 203dpi (P1083347-005)

P/N: P1083347-005

Giá: 9.810.000 đ Giảm 19%

Bán: 7.945.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZT510 300dpi (P1083347-006)

P/N: P1083347-006

Giá: 10.170.000 đ Giảm 17%

Bán: 8.445.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra 110PAX4 (305 dpi)

P/N:

Giá: 15.700.000 đ Giảm 17%

Bán: 13.033.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra 105SL plus (203 dpi)/P1053360-018

P/N: P1053360-018

Giá: 10.060.000 đ Giảm 16%

Bán: 8.450.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra 110Xi4 203dpi (P1004230)

P/N: P1004230

Giá: 15.400.000 đ Giảm 19%

Bán: 12.478.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra 110Xi4 300Dpi (P1004232)

P/N: P1004232

Giá: 12.770.000 đ Giảm 17%

Bán: 10.600.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra 105SL plus 300dpi (P1053360-019)

P/N: P1053360-019

Giá: 9.500.000 đ Giảm 9%

Bán: 8.650.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra 170XiII & 170XiIII (300 dpi)

P/N:

Giá: 27.470.000 đ Giảm 16%

Bán: 23.074.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZT610 300dpi (P1083320-011)

P/N: P1083320-011

Giá: 13.320.000 đ Giảm 20%

Bán: 10.650.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZT620 600dpi (P1083320-017)

P/N: P1083320-017

Giá bán: Liên hệ

Đầu in mã vạch Zebra ZT620 203dpi (P1083320-015)

P/N: P1083320-015

Giá bán: Liên hệ

Đầu in mã vạch Zebra ZD421 300dpi (P1112640-020)

P/N: P1112640-020

Giá: 4.600.000 đ Giảm 5%

Bán: 4.390.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZD421 203dpi (P1112640-019)

P/N: P1112640-019

Giá bán: Liên hệ

Đầu in mã vạch Zebra ZT610 203dpi (P1083320-010)

P/N: P1083320-010

Giá: 13.500.000 đ Giảm 25%

Bán: 10.190.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra TLP 2844-Z

P/N:

Giá bán: Liên hệ

Đầu in mã vạch Zebra RZ400

P/N:

Giá bán: Liên hệ

Đầu in mã vạch Zebra ZD500R

P/N:

Giá bán: Liên hệ

Đầu in mã vạch Zebra TLP 2844

P/N:

Giá bán: Liên hệ

Đầu in mã vạch Zebra 140Xi4

P/N: P1004234

Giá bán: Liên hệ

Đầu in mã vạch Zebra HC100

P/N:

Giá bán: Liên hệ

Đầu in mã vạch Zebra QLN 220

P/N:

Giá bán: Liên hệ

Đầu in mã vạch Zebra RZ600

P/N:

Giá bán: Liên hệ

Đầu in mã vạch Zebra P4T

P/N:

Giá bán: Liên hệ

Đầu in mã vạch Zebra

Đầu in tem nhãn mã vạch tới từ thương hiệu Zebra là một dòng sản phẩm sản xuất chính hãng bởi Zebra Technologies, một thương hiệu nổi tiếng trong ngành công nghiệp in ấn và quản lý hàng hóa. Đây là các thành phần chính của các máy in mã vạch Zebra, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các mã vạch chất lượng cao trên các sản phẩm, hàng hóa, thẻ tín dụng, và nhiều ứng dụng khác. Việc sử dụng mã vạch giúp theo dõi hàng hóa, quản lý tồn kho, tăng hiệu suất và đảm bảo tính chính xác trong các quy trình vận hành.

đầu in mã vạch Zebra

Ứng dụng của máy in mã vạch Zebra

Máy in mã vạch Zebra có nhiều ứng dụng quan trọng và rộng rãi, bao gồm:

  1. Quản lý tồn kho: Sử dụng mã vạch để theo dõi hàng tồn kho và quản lý nhanh chóng các vật phẩm trong kho.

  2. Bán lẻ: Sản xuất mã vạch trên sản phẩm để thuận tiện cho việc thanh toán và quản lý hàng hóa trong cửa hàng.

  3. Chăm sóc sức khỏe: Trong ngành chăm sóc sức khỏe, mã vạch được sử dụng để theo dõi và quản lý các mẫu thử, dược phẩm, và bệnh nhân.

  4. Vận chuyển và logistics: Mã vạch giúp theo dõi hàng hóa và tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Sản phẩm nổi bật của thương hiệu Zebra

Đầu in mã vạch Zebra zt600

Zebra Technologies đã nổi danh trong ngành công nghiệp in ấn và quản lý hàng hóa. Ngoài Đầu in mã vạch, thương hiệu này còn sản xuất một loạt các sản phẩm và máy in mã vạch cao cấp. Dưới đây là một số máy in nổi bật của Zebra có thể thay thế cho nhau:

  1. Máy in mã vạch Zebra GX430t: Máy in mã vạch công nghiệp với khả năng in nhanh và chất lượng cao.

  2. Máy in mã vạch Zebra ZD620: Máy in nhanh, đa năng, và dễ sử dụng, phù hợp cho nhiều ứng dụng.

  3. Máy in mã vạch di động Zebra QLn420: Được thiết kế cho việc in ấn di động và quản lý tồn kho trên tình hình thực tế.

Đầu in mã vạch Zebra và các máy in mã vạch của Zebra Technologies đều được đánh giá cao về tính năng, độ tin cậy và hiệu suất. Chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp và tổ chức duy trì quy trình làm việc hiệu quả và tối ưu hóa quản lý hàng hóa.