Phụ kiện cân điện tử (Tổng 8 sản phẩm)

Bàn phím cân Rongta RLS1100

P/N: RLS1100

Giá: 2.230.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.850.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in cân Topcash S36

P/N:

Giá: 1.900.000 đ Giảm 21%

Bán: 1.500.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in cân SM320

P/N:

Giá: 3.060.000 đ Giảm 12%

Bán: 2.690.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in cân Bcom

P/N:

Giá: 4.530.000 đ Giảm 12%

Bán: 3.990.000 đ

Giá ưu đãi

Bàn phím cân Rongta RLS1000

P/N:

Giá: 2.180.000 đ Giảm 15%

Bán: 1.850.000 đ

Giá ưu đãi

Cáp USB sang COM RS232 Unitek Y-105A (dùng cho cân UPA, UWAN)

P/N:

Giá: 350.000 đ Giảm 17%

Bán: 290.000 đ

Giá ưu đãi