Cân chuyên dụng nhà máy, kho (Tổng 18 sản phẩm)

Cân bàn điện tử SALMON TỪ 100KG - 150KG

P/N:

Giá: 4.570.000 đ Giảm 17%

Bán: 3.790.000 đ

Giá ưu đãi

Cân bàn SALMON TỪ 300KG - 500KG (500x700mm)

P/N:

Giá: 6.530.000 đ Giảm 15%

Bán: 5.550.000 đ

Giá ưu đãi

Cân bàn điện tử SALMON TỪ 200KG - 300KG

P/N:

Giá: 6.320.000 đ Giảm 21%

Bán: 4.990.000 đ

Giá ưu đãi

Cân bàn điện tử SALMON TỪ 30KG - 60KG (New)

P/N:

Giá: 3.580.000 đ Giảm 12%

Bán: 3.150.000 đ

Giá ưu đãi