Máy in RFID (Tổng 5 sản phẩm)

Máy in nhãn RFID Zebra ZT411R RFID 203dpi (ZT41142-T0E00C0Z)

P/N: ZT41142-T0E00C0Z

Giá bán: Liên hệ

Máy in nhãn RFID Zebra ZT411R RFID 300dpi (ZT41143-T0E00C0Z)

P/N: ZT41143-T0E00C0Z

Giá bán: Liên hệ

TSC

Máy in di động RFID TSC Alpha-40L RFID

P/N: Alpha-40L

Giá bán: Liên hệ

Máy in mã vạch công nghiệp Zebra ZE521 RFID 203dpi

P/N: ZE52162-L0100A0Z

Giá bán: Liên hệ

Máy in mã vạch công nghiệp Zebra ZE521 RFID 300dpi

P/N: ZE52163-R0100A0Z

Giá bán: Liên hệ