Chấm công - giám sát (Tổng 132 sản phẩm)

Máy Chấm Công Ronald Jack K14 Pro (Vân Tay Và Thẻ)

P/N: K14Pro

2.450.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Ronald Jack 5000T-C (vân tay, wifi)

P/N: RJ 5000T-C

Giá: 4.270.000 đ Giảm 20%

Bán: 3.400.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công ZKTeco F18 (kiểm soát cửa ra vào)

P/N: ZKTF18

Giá: 4.410.000 đ Giảm 28%

Bán: 3.195.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công ZKTeco MB40-VL (khuôn mặt, kiểm soát cửa, vân tay, thẻ từ, wifi)

P/N: ZKTMB40VL

Giá: 5.220.000 đ Giảm 9%

Bán: 4.750.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nốiTặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệpƯu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Ronald Jack X628C (vân tay)

P/N: RJX628C

Giá: 3.320.000 đ Giảm 23%

Bán: 2.560.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nốiTặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệpƯu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Ronald Jack X628-ID (vân tay, thẻ từ)

P/N: RJX628-ID

Giá: 3.340.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.850.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nốiTặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệpƯu đãi lên tới 55%

Thẻ từ, thẻ cảm ứng proximity 125 Khz (phôi trắng)

P/N: THETU111

Giá: 10.000 đ Giảm 20%

Bán: 8.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công Ronald Jack RJ990N (Thẻ Giấy)

P/N: RJRJ990N

Giá: 6.420.000 đ Giảm 12%

Bán: 5.650.000 đ

Giá ưu đãi

Thiết bị ghi nhận giờ Ronald Jack RJ2200

P/N: RJ2200

Giá: 3.520.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.990.000 đ

Giá ưu đãi

Máy Chấm Công Ronald Jack RJ880

P/N: RJRJ880

Giá: 5.000.000 đ Giảm 4%

Bán: 4.790.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Ronald Jack MB20 (thẻ, khuôn mặt)

P/N: MB20

Giá: 3.130.000 đ Giảm 14%

Bán: 2.695.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công ZKteco iClock360 (vân tay và thẻ, WIFI)

P/N: ZKT360

Giá: 6.340.000 đ Giảm 1%

Bán: 6.250.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Ronald Jack RJ2500 (vân tay, thẻ từ)

P/N: RJRJ2500

Giá: 2.220.000 đ Giảm 27%

Bán: 1.625.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Ronald Jack X958A (vân tay, kiểm soát cửa)

P/N: RJX958A

Giá: 4.430.000 đ Giảm 12%

Bán: 3.900.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy Chấm Công Ronald Jack Iface 402 (khuôn mặt và vân tay, kiểm soát cửa)

P/N: Iface402

Giá: 7.850.000 đ Giảm 11%

Bán: 6.990.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công ZKTeco U260C (vân tay và thẻ)

P/N: ZKTU260C

Giá: 4.490.000 đ Giảm 4%

Bán: 4.300.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Ronald Jack X628 plus (vân tay, thẻ từ)

P/N: RJX628

Giá: 3.360.000 đ Giảm 11%

Bán: 2.990.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Ronald Jack 6869 (vân tay + thẻ từ)

P/N: RJ6869

Giá: 3.600.000 đ Giảm 6%

Bán: 3.395.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Ronald Jack IFACE 302 (khuôn mặt, thẻ và vân tay, kiểm soát cửa)

P/N: IFACE302

Giá: 7.850.000 đ Giảm 12%

Bán: 6.880.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Ronald Jack RJ1300 (vân tay, thẻ từ)

P/N: RJRJ1300

Giá: 2.880.000 đ Giảm 20%

Bán: 2.290.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Hộp bảo vệ máy chấm công (loại nằm - Thép không gỉ)

P/N:

Giá: 740.000 đ Giảm 15%

Bán: 627.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công Ronald Jack ICLOCK 100 (vân tay)

P/N: ICLOCK100

Giá: 5.590.000 đ Giảm 51%

Bán: 2.745.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Ronald Jack TFT 600 (vân tay, thẻ từ, kiểm soát cửa)

P/N: RJ600

Giá: 6.810.000 đ Giảm 6%

Bán: 6.370.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Uface 602-ID (Khuôn mặt,vân tay, thẻ cảm ứng)

P/N: 602ID

Giá: 7.960.000 đ Giảm 15%

Bán: 6.800.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Ronald Jack T1000 (vân tay, thẻ từ, wifi, 3G)

P/N: RJT1000

Giá: 9.750.000 đ Giảm 5%

Bán: 9.245.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công vân tay ZKTeco F21( vân tay+ thẻ từ)

P/N: RJF21

Giá: 4.710.000 đ Giảm 8%

Bán: 4.345.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công RonalJack X989C (vân tay+ thẻ+ pin)

P/N: RJX989C

Giá: 3.510.000 đ Giảm 6%

Bán: 3.315.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Ronald Jack T6C (vân tay, thẻ từ)

P/N: RJT6C

Giá: 3.790.000 đ Giảm 9%

Bán: 3.445.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Ronald Jack 8000T (vân tay, thẻ từ)

P/N: RJ8000T

Giá: 3.810.000 đ Giảm 6%

Bán: 3.595.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Ronald Jack 8000C (vân tay, thẻ từ)

P/N: RJ8000C

Giá: 3.730.000 đ Giảm 5%

Bán: 3.555.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Ronald jack IFACE MB300 (khuôn mặt, vân tay, thẻ, kiểm soát cửa)

P/N: MB300

Giá: 4.440.000 đ Giảm 6%

Bán: 4.195.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Ronald Jack FA3000 (lòng bàn tay, khuôn mặt, thẻ từ, kiểm soát cửa)

P/N: RJFA3000

Giá: 4.410.000 đ Giảm 6%

Bán: 4.125.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Ronald Jack IFACE VF380 (Khuôn mặt, thẻ cảm ứng,kiểm soát cửa)

P/N: IFACEVF380

Giá: 5.990.000 đ Giảm 8%

Bán: 5.495.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Ronad Jack RJ 2000 Pro+ (pin+vân tay + thẻ)

P/N: RJ2000Pro

Giá: 2.620.000 đ Giảm 9%

Bán: 2.395.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Ronald Jack ICLOCK 300 (vân tay)

P/N: RJ300

Giá: 7.140.000 đ Giảm 5%

Bán: 6.795.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công ZKTeco G2 (vân tay và thẻ)

P/N: ZKTG2

Giá: 8.160.000 đ Giảm 4%

Bán: 7.845.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Ronald RJ 5000T (vân tay)

P/N: RJ-5000T

Giá: 3.880.000 đ Giảm 13%

Bán: 3.395.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Ronald Jack B3-C (vân tay và thẻ cảm ứng)

P/N: ZKB3C

Giá: 3.160.000 đ Giảm 5%

Bán: 2.995.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Ronald Jack RJ4200 (vân tay, thẻ từ)

P/N: RJRJ4200

Giá: 3.690.000 đ Giảm 8%

Bán: 3.395.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Ronald Jack - 3000TID (vân tay)

P/N: RJ3000T

Giá: 3.160.000 đ Giảm 5%

Bán: 2.990.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công ZKTeco IN05 (vân tay, thẻ từ, dùng sim 3G)

P/N: IN05

Giá: 7.540.000 đ Giảm 9%

Bán: 6.890.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Ronald Jack 9089 (vân tay, thẻ từ, kiểm soát cửa)

P/N: RJ9089

Giá: 9.490.000 đ Giảm 5%

Bán: 8.990.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Ronald jack T8 plus (vân tay, thẻ)

P/N: RJT8plus

Giá: 2.780.000 đ Giảm 5%

Bán: 2.645.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Ronald Jack SC403 (thẻ cảm ứng)

P/N: RJSC403

Giá: 3.060.000 đ Giảm 6%

Bán: 2.890.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Ronald Jack-850A (vân tay, thẻ cảm ứng, kiểm soát cửa)

P/N: RJ850A

Giá: 5.440.000 đ Giảm 8%

Bán: 4.990.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Ronald Jack 3979C (vân tay)

P/N: RJ3979C

Giá: 4.240.000 đ Giảm 7%

Bán: 3.935.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Ronald Jack 9079 (vân tay, thẻ)

P/N: RJ9079

Giá: 6.190.000 đ Giảm 12%

Bán: 5.445.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Ronald Jack K300 (thẻ từ cứng)

P/N: RJK300

Giá: 3.300.000 đ Giảm 3%

Bán: 3.190.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Ronald Jack DG600 (vân tay)

P/N: DG600

Giá: 2.470.000 đ Giảm 10%

Bán: 2.215.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy Chấm Công Ronald Jack F19 (vân tay, thẻ từ, kiểm soát cửa)

P/N: F19

Giá: 4.970.000 đ Giảm 15%

Bán: 4.227.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Ronald Jack 808 (vân tay thẻ cảm ứng)

P/N: RJ808

Giá: 3.600.000 đ Giảm 12%

Bán: 3.170.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Ronald Jack S300 (Thẻ từ)

P/N: RJS300

Giá: 3.520.000 đ Giảm 11%

Bán: 3.129.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Ronald Jack RJ919 (vân tay và thẻ cảm ứng)

P/N: 919

Giá: 3.540.000 đ Giảm 11%

Bán: 3.150.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công Ronald Jack 8000A (vân tay, thẻ từ, kiểm soát cửa)

P/N: RJ 8000A

Giá: 4.540.000 đ Giảm 11%

Bán: 4.045.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

 • Tặng công cài đặt trên máy tính, khoan bắt vít vào tường( không bao gồm công đi dây điện, dây mạng)
 • Tặng 3m dây mạng, 2 đầu nối
 • Tặng phần mềm chấm công chuyên nghiệp bằng tiếng việt phù hợp mọi doanh nghiệp
 • Ưu đãi lên tới 55%

Máy chấm công bằng Ronald Jack S200 (thẻ cảm ứng)

P/N: RJS200

Giá: 3.290.000 đ Giảm 12%

Bán: 2.898.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công Ronald Jack-7500A (thẻ giấy)

P/N: RJ7500A

Giá: 2.900.000 đ Giảm 14%

Bán: 2.490.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công Ronald Jack-7500D (thẻ giấy)

P/N: RJ7500D

Giá: 2.800.000 đ Giảm 11%

Bán: 2.490.000 đ

Giá ưu đãi

Thiết bị kiểm soát ra vào cửa SOYAL AR 327H

P/N: AR 327H

Giá: 3.340.000 đ Giảm 14%

Bán: 2.876.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công vân tay Ronald Jack- 268

P/N: RJ268

Giá: 2.530.000 đ Giảm 11%

Bán: 2.250.000 đ

Giá ưu đãi
1 2 3

Máy chấm công & Giám sát: Cách tối ưu hóa quản lý thời gian và tài chính cho Doanh Nghiệp

Máy chấm công là một công cụ quan trọng để theo dõi thời gian làm việc của nhân viên tại nơi làm việc, giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả sự hiện diện của nhân viên và tính toán lương cũng như các khoản thưởng hoặc kỷ luật theo quy định. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp quản lý nhân viên dễ dàng hơn mà còn thúc đẩy sự trách nhiệm của họ trong việc tuân thủ quy tắc của công ty.

Có nhiều phương pháp chấm công khác nhau mà doanh nghiệp có thể sử dụng, và mỗi phương pháp đều có lợi ích và hạn chế riêng của nó. Hãy cùng tìm hiểu về những phương pháp chấm công phổ biến nhất hiện nay:

 1. Chấm công bằng thẻ giấy: Phương pháp này sử dụng máy chấm công và thẻ giấy. Nhân viên đưa thẻ giấy của họ vào máy chấm công để in ngày và giờ. Thông tin về thời gian vào và ra sẽ được ghi trên thẻ giấy.

  Ưu điểm: Không cần vân tay, dễ dàng lắp đặt, chi phí thấp.

  Nhược điểm: Thẻ giấy dễ bị hỏng, nhân viên phải luôn mang theo thẻ, khó kiểm tra tính chính xác và mất thời gian trong việc tổng hợp dữ liệu chấm công.

 2. Chấm công bằng thẻ từ: Đối với phương pháp này, doanh nghiệp cần trang bị máy chấm công thẻ từ. Thẻ từ chứa thông tin về nhân viên và được quét bằng máy chấm công để ghi lại thời gian.

  Ưu điểm: Tốc độ chấm công nhanh, thẻ từ bền và dễ lưu trữ, giảm thiểu lỗi trong quá trình chấm công.

  Nhược điểm: Chi phí in thẻ từ đắt đỏ, nhân viên phải luôn mang thẻ từ, có thể dẫn đến việc gian lận.

 3. Chấm công bằng vân tay: Sử dụng công nghệ nhận diện dấu vân tay để chấm công, giúp ngăn chặn việc gian lận.

  Ưu điểm: Loại bỏ khả năng gian lận, chấm công nhanh chóng và chi phí thấp.

  Nhược điểm: Vân tay ẩm ướt, lạnh hoặc bị thương có thể dẫn đến kết quả không chính xác, và không phù hợp cho các ngành công nghiệp cơ khí hoặc sản xuất kim loại.

 4. Chấm công bằng nhận diện khuôn mặt: Máy chấm công sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để xác định nhân viên.

  Ưu điểm: Hoàn toàn loại bỏ khả năng gian lận, chấm công nhanh chóng, không cần thẻ hoặc vân tay.

  Nhược điểm: Chi phí mua và cài đặt máy cao hơn, tốc độ chấm công chậm hơn so với thẻ giấy hoặc thẻ từ.

 5. Chấm công bằng nhận diện mống mắt: Sử dụng công nghệ nhận diện mống mắt để chấm công, với độ chính xác tuyệt đối.

  Ưu điểm: Công nghệ hiện đại với độ chính xác tối đa.

  Nhược điểm: Máy và chi phí cài đặt đắt đỏ.

 6. Chấm công trực tuyến: Phương pháp này sử dụng phần mềm chấm công để tạo ra sự tiện lợi.

  Ưu điểm: Chấm công nhanh chóng và chính xác, có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của doanh nghiệp.

  Nhược điểm: Yêu cầu thiết bị có kết nối mạng, có thể gây khó khăn cho nhân viên lớn tuổi.

Một giải pháp hiệu quả và hiện đại cho việc chấm công trong thời đại Công nghiệp 4.0 và Cách mạng số là sử dụng phần mềm chấm công. Một ví dụ điển hình là Wise Eye Attendance. Phần mềm này giúp tự động hóa quy trình chấm công, loại bỏ 100% việc nhập dữ liệu thủ công để giảm thiểu lỗi cho các bộ phận nhân sự và kế toán. Nó tích hợp nhiều phương pháp chấm công, từ mã, thẻ từ, vân tay, đến nhận diện khuôn mặt, và nhiều cách khác. Ngoài ra, nó có khả năng tạo liên kết với phần mềm tính lương để tính toán lương nhân viên một cách nhanh chóng, chính xác và minh bạch.

Phần mềm Wise Eye Attendance còn cung cấp khả năng theo dõi và tra cứu thông tin chấm công một cách hoạt động cho mọi người, cũng như tính toán tự động thời gian đi làm muộn, về sớm, và tổng số giờ làm việc hợp lệ dựa trên hợp đồng lao động. Nó cung cấp cơ sở để đánh giá hiệu suất cá nhân, từ đó hỗ trợ tính toán lương và thưởng.

Với những giải pháp như Wise Eye, doanh nghiệp có thể quản lý thời gian và tài chính một cách hiệu quả, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và đúng quy định trong việc chấm công và tính lương cho nhân viên.