Chấm công - giám sát (Tổng 133 sản phẩm)

Adapter dùng cho máy chấm công (12V)

P/N: ADTMCC12V

Giá: 450.000 đ Giảm 13%

Bán: 390.000 đ

Giá ưu đãi

Nút Exit Door vuông

P/N: AR-PB5A

Giá: 330.000 đ Giảm 12%

Bán: 289.000 đ

Giá ưu đãi

Adapter dùng cho máy chấm công (5V)

P/N: ADTMCC5V

Giá: 440.000 đ Giảm 11%

Bán: 390.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ nguồn dự phòng cho kiểm soát cửa

P/N: ALGOL128C

Giá: 1.690.000 đ Giảm 11%

Bán: 1.500.000 đ

Giá ưu đãi

Pin cho máy chấm công 2000mAh

P/N: PIN2000MAH

Giá: 730.000 đ Giảm 11%

Bán: 650.000 đ

Giá ưu đãi

Thẻ giấy cho máy chấm công thẻ giấy

P/N: THEGIAY

Giá: 170.000 đ Giảm 12%

Bán: 150.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu đọc thẻ phụ FR1200 cho máy F18

P/N: FR1200

Giá: 1.910.000 đ Giảm 12%

Bán: 1.680.000 đ

Giá ưu đãi

Khóa nam châm đơn lực hút 300LBS ( 150kg)

P/N: KHOATU300

Giá: 930.000 đ Giảm 14%

Bán: 800.000 đ

Giá ưu đãi

Khóa chốt điện tử

P/N: AR-EBL

Giá: 1.350.000 đ Giảm 15%

Bán: 1.150.000 đ

Giá ưu đãi

Khóa chốt điện tử ( chốt thả)

P/N: PKT1774

Giá: 1.350.000 đ Giảm 15%

Bán: 1.150.000 đ

Giá ưu đãi

Khóa ngàm điện tử

P/N: PKT1772

Giá: 1.310.000 đ Giảm 12%

Bán: 1.155.000 đ

Giá ưu đãi

Bát trên ( dùng cho khóa chốt thả)

P/N: PKT1787

Giá: 620.000 đ Giảm 11%

Bán: 550.000 đ

Giá ưu đãi

Khóa nam châm đơn lực hút 600 LBS (300 kgs)

P/N: KHOA600LBS

Giá: 1.010.000 đ Giảm 11%

Bán: 900.000 đ

Giá ưu đãi

Bát dưới (dùng cho khóa chốt thả)

P/N: PKT1785

Giá: 450.000 đ Giảm 13%

Bán: 390.000 đ

Giá ưu đãi

Thẻ từ, thẻ cảm ứng proximity 125 Khz (phôi trắng)

P/N: THEPVC

Giá: 10.000 đ Giảm 50%

Bán: 5.000 đ

Giá ưu đãi

Thẻ từ, thẻ cảm ứng proximity mỏng 125 Khz

P/N: THETU111

Giá: 10.000 đ Giảm 20%

Bán: 8.000 đ

Giá ưu đãi

Hộp bảo vệ máy chấm công (loại nằm - Mica)

P/N:

Giá: 460.000 đ Giảm 15%

Bán: 390.000 đ

Giá ưu đãi

Hộp bảo vệ máy chấm công (loại nằm - Thép không gỉ)

P/N:

Giá: 740.000 đ Giảm 15%

Bán: 627.000 đ

Giá ưu đãi

Ribbon máy dập giờ Seiko TP20

P/N:

Giá: 280.000 đ Giảm 13%

Bán: 245.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu đọc vân tay ZKTeco ZK4500

P/N: ZKT4500

Giá: 2.260.000 đ Giảm 12%

Bán: 1.990.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công ZKTeco U260C (vân tay và thẻ)

P/N: ZKTU260C

Giá: 4.490.000 đ Giảm 14%

Bán: 3.863.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công ZKteco iClock360 (vân tay và thẻ)

P/N: ZKT360

Giá: 6.340.000 đ Giảm 15%

Bán: 5.390.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công ZKTeco G2 (vân tay và thẻ)

P/N: ZKTG2

Giá: 8.160.000 đ Giảm 11%

Bán: 7.265.000 đ

Giá ưu đãi
HID

Thiết bị kiểm soát ra vào cửa HID EntryProx

P/N: EntryProx

Giá: 12.460.000 đ Giảm 11%

Bán: 11.088.000 đ

Giá ưu đãi
HID

Thiết bị đọc thẻ HID ProxPro 5355

P/N: HID5355

Giá: 12.090.000 đ Giảm 14%

Bán: 10.395.000 đ

Giá ưu đãi
HID

Thiết bị đọc thẻ HID MiniProx 5365

P/N: HID5365

Giá: 10.240.000 đ Giảm 12%

Bán: 9.009.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công Ronald Jack X958C (Vân tay, thẻ từ, pin dự phòng)

P/N: X958C

Giá: 3.990.000 đ Giảm 14%

Bán: 3.435.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công Ronald Jack 5000AID (vân tay)

P/N: RJ5000AID

Giá: 4.640.000 đ Giảm 14%

Bán: 3.990.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công Ronald Jack ICLOCK 300 (vân tay)

P/N: RJ300

Giá: 7.140.000 đ Giảm 11%

Bán: 6.355.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công Ronald Jack IFACE 302 (khuôn mặt, thẻ và vân tay, kiểm soát cửa)

P/N: IFACE302

Giá: 7.850.000 đ Giảm 11%

Bán: 6.990.000 đ

Giá ưu đãi

Máy tuần tra bảo vệ GS7000C

P/N: GS7000C

Giá: 3.990.000 đ Giảm 15%

Bán: 3.390.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công Ronald Jack DG600 (vân tay)

P/N: DG600

Giá: 2.470.000 đ Giảm 11%

Bán: 2.195.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công Ronald Jack - 3000TID (vân tay)

P/N: RJ3000TID

Giá: 3.160.000 đ Giảm 11%

Bán: 2.810.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công Ronald RJ Jack 5000T (vân tay)

P/N: RJ5000T

Giá: 3.880.000 đ Giảm 15%

Bán: 3.300.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công bằng dấu vân tay F21(vân tay)

P/N: F21

Giá: 4.590.000 đ Giảm 15%

Bán: 3.900.000 đ

Giá ưu đãi

Thiết bị kiểm soát ra vào bằng thẻ từ RonaldJack SA33E

P/N: SA33E

Giá: 1.020.000 đ Giảm 12%

Bán: 900.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công Ronald Jack MB20 (thẻ, khuôn mặt)

P/N: MB20

Giá: 3.130.000 đ Giảm 12%

Bán: 2.750.000 đ

Giá ưu đãi

Máy tuần tra bảo vệ GS 6000E

P/N: GS6000E

Giá: 6.810.000 đ Giảm 12%

Bán: 5.990.000 đ

Giá ưu đãi

Máy Chấm Công Ronald Jack K14 Pro (Vân Tay Và Thẻ)

P/N: K14Pro

Giá: 2.210.000 đ Giảm 15%

Bán: 1.875.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công Ronald Jack U160 (vân tay, thẻ cảm ứng)

P/N: RJU160

Giá: 4.400.000 đ Giảm 15%

Bán: 3.740.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công Ronald Jack RJ1300 (vân tay, thẻ từ)

P/N: RJRJ1300

Giá: 2.880.000 đ Giảm 12%

Bán: 2.535.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công Ronald Jack RJ-130 (chấm vân tay)

P/N: RJ130

Giá: 4.180.000 đ Giảm 12%

Bán: 3.680.000 đ

Giá ưu đãi

Thiết bị kiểm soát ra vào bằng thẻ từ RonaldJack SA32E

P/N: SA32E

Giá: 1.050.000 đ Giảm 14%

Bán: 900.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công Uface 602-ID (Khuôn mặt,vân tay, thẻ cảm ứng)

P/N: 602ID

Giá: 7.960.000 đ Giảm 11%

Bán: 7.080.000 đ

Giá ưu đãi

Máy tuần tra bảo vệ GS 6000B

P/N: GS6000B

Giá: 4.170.000 đ Giảm 14%

Bán: 3.590.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công Ronald Jack DG-600BID (vân tay, thẻ từ, có pin dự phòng)

P/N: DG600BID

Giá: 2.780.000 đ Giảm 12%

Bán: 2.445.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công Ronald Jack 3000TID (Thẻ từ và vân tay)

P/N: RJ3000TID

Giá: 3.450.000 đ Giảm 12%

Bán: 3.040.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công Ronald Jack RJ4200 (vân tay, thẻ từ)

P/N: RJRJ4200

Giá: 3.690.000 đ Giảm 14%

Bán: 3.170.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công Ronald Jack 8000A (vân tay, thẻ từ, kiểm soát cửa)

P/N: RJ 8000A

Giá: 4.540.000 đ Giảm 11%

Bán: 4.045.000 đ

Giá ưu đãi

Thiết bị kiểm soát ra vào bằng thẻ từ RonaldJack SA31E

P/N: SA31E

Giá: 1.010.000 đ Giảm 11%

Bán: 900.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công ZKTeco MB40-VL (khuôn mặt,kiểm soát cửa, vân tay, thẻ từ, wifi)

P/N: ZKTMB40VL

Giá: 5.220.000 đ Giảm 14%

Bán: 4.490.000 đ

Giá ưu đãi

Nút nhấn máy tuần tra bảo vệ

P/N: NUTNHAN01

Giá: 20.000 đ Giảm 25%

Bán: 15.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công Ronald Jack DG-600ID (vân tay, thẻ từ)

P/N: DG600ID

Giá: 2.740.000 đ Giảm 14%

Bán: 2.355.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công Ronald Jack-850A (vân tay, thẻ cảm ứng, kiểm soát cửa)

P/N: RJ850A

Giá: 5.440.000 đ Giảm 14%

Bán: 4.680.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công Ronald Jack X628C (vân tay)

P/N: RJX628C

Giá: 3.320.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.820.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công ZKTeco IN05 (vân tay, thẻ từ, dùng sim 3G)

P/N: ZKTIN05

Giá: 7.540.000 đ Giảm 15%

Bán: 6.410.000 đ

Giá ưu đãi

Máy Chấm Công Ronald Jack F19 (vân tay, thẻ từ, kiểm soát cửa)

P/N: F19

Giá: 4.970.000 đ Giảm 15%

Bán: 4.227.000 đ

Giá ưu đãi

Máy tuần tra bảo vệ GS8100C

P/N: GS8100C

Giá: 4.560.000 đ Giảm 15%

Bán: 3.880.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công ZKSoftware B3-C (vân tay)

P/N: ZKB3C

Giá: 3.160.000 đ Giảm 11%

Bán: 2.812.000 đ

Giá ưu đãi
1 2 3