Vật tư máy in thẻ (Tổng 12 sản phẩm)

Thẻ nhựa PVC (phôi trắng)

P/N: THEPVC

Giá: 9.000 đ Giảm 44%

Bán: 5.000 đ

Giá ưu đãi

Ruy băng mực YMCKO 800300-350AP máy Zebra ZC100/ZC300 (màu)

P/N: 800300-350AP

Giá: 1.270.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.050.000 đ

Giá ưu đãi

Ruy băng mực 800300-304 máy Zebra ZC100/300/350 (xanh)

P/N: 800300-304

Giá: 1.520.000 đ Giảm 21%

Bán: 1.200.000 đ

Giá ưu đãi

Ruy băng mực 800300-301AP máy Zebra ZC300/ZC100 (đen/black)

P/N: 800300-301AP

Giá: 920.000 đ Giảm 25%

Bán: 690.000 đ

Giá ưu đãi

Băng mực cho máy in thẻ nhựa Hiti CS200e (Đen)

P/N: RB.HT.001

Giá: 810.000 đ Giảm 20%

Bán: 650.000 đ

Giá ưu đãi

Ribbon cho máy in thẻ nhựa Hiti CS200e YMCKO (Màu)

P/N: 87.R0510.0DXT

Giá: 2.040.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.690.000 đ

Giá ưu đãi

Ribbon màu YMCKT dùng cho máy in thẻ nhựa DS1, DS2 (500 thẻ)

P/N: 525100-004-S100

Giá: 3.800.000 đ Giảm 7%

Bán: 3.545.000 đ

Giá ưu đãi

Ribbon đen dùng cho máy in thẻ nhựa Sigma DS1,DS2 (1500 thẻ)

P/N: 525900-002

Giá: 1.250.000 đ Giảm 21%

Bán: 990.000 đ

Giá ưu đãi

Mực màu cho máy in thẻ nhựa Datacard SD360 (500 thẻ)

P/N:

Giá: 5.600.000 đ Giảm 4%

Bán: 5.380.000 đ

Giá ưu đãi

Mực đen cho máy in thẻ nhựa Datacard SD360 (1500 thẻ)

P/N: 532000-053

Giá: 1.550.000 đ Giảm 13%

Bán: 1.345.000 đ

Giá ưu đãi

Ribbon màu YMCKT dùng cho máy in thẻ nhựa DS1, DS2 (250 thẻ)

P/N: 525100-001-S100

Giá: 2.950.000 đ Giảm 16%

Bán: 2.490.000 đ

Giá ưu đãi