Xe đẩy siêu thị (Tổng 8 sản phẩm)

Xe đẩy hàng siêu thị 120 lít

P/N: ST120

Giá: 1.800.000 đ Giảm 6%

Bán: 1.690.000 đ

Giá ưu đãi

Xe đẩy hàng siêu thị 80 lít

P/N: ST80

1.350.000 đ

Xe đẩy hàng siêu thị 100 lít

P/N: ST100

Giá: 1.770.000 đ Giảm 18%

Bán: 1.450.000 đ

Giá ưu đãi

Xe đẩy hàng siêu thị 60 lít

P/N: ST60

Giá: 1.380.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.149.000 đ

Giá ưu đãi

Xe đẩy hàng siêu thị 240 lít

P/N: ST240

Giá bán: Liên hệ

Xe đẩy hàng siêu thị 210 lít

P/N: ST210

Giá bán: Liên hệ

Xe đẩy hàng siêu thị 180 lít

P/N: ST180

Giá bán: Liên hệ

Xe đẩy hàng siêu thị 150 lít

P/N: ST150

1.950.000 đ